Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Om DUKH
Du er her: Forside Om DUKH Information og materiale Publikationer Praksisnyt

Handlinger tilknyttet webside

Liste praksisnyt

Dynamisk liste, der opsamler alle Praksisnyt udgivet gennem i tiden
Titel Opretter Indholdstype Sidst ændret
Praksisnyt nr. 73: Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 Erik Jappe Fil 11/09 2017 06:58
Praksisnyt nr. 72: Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v. Erik Jappe Fil 07/08 2017 07:08
Praksisnyt nr. 71: Fra nedsat tid og ledighed til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 Erik Jappe Fil 12/06 2017 08:47
Praksisnyt nr. 70: Når kommunen træffer afgørelse Erik Jappe Fil 31/07 2017 08:00
Praksisnyt nr. 69: Hjælp til rengøring Erik Jappe Fil 06/04 2017 07:50
Praksisnyt nr. 68: Når en borger ikke vil medvirke til sagens oplysning Erik Jappe Fil 03/08 2017 21:02
Praksisnyt nr. 67: Ledsageopgaver Erik Jappe Fil 08/02 2017 07:48
Praksisnyt nr. 66: Rådgivningsydelser efter serviceloven Erik Jappe Fil 31/07 2017 07:59
Praksisnyt nr. 65: Frit skolevalg på specialundervisningsområdet Erik Jappe Fil 17/05 2017 09:55
Praksisnyt nr. 64: Om partsbegrebet Erik Jappe Fil 16/08 2017 08:09
Praksisnyt nr. 63: Klagevejledning i afgørelsessager Erik Jappe Fil 28/07 2017 07:50
Praksisnyt nr. 62: Tillæg til ferieformål (servicelovens § 42) Erik Jappe Fil 17/05 2017 07:37
Praksisnyt nr. 61: Værdighed inden for handicapområdet Erik Jappe Fil 16/05 2017 18:34
Praksisnyt nr. 60: Fremmødeforbud m.v. Erik Jappe Fil 15/05 2017 14:59
Praksisnyt nr. 59: BPA-ordning efter servicelovens § 95, stk. 3 Erik Jappe Fil 03/05 2017 07:29
Praksisnyt nr. 58: Flytning til anden kommune Erik Jappe Fil 03/05 2017 15:38
Praksisnyt nr. 57: Specialundervisning m.v. i folkeskolen Erik Jappe Fil 15/05 2017 11:50
Praksisnyt nr. 56: Nogle støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne Erik Jappe Fil 15/05 2017 08:46
Praksisnyt nr. 55: Helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5 Erik Jappe Fil 28/07 2017 07:49
Praksisnyt nr. 54: Lydoptagelse af møder – må det finde sted? Erik Jappe Fil 14/05 2017 10:20
Praksisnyt nr. 53: Merudgifter voksne - indgribende karakter Erik Jappe Fil 13/05 2017 21:16
Praksisnyt nr. 52: Bevilling af forbrugsgoder efter serviceloven Erik Jappe Fil 13/05 2017 21:24
Praksisnyt nr. 51: Borgerdeltagelse i rehabiliteringsteamets møde Erik Jappe Fil 13/05 2017 09:42
Praksisnyt nr. 50: Genvurdering i klagesager Erik Jappe Fil 26/07 2017 12:16
Praksisnyt nr. 49: Forskelle mellem en bisidder og en partsrepræsentant Erik Jappe Fil 26/07 2017 12:16
Praksisnyt nr. 48 om opfølgning af løbende ydelser Erik Jappe Fil 26/07 2017 12:16
Praksisnyt nr. 47: Hjælp til forældre med hjemmeboende voksne med nedsat funktionsevne Erik Jappe Fil 10/05 2017 11:23
Praksisnyt nr. 46: Krav til ægtefælle m.fl. Erik Jappe Fil 08/05 2017 12:05
Praksisnyt nr. 45: Lighedsprincippet Thomas Holberg Fil 26/07 2017 08:37
Praksisnyt nr. 44: Nye oplysninger i klagesag (nova) Thomas Holberg Fil 07/05 2017 15:38
Praksisnyt nr. 43: Gangdistance Thomas Holberg Fil 06/05 2017 21:55
Praksisnyt nr. 42: Kan og skal bestemmelser Thomas Holberg Fil 05/05 2017 17:06
Praksisnyt nr. 41: Socialpædagogisk ledsagelse Thomas Holberg Fil 19/05 2017 08:21
Praksisnyt nr. 40: Værgen ønsker at flytte borger i andet botilbud Thomas Holberg Fil 04/05 2017 07:56
Praksisnyt nr. 39: Når klagefristen er overskredet Thomas Holberg Fil 26/07 2017 08:37
Praksisnyt nr. 38: Faktisk forvaltningsvirksomhed Thomas Holberg Fil 26/07 2017 08:36
Praksisnyt nr. 37: Unge i botilbud efter almenboligloven Thomas Holberg Fil 30/04 2017 22:16
