Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Om DUKH
Du er her: Forside Om DUKH Information og materiale Publikationer Praksisnyt

Handlinger tilknyttet webside

Liste praksisnyt

Dynamisk liste, der opsamler alle Praksisnyt udgivet gennem i tiden
Titel Opretter Indholdstype Sidst ændret
Praksisnyt nr. 69: Hjælp til rengøring Erik Jappe Fil 06/04 2017 07:50
Praksisnyt nr. 68: Når en borger ikke vil medvirke til sagens oplysning Erik Jappe Fil 13/03 2017 08:09
Praksisnyt nr. 67: Ledsageopgaver Erik Jappe Fil 08/02 2017 07:48
Praksisnyt nr. 66: Rådgivningsydelser efter serviceloven Erik Jappe Fil 09/01 2017 07:22
Praksisnyt nr. 65: Frit skolevalg på specialundervisningsområdet Erik Jappe Fil 12/12 2016 12:19
Praksisnyt nr. 64: Om partsbegrebet Erik Jappe Fil 09/11 2016 07:16
Praksisnyt nr. 63: Klagevejledning i afgørelsessager Erik Jappe Fil 10/10 2016 07:15
Praksisnyt nr. 62: Tillæg til ferieformål (servicelovens § 42) Erik Jappe Fil 12/09 2016 07:52
Praksisnyt nr. 61: Værdighed inden for handicapområdet Erik Jappe Fil 09/08 2016 07:58
Praksisnyt nr. 60: Fremmødeforbud m.v. Erik Jappe Fil 22/06 2016 10:23
Praksisnyt nr. 59: BPA-ordning efter servicelovens § 95, stk. 3 Erik Jappe Fil 09/05 2016 08:17
Praksisnyt nr. 58: Flytning til anden kommune Erik Jappe Fil 11/04 2016 07:07
Praksisnyt nr. 57: Specialundervisning m.v. i folkeskolen Erik Jappe Fil 08/03 2016 07:04
Praksisnyt nr. 56: Nogle støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne Erik Jappe Fil 14/11 2016 13:58
Praksisnyt nr. 55: Helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5 Erik Jappe Fil 11/01 2016 07:37
Praksisnyt nr. 54: Lydoptagelse af møder – må det finde sted? Erik Jappe Fil 08/12 2015 08:30
Praksisnyt nr. 53: Merudgifter voksne - indgribende karakter Erik Jappe Fil 10/11 2015 06:54
Praksisnyt nr. 52/2015: Bevilling af forbrugsgoder efter serviceloven Erik Jappe Fil 20/07 2016 12:11
Praksisnyt nr. 51: Borgerdeltagelse i rehabiliteringsteamets møde Erik Jappe Fil 13/10 2015 09:28
Praksisnyt nr. 50: Genvurdering i klagesager Erik Jappe Fil 10/08 2015 06:57
Praksisnyt nr. 49: Forskelle mellem en bisidder og en partsrepræsentant Erik Jappe Fil 09/06 2015 08:01
Praksisnyt nr. 48 om opfølgning af løbende ydelser Erik Jappe Fil 06/09 2016 12:12
Praksisnyt nr. 47: Hjælp til forældre med hjemmeboende voksne med nedsat funktionsevne Erik Jappe Fil 14/04 2015 07:30
Praksisnyt nr. 46: Krav til ægtefælle m.fl. Erik Jappe Fil 09/03 2015 07:17
Praksisnyt nr. 45: Lighedsprincippet Thomas Holberg Fil 17/02 2015 08:22
Praksisnyt nr. 44: Nye oplysninger i klagesag Thomas Holberg Fil 05/04 2016 07:29
Praksisnyt nr. 43: Gangdistance Thomas Holberg Fil 16/12 2014 11:42
Praksisnyt nr. 42 - Kan og skal bestemmelser Thomas Holberg Fil 19/11 2014 16:09
Praksisnyt nr. 41: Socialpædagogisk ledsagelse Thomas Holberg Fil 27/10 2014 09:40
Praksisnyt nr. 40: Værgen ønsker at flytte borger i andet botilbud Thomas Holberg Fil 24/09 2014 17:15
Praksisnyt nr. 39: Overskredet klagefrist Thomas Holberg Fil 13/10 2014 08:52
Praksisnyt nr. 38 - faktisk forvaltningsvirksomhed Thomas Holberg Fil 13/10 2014 08:52
Praksisnyt nr. 37: Unge i botilbud Thomas Holberg Fil 12/01 2016 08:34
Praksisnyt nr. 36: Flere indgange til merudgifter til voksne Thomas Holberg Fil 04/04 2014 08:04
Praksisnyt nr. 35: Førtidspension og tilbagevenden på arbejdsmarkedet Thomas Holberg Fil 05/10 2015 08:40
Praksisnyt nr. 34 om sektoransvarlighedsprincippet Thomas Holberg Fil 13/10 2014 08:50
