Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Uddannelseshjælp til 18-årig med psykisk lidelse

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelseshjælp til 18-årig med psykisk lidelse

Hvor meget kan en 18-årig med en psykisk lidelse få i uddannelseshjælp?.

Hvor meget kan en 18-årig med en psykisk lidelse få i uddannelseshjælp?

Vores datter er 18 år. Hun har en skizo-affektiv sindslidelse. Hvor meget er hun berettiget til i hjælp?

Svar:

Der kom ændrede regler pr. 1.1.2014, således at unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp og således ikke længere kontanthjælp. Kontanthjælp bevilges til personer, der er fyldt 30 år og unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

En ung under 30 år, der har en dokumenteret psykisk lidelse som beskrevet i aktivloven, vil kunne få en højere ydelse på uddannelseshjælp (eller kontanthjælp) - se nederst i svaret nærmere om begrebet dokumenteret psykisk lidelse.

Når jeres datter er udeboende og ikke har forsørgelsespligt over for børn, og der samtidig foreligger en dokumenteret psykisk lidelse, som beskrevet i loven, vil hun i hhv. uddannelseshjælp (aktivlovens § 23, stk. 2, nr. 5) eller kontanthjælp (aktivlovens § 25, stk. 3, nr. 5) kunne få 10.968 kr. pr. måned før skat (2016).
Hvis jeres datter havde forsørgelsespligt over for børn, ville hun i henholdsvis uddannelseshjælp (aktivlovens § 23, stk. 2, nr. 4) eller kontanthjælp (aktivlovens § 25, stk. 3, nr. 4) kunne få 14.575 kr. pr. måned før skat (2016).

I tilfælde af høje boligudgifter vil hun også kunne søge om særlig støtte efter § 34 i aktivloven.

Bemærk: Der er med virkning fra 1.10.2016 indført et kontanthjælpsloft, som er en øvre grænse for, hvor meget man kan få i samlet hjælp. Dette kan medføre, at særlig støtte efter § 34 i aktivloven og boligstøtte nedsættes (se evt. netsvar om kontanthjælpsloftet).

Jeg har forudsat, at jeres datter opfylder betingelserne for at modtage uddannelseshjælp - f.eks. ikke har formue, anden indtægt m.v.

Læs mere her:

Principafgørelse A-6-08 om kontanthjælp-psykisk lidelse-ung-diagnose.
Principafgørelse 15-16 om uddannelseshjælp og kontanthjælp, diagnosesats og ændring af bevilling

Afgrænsning af begrebet "dokumenteret psykisk lidelse" jf. L 91 (06/07): "Når den pågældende har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype."


Sidst opdateret 30/11 2016.
Explorer Portlet
Nyhedsmail fra DUKH