Praksisnyt nr. 36: Flere indgange til merudgifter til voksne Thomas Holberg Fil 30/04 2017 10:54
Praksisnyt nr. 35: Førtidspension og tilbagevenden på arbejdsmarkedet Thomas Holberg Fil 29/04 2017 22:32
Praksisnyt nr. 34 om sektoransvarlighedsprincippet m.v. Thomas Holberg Fil 28/04 2017 22:11
Praksisnyt nr. 33: Garantiforskrifter Thomas Holberg Fil 26/04 2017 20:31
Praksisnyt nr. 32: Uenighed om oplysningsgrundlaget Thomas Holberg Fil 10/08 2017 08:43
Praksisnyt nr. 31: Manglende afgørelse til partsrepræsentant Thomas Holberg Fil 26/07 2017 07:45
Praksisnyt nr. 30 om konkret og individuel vurdering Thomas Holberg Fil 26/07 2017 07:44
Praksisnyt nr. 29 om begrebet nødvendige merudgifter Thomas Holberg Fil 23/04 2017 10:55
Praksisnyt nr. 28 om opsættende virkning Thomas Holberg Fil 24/07 2017 12:06
Praksisnyt nr. 27: Støttemuligheder til folkepensionister Thomas Holberg Fil 21/04 2017 08:21
Praksisnyt nr. 26: Invaliditetsydelse og overgang til ny førtidspension Thomas Holberg Fil 18/04 2017 20:03
Praksisnyt nr. 25 om svarfrist ved partshøring Thomas Holberg Fil 17/04 2017 15:56
Praksisnyt nr. 24 om ægtefælle som ledsager Thomas Holberg Fil 17/04 2017 11:03
Praksisnyt nr. 23 om hurtighedsprincippet Thomas Holberg Fil 24/07 2017 10:09
Praksisnyt nr. 22: Venteliste på botilbud Thomas Holberg Fil 23/08 2017 14:42
Praksisnyt nr. 21 om vejledningsforpligtigelsen Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:39
Praksisnyt nr. 20: Kontanthjælp og ejerbolig Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:38
Praksisnyt nr. 19 om ansøgningsdato og bevillingstidspunkt Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:37
Praksisnyt nr. 18: Ekstra hjælper med til udlandet Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:36
Praksisnyt nr. 17 om kompensationsprincippet Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:35
Praksisnyt nr. 16 om særlig uddybende begrundelse Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:34
Praksisnyt nr. 15 om "ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger" Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:32
Praksisnyt nr. 15 om "ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger" Thomas Holberg Fil 17/04 2017 08:32
Praksisnyt nr. 14 om diagnoser og nedsat funktionsevne Thomas Holberg Fil 28/04 2017 18:27
Praksisnyt nr. 13: Ophør eller ændring af løbende bevilling Thomas Holberg Fil 12/04 2017 12:02
Praksisnyt nr. 12 botilbud Thomas Holberg Fil 12/04 2017 12:01
Praksisnyt nr. 11: Merudgifter til børn med ADHD i folkeskolen Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:35
Praksisnyt nr. 10 - hjemvisninger Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:34
Praksisnyt nr. 9: Merudgifter - flere lidelser i vurderingsgrundlaget Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:33
Praksisnyt nr. 8 - berigtigelse af oplysninger Thomas Holberg Fil 05/04 2017 21:31
Praksisnyt nr. 7: Skal merudgifter sandsynliggøres eller dokumenteres Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:32
Praksisnyt nr. 6: BPA i små bidder og hjælp døgnet rundt Thomas Holberg Fil 05/04 2017 21:32
Praksisnyt nr. 5: Behandlingstilbud efter § 102 Thomas Holberg Fil 31/05 2017 15:17
Praksisnyt nr. 4 om opsøgende arbejde Thomas Holberg Fil 12/04 2017 12:22
Praksisnyt nr. 3 om forældelsesfrister Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:27
Praksisnyt nr. 2 om ledsagelse til voksne Thomas Holberg Fil 04/05 2017 21:01
Praksisnyt nr. 1: Er tabt arbejdsfortjeneste en løbende ydelse? Thomas Holberg Fil 05/04 2017 15:26
Praksisnyt 1 - 73 Erik Jappe Fil 11/09 2017 08:23
Sidst opdateret 17/09 2013.