Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Nyt på vidensområdet

Handlinger tilknyttet webside

Nyt på vidensområdet

Dynamisk liste, der opsamler de seneste indholdselementer
Oprettelsesdato Sidst ændret Titel
13/08 2013 13:54 18/09 2017 11:21 Varighed af genoptræning
07/08 2013 15:11 18/09 2017 11:07 Dækning af sygehus-transport som merudgift
28/04 2015 11:44 11/09 2017 08:23 Praksisnyt 1 - 73
11/09 2017 06:58 11/09 2017 06:58 Praksisnyt nr. 73: Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
03/02 2016 14:04 06/09 2017 06:48 Alvorligt syge børn
09/09 2013 14:36 24/08 2017 12:08 Tidsfrist og ansøgning om højere førtidspension
14/08 2013 11:09 23/08 2017 14:42 Praksisnyt nr. 22: Venteliste på botilbud
25/11 2013 13:19 23/08 2017 12:15 Tabt arbejdsfortjeneste og fleksjob
09/09 2013 10:01 22/08 2017 14:26 Førtidspension og uddannelse og evt. frakendelse af pensionen
09/09 2013 09:38 17/08 2017 08:06 Tidspunkt for udbetaling af førtidspension
09/11 2016 07:16 16/08 2017 08:09 Praksisnyt nr. 64: Om partsbegrebet
25/11 2013 09:57 15/08 2017 12:52 Dagpengeret efter tabt arbejdsfortjeneste
26/05 2014 09:51 14/08 2017 14:51 Sygedagpenge
22/08 2013 11:09 10/08 2017 08:56 Skifte af sagsbehandler
13/12 2013 10:25 10/08 2017 08:43 Praksisnyt nr. 32: Uenighed om oplysningsgrundlaget
19/08 2013 11:22 09/08 2017 21:17 Støtte til smartphone
22/08 2013 10:42 09/08 2017 12:23 Ressourceforløb
07/08 2017 07:08 07/08 2017 07:08 Praksisnyt nr. 72: Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v.
13/03 2017 08:09 03/08 2017 21:02 Praksisnyt nr. 68: Når en borger ikke vil medvirke til sagens oplysning
09/08 2013 11:47 03/08 2017 13:04 BPA - pårørende som hjælper mere end 37 timer
08/05 2017 06:59 31/07 2017 08:00 Praksisnyt nr. 70: Når kommunen træffer afgørelse
09/01 2017 07:22 31/07 2017 07:59 Praksisnyt nr. 66: Rådgivningsydelser efter serviceloven
10/10 2016 07:15 28/07 2017 07:50 Praksisnyt nr. 63: Klagevejledning i afgørelsessager
11/01 2016 07:37 28/07 2017 07:49 Praksisnyt nr. 55: Helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5
09/06 2015 08:01 26/07 2017 12:16 Praksisnyt nr. 49: Forskelle mellem en bisidder og en partsrepræsentant
10/08 2015 06:57 26/07 2017 12:16 Praksisnyt nr. 50: Genvurdering i klagesager
13/05 2015 07:25 26/07 2017 12:16 Praksisnyt nr. 48 om opfølgning af løbende ydelser
17/02 2015 08:22 26/07 2017 08:37 Praksisnyt nr. 45: Lighedsprincippet
19/08 2014 09:25 26/07 2017 08:37 Praksisnyt nr. 39: Når klagefristen er overskredet
19/06 2014 09:22 26/07 2017 08:36 Praksisnyt nr. 38: Faktisk forvaltningsvirksomhed
14/11 2013 10:47 26/07 2017 07:45 Praksisnyt nr. 31: Manglende afgørelse til partsrepræsentant
10/10 2013 14:13 26/07 2017 07:44 Praksisnyt nr. 30 om konkret og individuel vurdering
09/08 2013 10:33 24/07 2017 18:00 BPA - borgerstyret personlig assistance
22/08 2013 10:03 24/07 2017 12:06 Praksisnyt nr. 28 om opsættende virkning
22/08 2013 09:53 24/07 2017 10:09 Praksisnyt nr. 23 om hurtighedsprincippet
24/07 2017 08:06 24/07 2017 08:07 Medicingivning i skoletiden
01/06 2016 10:39 24/07 2017 07:14 Førtidspensionssager der ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet
26/06 2014 15:19 23/07 2017 09:06 Fleksjob hos nuværende arbejdsgiver
07/08 2013 12:55 22/07 2017 09:01 Personkredsen for merudgifter
08/06 2015 14:18 21/07 2017 22:33 Ferie i forbindelse med fleksjob og ledighedsydelse
14/08 2013 08:18 21/07 2017 22:32 Ferie under sygemelding
14/08 2013 10:52 20/07 2017 22:31 Retten til ophold i et midlertidigt botilbud
22/06 2017 19:41 23/06 2017 07:33 Hjælp til tandbehandling efter aktivloven
21/06 2017 12:30 21/06 2017 12:33 Hjælp til toiletbesøg på arbejdet
21/06 2017 12:18 21/06 2017 12:24 Personlig pleje uden for hjemmet
17/11 2014 13:32 21/06 2017 07:02 Frit valg af privat firma ved BPA-ordning
19/06 2017 09:50 19/06 2017 09:50 DUKHnyt nr. 6: Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven
01/08 2013 07:44 17/06 2017 09:32 Hjemmetræning til børn under 18
09/06 2017 07:43 12/06 2017 08:47 Praksisnyt nr. 71: Fra nedsat tid og ledighed til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
07/08 2013 13:54 06/06 2017 07:55 Tvillingeklapvogn som merudgift
09/08 2013 14:13 31/05 2017 15:17 Praksisnyt nr. 5: Behandlingstilbud efter § 102
25/11 2013 11:00 31/05 2017 12:26 Tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge
20/10 2014 13:00 19/05 2017 08:21 Praksisnyt nr. 41: Socialpædagogisk ledsagelse
12/12 2016 07:21 17/05 2017 09:55 Praksisnyt nr. 65: Frit skolevalg på specialundervisningsområdet
12/09 2016 07:52 17/05 2017 07:37 Praksisnyt nr. 62: Tillæg til ferieformål (servicelovens § 42)
09/08 2016 07:57 16/05 2017 18:34 Praksisnyt nr. 61: Værdighed inden for handicapområdet
10/06 2016 07:09 15/05 2017 14:59 Praksisnyt nr. 60: Fremmødeforbud m.v.
