Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Fleksjob og flytning til ny kommune

Handlinger tilknyttet webside

Fleksjob og flytning til ny kommune

Kan jeg beholde mit fleksjob, når jeg flytter til en ny kommune?

Kan jeg beholde mit fleksjob, når jeg flytter til en ny kommune?

Jeg er i fleksjob i en virksomhed i min bopælskommune. Vi har købt hus i en ny kommune og skal snart flytte.

  1. Kan jeg regne med at beholde min visitation/ret til fleksjob og dermed mit job?
  2. Har den nye kommune ret til at undersøge på ny, om de mener, jeg er berettiget til fleksjob?
  3. Hvad er almindelig praksis, når fleksjobbere flytter kommune?

 

Svar

Tak for spørgsmålet. 

Ad 1

Ja, du bevarer din visitation til fleksjob når du flytter til en anden kommune.

Ad 2

Ja, opholdskommunen skal løbende og mindst hver gang der er gået 2½ år siden seneste opfølgning følge op på sagen. Formålet er at sikre at betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldte og der er ingen forskel om du bor i den ene eller anden kommune.

Den nye kommune overtager sagen og dermed opfølgningsforpligtelsen. Som udgangspunkt sker der ikke noget, men hvis den nye kommune vurderer, at der kan være tvivl om, hvorvidt du opfylder betingelserne for visitering til fleksjob, vil du blive inddraget for en yderligere afklaring af, hvordan din arbejdsevne bør belyses.

Hvis der er sket ændringer i din arbejdsevne således, at kommunen vurderer, at du ikke opfylder betingelserne, skal kommunen træffe en begrundet afgørelse om frakendelse af fleksjob og oplyse dig om klagemuligheden.

Ad 3

Almindelig praksis er, at borgeren kontakter sin kommune og fortæller om flytteplanerne. Sagsbehandler og borger aftaler dernæst, hvordan sagen skal overdrages, hvordan tilflytningskommunen inddrages.

Konklusion:

Ved flytning til en ny kommune bevarer du dit fleksjob. Der er en generel opfølgningsforpligtelse, som tilflytningskommunen overtager. En del af opfølgningen er også at sikre, at du opfylder betingelserne for visitering til fleksjob. Du skal kontakte din sagsbehandler og få rådgivning omkring dine flytteplaner.

Sidst opdateret 09/09 2013.
Yderligere information om fleksjob