Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Fratagelse af tabt arbejdsfortjeneste

Hvilke regler gælder der for fratagelse af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste?

Hvilke regler gælder der for fratagelse af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste?

Min søn mangler højre fod, og jeg har derfor haft en bevilling på tabt arbejdsfortjeneste med 7 timer om ugen. Dette for at min søn kan have korte dage i børnehaven og ikke blive overbelastet. Denne bevilling har min sagsbehandler nu givet mig afslag på. Jeg har haft bevillingen i ca. 1 år, men har nu fået afslag, da kommunen mener, at min søns aktivitetsniveau kan afpasses i børnehaven. På et møde fik jeg at vide, at vi var blevet "overkompenseret" med den bevilling. Men er det ikke kommunens egen skyld - de har jo selv givet mig bevillingen i første omgang. Kan de tage den fra mig igen, når der ingen ændring er sket i min søns situation ??

  

Svar

Tak for dit spørgsmål.

Kommunen kan fratage dig en ydelse, hvis forudsætningerne for at modtage ydelsen ikke længere er til stede.

En ydelse som tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, er en løbende ydelse, som bevilges med baggrund i dit barns behov. Ydelsen er tidsbegrænset i det omfang, der ligger en aftale om tidsbegrænsningen ved bevillingstidspunktet, ellers er udgangspunktet, at der skal være ændringer i barnets behov før ydelsen ændres.

 I din situation kan det se ud som om kommunen ved opfølgningstidspunktet finder, at de har foretaget et fejlskøn ved bevillingstidspunktet. Kommunen har ved fejlskøn ret til at ændre en bevilling. Kommunen har nemlig en generel forpligtelse til at påse, om borger er berettiget til en løbende ydelse, også efter ydelsen er bevilget.

En ændring af en bevilling kræver dog, at jeres omstændigheder ændres, loven ændrer sig eller hvis den oprindelige afgørelse indeholdt væsentlige fejl og mangler. Væsentlige fejl og mangler i en skønssag som denne kan være, at kommunen f.eks. ikke har inddraget alle relevante forhold i sagen da de har skønnet.

Hvis kommunen fratager dig din bevilling, skal kommunen lave en ny afgørelse og give en individuel og konkret begrundelse for, hvorfor bevillingen er frataget. Det er derfor vigtigt, at du beder kommunen tage stilling til, hvordan de er nået frem til den ny afgørelse, om de har handlet ud fra gældende lovgivning, og hvorledes situationen ellers har ændret sig.

Den nye afgørelse vil kunne påklages til Ankestyrelsen.

Sidst opdateret 08/01 2014.