Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Fleksjob og fritidsjob

Handlinger tilknyttet webside

Fleksjob og fritidsjob

Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mit fleksjob?

Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mit fleksjob?

Jeg har en arbejdsskade og en fejloperation, som har givet mig kroniske rygsmerter. Jeg er nu på 4. år i fleksjobordning og er glad for denne mulighed. Jeg går dog også med et fritidsprojekt i tankerne, som omhandler netsalg af tøj. Forinden jeg evt. går igang med projektet, vil jeg høre, om I kan oplyse mig om min oplysningspligt til min kommune, og om der evt. er et loft på hvad jeg evt. må tjene ved siden af min fleksjob løn?

 

Svar fra Netrådgiveren:

Som udgangspunkt vil jeg gøre dig opmærksom på, at du har pligt til at oplyse din kommunen om evt. ændringer i dine forhold. Det fremgår af retssikkerhedslovens §§ 10 – 14. Særligt i § 11, stk. 2 fremgår det, at såfremt du modtager hjælp fra kommunen, så skal du oplyse om ændringer der kan få betydning for din hjælp.

"§ 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og

2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen.

Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen." 

Fritidsjob kan have betydning for fleksjobbet

Da du modtager hjælp i form af tilskud til fleksjob, så skal du informere kommunen om de ændringer, der sker i din situation. Det er således en ændring i din situation, hvis du starter et fritidsprojekt op, som kræver en arbejdsindsat hos dig. Du er ansat i fleksjob og bevilget tilskudsgrad fra kommunen ud fra en vurdering af, hvor meget du kan holde til at arbejde om ugen i fleksjob. Ved ansættelse i fleksjob vil arten og omfanget af arbejdsopgaver i almindelighed være tilpasset arbejdsevnen. Hvis du får et nyt fritidsarbejde, kan dette muligvis få betydning for arbejdsevnen i dit fleksjob, og derfor skal kommunen informeres om dette. Derved kan der måske opstår overvejelser fra kommunens side om bevilling af tilskudsgrad, antallet af arbejdstimer – kan du reelt arbejde mere end først antaget, berettigelse af fleksjob m.m.

Beregning af fleksløntilskuddet fra kommunen (ansat i fleksjob efter 1. januar 2013)
Når du er ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, vil du modtage fleksløntilskud fra kommunen som supplement til lønnen fra din arbejdsgiver. Fleksløntilskudddet bliver reguleret på baggrund af lønindtægt i fleksjobbet og anden lønindtægt, og det vil derfor også have en betydning i forhold til beregningen af fleksløntilskuddet, når du har fritidsarbejde ved siden af dit fleksjob.
Du kan henvende dig til din kommune for nærmere rådgivning og beregning af, hvorledes fleksløntilskuddet konkret bliver beregnet.

Opsummering

Der er ikke regler om, hvor meget man må tjene ved siden af fleksjob.

Dog vil indtjening ved siden af fleksjob havde betydning for beregningen af fleksløntilskud og vil skulle indgå i bedømmelsen af, om du fortsat er berettiget til fleksjob.
Så hvis du får et nyt fritidsarbejde, kan dette have betydning for vurderingen af din arbejdsevne i dit fleksjob. Derfor kan der måske opstå overvejelser fra kommunens side om antallet af arbejdstimer, og om du reelt kan arbejde mere end først antaget, berettigelse af fleksjob m.m. 

Du skal være opmærksom på, at du er forpligtet til at oplyse kommunen om eventuelt fritidsjob når du er ansat i fleksjob.

Yderligere oplysninger

Principafgørelse A-2-03 om fleksjob - ekstrajob - arbejdsevne - løntilskud
Principafgørelse 8-16 om ledighedsydelse - selvstændig virksomhed - bibeskæftigelse - tilbagebetaling
Reglerne følger af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70f

Sidst opdateret 30/03 2016.
Yderligere information om fleksjob