Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Fleksjob og tvungen medicinering

Handlinger tilknyttet webside

Fleksjob og tvungen medicinering

Kan kommunen nægte at hjælpe, hvis en person nægter at lade sig medicinere?

Kan kommunen nægte at hjælpe, hvis en person nægter at lade sig medicinere?

Jeg har talt med en person med ADHD, der oplever, at man fra "systemets" side kræver, at personen tager medicin for at kunne få hjælp. Dette giver mig anledning til at spørge - hvor langt kan man gå i forbindelse med at forsøge at få en person i medicinering i forhold til at kunne få hjælp/arbejdsprøvning/flexjob. Vil man kunne nægte at hjælpe en person, der ikke vil lade sig medicinere?

 

Svar fra netrådgiveren:

Tak for spørgsmålet. 

Forudsætninger:

Jeg forstår dit spørgsmål sådan: ”Kan Jobcenteret kræve, at man går i medicinering for at få hjælp i form af fleksjob?”

Svar:

Det er borgeren selv, der beslutter, hvorvidt man vil medicineres, men ja beslutningen kan have konsekvenser for borgerens arbejdsevne og deraf også have konsekvenser for, om man er berettiget til fleksjob. 

Uddybning:

Det er en forudsætning for visitation til fleksjob, at det er konstateret, at arbejdsevnen varigt er nedsat i så væsentligt et omfang, at man ikke kan være i beskæftigelse på ordinære vilkår.

Arbejdsevnen skal dokumenteres varigt nedsat både lægeligt og i praksis. Dokumentationen i praksis sker gennem arbejdsprøvning.

Den lægelige dokumentation omhandler også en lægelig vurdering af, hvorvidt der er behandlingsmuligheder, som f.eks. kan være medicinering.

Når lægen anbefaler medicinering, er det netop, fordi det lægeligt vurderes at have en positiv virkning på ADHD lidelsen og deraf også en positiv indflydelse på arbejdsevnen. Hvis borgeren ikke ønsker den medicinske behandling kan det betyde, at Jobcentret ikke kan vurdere omfanget af den varige nedsættelse af arbejdsevnen, idet der er behandlingsmuligheder. 

Konklusion:

Ingen kan tvinge en borger til medicinering, men borgerens fravalg af medicinsk behandling kan have den konsekvens, at kommunen ikke kan sige noget om hvorvidt arbejdsevnen er varigt nedsat i et tilstrækkeligt omfang til at tilkende fleksjob, idet der er behandlingsmuligheder.

___________________

Dokumentation og yderligere oplysninger 

Lovgrundlag - Retssikkerhedsloven

§ 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om

  1. at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og
  2. at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. 

Vejl til retssikkerhedsloven

Uddrag af p.69.

Efter § 11, stk. 1, nr. 2, kan myndigheden anmode borgeren om at blive undersøgt af en læge eller om at blive indlagt til observation og behandling, hvis borgerens helbred har betydning for, om borgeren er berettiget til at få den hjælp, som borgeren har søgt om.

p. 70. Behandling kan også være en betingelse for at få hjælp. Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen og må selvfølgelig aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed. 

Afgørelse på det foreliggende grundlag

Alle borgere kan bede Jobcenteret om en afgørelse på, hvorvidt man ud fra de oplysninger der foreligger i sagen er berettiget til visitering til fleksjob. Jobcenteret skal træffe afgørelsen ud fra en rehabiliteringsplan som er en beskrivelse og vurdering af arbejdsevnen.

Kommunen skal give et begrundet svar og ved evt. afslag oplyse om  klagemulighed.

Sidst opdateret 07/08 2013.
Yderligere information om fleksjob