08/03 2016 07:04 15/05 2017 11:50 Praksisnyt nr. 57: Specialundervisning m.v. i folkeskolen
09/02 2016 07:36 15/05 2017 08:46 Praksisnyt nr. 56: Nogle støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne
08/12 2015 07:10 14/05 2017 10:20 Praksisnyt nr. 54: Lydoptagelse af møder – må det finde sted?
05/10 2015 08:57 13/05 2017 21:24 Praksisnyt nr. 52: Bevilling af forbrugsgoder efter serviceloven
10/11 2015 06:54 13/05 2017 21:16 Praksisnyt nr. 53: Merudgifter voksne - indgribende karakter
09/09 2015 13:10 13/05 2017 09:42 Praksisnyt nr. 51: Borgerdeltagelse i rehabiliteringsteamets møde
06/12 2013 14:47 10/05 2017 13:20 Tabt arbejdsfortjeneste og skolemøder
14/04 2015 07:30 10/05 2017 11:23 Praksisnyt nr. 47: Hjælp til forældre med hjemmeboende voksne med nedsat funktionsevne
09/03 2015 07:17 08/05 2017 12:05 Praksisnyt nr. 46: Krav til ægtefælle m.fl.
22/01 2015 09:58 07/05 2017 15:38 Praksisnyt nr. 44: Nye oplysninger i klagesag (nova)
16/12 2014 11:42 06/05 2017 21:55 Praksisnyt nr. 43: Gangdistance
19/11 2014 16:08 05/05 2017 17:06 Praksisnyt nr. 42: Kan og skal bestemmelser
09/08 2013 08:08 04/05 2017 21:01 Praksisnyt nr. 2 om ledsagelse til voksne
03/05 2017 20:02 04/05 2017 07:56 Praksisnyt nr. 40: Værgen ønsker at flytte borger i andet botilbud
14/08 2013 11:45 03/05 2017 22:12 Ret til botilbud i anden kommune?
11/04 2016 07:07 03/05 2017 15:38 Praksisnyt nr. 58: Flytning til anden kommune
09/05 2016 08:17 03/05 2017 07:29 Praksisnyt nr. 59: BPA-ordning efter servicelovens § 95, stk. 3
14/05 2014 13:27 30/04 2017 22:16 Praksisnyt nr. 37: Unge i botilbud efter almenboligloven
04/04 2014 08:04 30/04 2017 10:54 Praksisnyt nr. 36: Flere indgange til merudgifter til voksne
13/03 2014 11:26 29/04 2017 22:32 Praksisnyt nr. 35: Førtidspension og tilbagevenden på arbejdsmarkedet
05/02 2014 13:09 28/04 2017 22:11 Praksisnyt nr. 34 om sektoransvarlighedsprincippet m.v.
