Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Tabt arbejdsfortjeneste Spørgsmål - svar tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste - udmåling og beregning Tabt arbejdsfortjeneste og regulering af pensionsbidrag

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og regulering af pensionsbidrag

Tabt arbejdsfortjeneste - skal pensionsbidraget satsreguleres?

Tabt arbejdsfortjeneste - skal pensionsbidraget satsreguleres?

I forbindelse med flytning fra A kommune til B kommune har jeg fået ændret beregningen af pensionsbidraget af min tabte arbejdsfortjeneste.  A kommune regulerede bidraget løbende, idet dette blev beregnet som en %-del af den til enhver tid værende bruttoydelse, hvorimod B kommune ikke vil regulere pensionsbidraget løbende, men alene udbetaler et fast beløb, svarende til det beløb jeg fik, da min tabte arbejdsfortjeneste blev tilkendt.

Hvilken kommune beregner mit pensionsbidrag korrekt?

Svar:

Det er DUKH's opfattelse at det er B kommune, der beregner dit pensionsbidrag korrekt. Det betyder, at pensionsbidraget (i kr. og øre) forbliver det beløb, som det udgjorde på det tidspunkt, hvor din tabte arbejdsfortjeneste blev tilkendt og beregnet, uanset om bruttoydelsen af din tabte arbejdsfortjeneste bliver større i forbindelse med den årlige satsregulering jf. bekendtgørelsens § 14. Det fremgår nemlig af bekendtgørelsens § 11, stk. 2, at bidrag til pensionsordning i princippet udgør 10 % af den til enhver tid værende bruttoydelsen, dog højst et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag.

Endvidere fremgår følgende af principafgørelse 69-10”Ankestyrelsen fandt endvidere ikke, at arbejdsgiverbidraget af pensionsindbetalingen skulle satsreguleres ved årsskiftet, da det bidrag, der skulle indregnes til pensionsordning i hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, højst kunne udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. ”

Af samme principafgørelse (69-10) fremgår det, at det daværende sociale nævn i denne sag bemærkede, ”… at såfremt pensionsbidraget ikke blev reguleret, ville pensionsbidraget miste sin værdi i takt med at den øvrige ydelse reguleres. I en normal ansættelsessituation ville pensionsandelen beregnes som en vis overenskomstmæssig fastsat procentdel af bruttolønnen, og dermed stige når bruttolønnen steg. ”  Dette viser, at Ankestyrelsen har været opmærksom på denne problemstilling, da de traf afgørelsen om, at pensionsbidraget ikke skulle satsreguleres.

Da vi ud fra dit spørgsmål kan forstå, at kommunerne angiveligt fortolker lovgivningen forskelligt, har vi rådført os med Socialministeriet, som bekræfter at de er enige i vores svar til dig. 

 

Sidst opdateret 28/11 2016.
Nyhedsmail fra DUKH