Praksisnyt nr. 33: Garantiforskrifter Thomas Holberg Fil 13/10 2014 08:50
Praksisnyt nr. 32: Uenighed om oplysningsgrundlaget Thomas Holberg Fil 13/10 2014 08:49
Praksisnyt nr. 31: Manglende afgørelse til partsrepræsentant Thomas Holberg Fil 13/10 2014 08:49
Praksisnyt nr. 30 - konkret og individuel vurdering Thomas Holberg Fil 13/10 2014 08:26
Praksisnyt nr. 29 om begrebet nødvendige merudgifter Thomas Holberg Fil 23/04 2017 10:55
Praksisnyt nr. 28 om opsættende virkning Thomas Holberg Fil 21/04 2017 15:25
Praksisnyt nr. 27: Støttemuligheder til folkepensionister Thomas Holberg Fil 21/04 2017 08:21
Praksisnyt nr. 26: Invaliditetsydelse og overgang til ny førtidspension Thomas Holberg Fil 18/04 2017 20:03
Praksisnyt nr. 25 om svarfrist ved partshøring Thomas Holberg Fil 17/04 2017 15:56
Praksisnyt nr. 24 om ægtefælle som ledsager Thomas Holberg Fil 17/04 2017 11:03
Praksisnyt nr. 23 om hurtighedsprincippet Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:40
Praksisnyt nr. 22: Venteliste på botilbud Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:39
Praksisnyt nr. 21 om vejledningsforpligtigelsen Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:39
Praksisnyt nr. 20: Kontanthjælp og ejerbolig Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:38
Praksisnyt nr. 19 om ansøgningsdato og bevillingstidspunkt Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:37
Praksisnyt nr. 18: Ekstra hjælper med til udlandet Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:36
Praksisnyt nr. 17 om kompensationsprincippet Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:35
Praksisnyt nr. 16 om særlig uddybende begrundelse Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:34
Praksisnyt nr. 15 om "ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger" Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:32
Praksisnyt nr. 15 om "ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger" Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:32
Praksisnyt nr. 14 - diagnoser Thomas Holberg Fil 12/04 2017 12:02
Praksisnyt nr. 13: Ophør eller ændring af løbende bevilling Thomas Holberg Fil 12/04 2017 12:02
Praksisnyt nr. 12 botilbud Thomas Holberg Fil 12/04 2017 12:01
Praksisnyt nr. 11: Merudgifter til børn med ADHD i folkeskolen Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:35
Praksisnyt nr. 10 - hjemvisninger Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:34
Praksisnyt nr. 9: Merudgifter - flere lidelser i vurderingsgrundlaget Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:33
Praksisnyt nr. 8 - berigtigelse af oplysninger Thomas Holberg Fil 05/04 2017 21:31
Praksisnyt nr. 7: Skal merudgifter sandsynliggøres eller dokumenteres Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:32
Praksisnyt nr. 6: BPA i små bidder og hjælp døgnet rundt Thomas Holberg Fil 05/04 2017 21:32
Praksisnyt nr. 5: Behandlingstilbud efter § 102 Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:30
Praksisnyt nr. 4 om opsøgende arbejde Thomas Holberg Fil 12/04 2017 12:22
Praksisnyt nr. 3 om forældelsesfrister Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:27
Praksisnyt nr. 2 om ledsagelse til voksne Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:27
Praksisnyt nr. 1: Er tabt arbejdsfortjeneste en løbende ydelse? Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:26
Praksisnyt 1 - 69 Erik Jappe Fil 23/04 2017 11:02
Sidst opdateret 17/09 2013.