Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Få rådgivning
Du er her: Forside Få rådgivning Yderligere oplysninger Hvad rådgiver vi om?

Handlinger tilknyttet webside

Hvad rådgiver vi om?

Herunder kan du læse nærmere om, hvad vi rådgiver om

I DUKH rådgiver vi om såkaldte handicapkompenserende ydelser.  Det vil sige, at vi rådgiver om alle de områder i lovgivningen, hvor formålet er at kompensere mennesker for deres handicap. Det kan være lovgivningen på det sociale område, arbejdsmarkeds-, uddannelse eller sundhedsområdet.

Du kan bruge os, når du:

  • mangler konkret viden om lovgivning og støttemuligheder
  • har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren
  • undrer dig over forvaltningens behandling af din henvendelse
  • oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige systemer
  • er utilfreds med en afgørelse i din sag og er i tvivl om mulighederne for at klage.

Hvad rådgiver vi ikke om?

DUKH´s fokus ligger på din retssikkerhed og lovgivningen. Det betyder, at vi blandt andet ikke giver rådgivning om:

  • Dit handicap eller følgerne af det, 
  • Indholdet af f.eks. behandling, pleje, skole- eller et uddannelsesforløb, 
  • Forhold mellem dig og din arbejdsgiver,
  • Forhold mellem dig og dine hjælpere.

Her vil vi henvise til andre relevante instanser. 

Sidst opdateret 02/08 2013.