Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Om viden - selvhjælp

På denne del af vores hjemmeside finder du information og viden om forskellige områder af den lovgivning, som er relevant for mennesker med handicap og deres pårørende.

På denne del af vores hjemmeside finder du information og viden om forskellige områder af den lovgivning, som er relevant for mennesker med handicap og deres pårørende. Idéen og håbet er, at du kan finde viden, svar og information, som du kan bruge i forhold til din egen situation.

Helt overordnet har vi opdelt området i børn, voksen, tværgående og arbejdsmarked

Ønsker du rådgivning?

Det er ikke sikkert, at du på disse sider kan finde svaret på lige præcis dit spørgsmål. Under rådgivningsdelen af hjemmesiden finder du mere information om, hvordan du kan få rådgivning i DUKH.  

Praksisnyt fra DUKH
Fil Praksisnyt nr. 72: Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v.
Fil Troff document (with manpage macros) Praksisnyt nr. 71: Fra nedsat tid og ledighed til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
Fil Praksisnyt nr. 70: Når kommunen træffer afgørelse
Fil Praksisnyt nr. 69: Hjælp til rengøring
Fil Praksisnyt nr. 68: Når en borger ikke vil medvirke til sagens oplysning
Fil Praksisnyt nr. 67: Ledsageopgaver
Fil Praksisnyt nr. 66: Rådgivningsydelser efter serviceloven
Fil Troff document Praksisnyt nr. 65: Frit skolevalg på specialundervisningsområdet
Fil Troff document Praksisnyt nr. 64: Om partsbegrebet
Fil Praksisnyt nr. 63: Klagevejledning i afgørelsessager
Fil Troff document (with manpage macros) Praksisnyt nr. 62: Tillæg til ferieformål (servicelovens § 42)
Fil Troff document Praksisnyt nr. 61: Værdighed inden for handicapområdet
Fil Praksisnyt nr. 60: Fremmødeforbud m.v.
Fil Troff document (with manpage macros) Praksisnyt nr. 59: BPA-ordning efter servicelovens § 95, stk. 3
Fil Praksisnyt nr. 58: Flytning til anden kommune
Fil Praksisnyt nr. 57: Specialundervisning m.v. i folkeskolen
Fil Praksisnyt nr. 56: Nogle støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne
Fil Troff document (with manpage macros) Praksisnyt nr. 55: Helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5
Fil D source code Praksisnyt nr. 54: Lydoptagelse af møder – må det finde sted?
Fil application/tamp-error Praksisnyt nr. 53: Merudgifter voksne - indgribende karakter
Fil Praksisnyt nr. 52: Bevilling af forbrugsgoder efter serviceloven
Fil Praksisnyt nr. 51: Borgerdeltagelse i rehabiliteringsteamets møde
Fil Praksisnyt nr. 50: Genvurdering i klagesager
Fil Troff document Praksisnyt nr. 49: Forskelle mellem en bisidder og en partsrepræsentant
Fil application/java-serialized-object Praksisnyt nr. 48 om opfølgning af løbende ydelser
Fil Praksisnyt nr. 47: Hjælp til forældre med hjemmeboende voksne med nedsat funktionsevne
Fil Praksisnyt nr. 46: Krav til ægtefælle m.fl.
Fil Troff document Praksisnyt nr. 45: Lighedsprincippet
Fil Praksisnyt nr. 44: Nye oplysninger i klagesag (nova)
Fil Praksisnyt nr. 43: Gangdistance
More…
Sidst opdateret 03/04 2014.
Nyhedsmail fra DUKH