Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Tabt arbejdsfortjeneste Spørgsmål - svar tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste - betingelser Ophør af tabt arbejdsfortjeneste og afviklingsperiode

Handlinger tilknyttet webside

Ophør af tabt arbejdsfortjeneste og afviklingsperiode

Hvornår regner man afviklingsperioden ved ophør af tabt arbejdsfortjeneste fra?

Hvornår regner man afviklingsperioden ved ophør af tabt arbejdsfortjeneste fra?

Jeg er mor til en 3-årig pige med cerebral parese. Jeg har siden min barsel modtaget tabt arbejdsfortjeneste, men vi har i samråd med kommunen vurderet, at hun er klar til at komme i børnehave. Der er imidlertid først en plads om 5 måneder, dvs. pr. 1.8. Vi regner med, at vi har behov for en indkøringsperiode på 14 dage, sådan at hun pr. 15.8. er der på fuld tid. Kommunen har nu meddelt os, at TA stopper med udgangen af august måned. Vi mener, at loven giver os ret til en 3 måneders afviklingsperiode, fra hun ikke længere opfylder betingelserne. Vi mener, at afviklingsperioden først starter d. 1.9. – dvs. den 1. i måneden efter hun er indkørt i børnehaven og at den TA først stopper endeligt med udgangen af november måned.

Hvem har ret?

 

Svar:

Det er et rigtigt ”godt” spørgsmål!

Vi skal indledningsvis gøre opmærksom på, at der ikke foreligger principafgørelser fra Ankestyrelsen, der præcist belyser dit spørgsmål, men vi vurderer, at svaret afhænger af, hvordan man fortolker ”den måned, hvor betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet”, jf. § 17, stk. 1 i TA-bkg.:

  • Hvis dit barn nu er klar til at blive passet udenfor hjemmet, og det alene er pga. manglende plads i dagtilbud, at det først kan ske senere, starter afviklingen af den 3 måneders periode 1.3. og udløber d. 31.5. Dette forudsætter, at det på afgørelsestidspunktet er muligt at tage stilling til om barnet her og nu ville være klar til at begynde i dagtilbuddet, hvis der ellers havde været en ledig plads. Det lyder, som om det er tilfældet i Jeres situation.
  • Da der fortsat er ventetid på dagtilbud efter udløb af afviklingsperioden – og der ikke kan peges på egnet alternativ løsning - er det vores opfattelse, at der fortsat er mulighed for udbetaling af TA i yderligere en afgrænset periode, jf. TA-bkg. § 17, stk. 2, og med henvisning til Ankestyrelsens principafgørelse C-23-03.
  • Hvis et barn på afgørelsestidspunktet i stedet må vente med optagelse i dagtilbud, fordi det pga. sit handicap endnu ikke er klar til at blive passet ude (altså stadig opfylder betingelserne i servicelovens § 42, stk. 1), vil afviklingsperioden tidligst kunne påbegyndes på det tidspunkt, hvor det ikke længere er nødvendigt på grund af barnets handicap, at det passes i hjemmet.

Uddybning

Det fremgår af TA-bekendtgørelsens § 17, at TA skal udbetales ”i 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet”. Det fremgår imidlertid ikke, hvad der konkret skal forstås ved at ”betingelserne er bortfaldet”. DUKH har i den forbindelse spurgt Social- og Integrationsministeriet:

Er det det tidspunkt hvor barnet rent faktisk ikke længere passes i hjemmet, eller er det det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om, at barnet fra et bestemt tidspunkt i fremtiden ikke længere skal passes i hjemmet?”

Social- og Integrationsministeriet har meddelt, at de ikke kan svare med sikkerhed, idet Ankestyrelsen ikke har taget stilling til spørgsmålet. Men ministeriet har vejledende udtalt, at det er indrettelseshensynet, der er årsag til, at der skal betales TA i ”3 måneder efter udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet”, og at TA er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne (barnets handicap), at barnet passes i hjemmet.

På baggrund heraf er det ministeriets opfattelse, at ”den måned, hvor betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet”, skal forstås som det tidspunkt, hvor kommunen træffer afgørelse om, at barnet fra et bestemt tidspunkt i fremtiden ikke længere skal passes i hjemmet – og altså ikke fra det tidspunkt, hvor barnet rent faktisk ikke længere passes i hjemmet. Men at kommunen pr. kulance kan vælge at beregne de 3 måneder fra et senere tidspunkt. Hvis afgørelsen (om at barnet fra et bestemt tidspunkt i fremtiden ikke længere skal passes i hjemmet), træffes på et tidspunkt, hvor det stadig er en nødvendig konsekvens af barnets handicap, at det passes i hjemmet, kan de 3 måneder dog tidligst beregnes fra det tidspunkt, hvor det ikke længere er pga. barnets handicap, at det passes i hjemmet.

Link:
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4/2015: Dækning af tabt arbejdsfortjeneste -  om tidsbegrænsning og afviklingsperiode

Sidst opdateret 24/11 2015.