22/08 2013 09:45 28/04 2017 18:27 Praksisnyt nr. 14 om diagnoser og nedsat funktionsevne
14/01 2014 14:45 26/04 2017 20:31 Praksisnyt nr. 33: Garantiforskrifter
13/09 2013 09:11 23/04 2017 10:55 Praksisnyt nr. 29 om begrebet nødvendige merudgifter
20/04 2017 19:26 20/04 2017 20:25 Hjælp til boligindretning efter servicelovens § 116
09/08 2013 13:46 18/04 2017 20:03 Praksisnyt nr. 26: Invaliditetsydelse og overgang til ny førtidspension
22/08 2013 09:59 17/04 2017 15:56 Praksisnyt nr. 25 om svarfrist ved partshøring
09/08 2013 08:16 17/04 2017 11:03 Praksisnyt nr. 24 om ægtefælle som ledsager
22/08 2013 09:52 17/04 2017 08:39 Praksisnyt nr. 21 om vejledningsforpligtigelsen
14/11 2013 13:56 17/04 2017 08:38 Praksisnyt nr. 20: Kontanthjælp og ejerbolig
22/08 2013 09:51 17/04 2017 08:37 Praksisnyt nr. 19 om ansøgningsdato og bevillingstidspunkt
09/08 2013 11:13 17/04 2017 08:36 Praksisnyt nr. 18: Ekstra hjælper med til udlandet
22/08 2013 09:49 17/04 2017 08:35 Praksisnyt nr. 17 om kompensationsprincippet
22/08 2013 09:48 17/04 2017 08:34 Praksisnyt nr. 16 om særlig uddybende begrundelse
22/08 2013 09:47 17/04 2017 08:32 Praksisnyt nr. 15 om "ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger"
22/08 2013 09:47 17/04 2017 08:32 Praksisnyt nr. 15 om "ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger"
11/09 2015 19:32 12/04 2017 15:50 Botilbud efter serviceloven og almenboligloven
22/08 2013 09:40 12/04 2017 12:22 Praksisnyt nr. 4 om opsøgende arbejde
22/08 2013 09:44 12/04 2017 12:02 Praksisnyt nr. 13: Ophør eller ændring af løbende bevilling
14/08 2013 11:07 12/04 2017 12:01 Praksisnyt nr. 12 botilbud
23/08 2013 14:41 06/04 2017 12:08 Støtte til reparation
19/08 2013 08:11 06/04 2017 12:04 Frit valg af hjælpemidler
06/04 2017 07:50 06/04 2017 07:50 Praksisnyt nr. 69: Hjælp til rengøring
06/04 2017 07:37 06/04 2017 07:37 DUKH-nyt nr. 5/2017 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114
09/08 2013 11:02 05/04 2017 21:32 Praksisnyt nr. 6: BPA i små bidder og hjælp døgnet rundt
22/08 2013 09:41 05/04 2017 21:31 Praksisnyt nr. 8 - berigtigelse af oplysninger
08/08 2013 08:41 05/04 2017 15:35 Praksisnyt nr. 11: Merudgifter til børn med ADHD i folkeskolen
22/08 2013 09:42 05/04 2017 15:34 Praksisnyt nr. 10 - hjemvisninger
08/08 2013 10:58 05/04 2017 15:33 Praksisnyt nr. 9: Merudgifter - flere lidelser i vurderingsgrundlaget
08/08 2013 08:30 05/04 2017 15:32 Praksisnyt nr. 7: Skal merudgifter sandsynliggøres eller dokumenteres
22/08 2013 09:39 05/04 2017 15:27 Praksisnyt nr. 3 om forældelsesfrister
22/08 2013 08:17 05/04 2017 15:26 Praksisnyt nr. 1: Er tabt arbejdsfortjeneste en løbende ydelse?
22/08 2013 11:31 05/04 2017 11:22 Frist ved genvurdering
23/05 2016 07:28 05/04 2017 11:20 Støttetimer i dagtilbud og klageadgang
29/03 2017 11:36 29/03 2017 11:36 Undtaget fra 225-timers reglen
29/08 2013 11:28 23/03 2017 18:20 Transport til skole i anden kommune
09/08 2013 12:47 08/03 2017 15:24 Lovguide - BPA
30/08 2013 11:08 07/03 2017 11:43 Inklusion i folkeskolen
22/11 2013 10:04 07/03 2017 10:55 Hvornår gælder de nye regler per 1.1. 2011
07/08 2013 13:45 24/02 2017 07:26 Målgruppen for merudgifter
26/11 2013 10:52 24/02 2017 07:24 Tabt arbejdsfortjeneste eller barselsorlov
18/11 2013 13:52 24/02 2017 07:23 Tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft
20/02 2017 08:21 20/02 2017 12:04 Tabt arbejdsfortjeneste og ydelsesloftet
08/02 2017 07:48 08/02 2017 07:48 Praksisnyt nr. 67: Ledsageopgaver
22/08 2013 07:19 06/02 2017 10:05 Om tabt arbejdsfortjeneste
23/11 2016 10:56 06/02 2017 07:14 Merudgiftsydelse og hjælp til rengøring
08/08 2013 10:44 25/01 2017 12:56 Lovguide - merudgifter til voksne
19/08 2013 14:23 23/01 2017 11:39 Lovguide - hjælpemidler og forbrugsgoder
23/08 2013 07:40 23/01 2017 10:27 Lovguide - bil
10/11 2015 10:00 23/01 2017 08:19 Kontanthjælpsmodtager på højskole
22/08 2013 08:21 18/01 2017 09:54 Lovguide - tabt arbejdsfortjeneste
25/06 2013 09:43 18/01 2017 09:39 Lovguide - merudgifter til børn
10/04 2014 16:02 18/01 2017 09:15 Lovguide - rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam
07/08 2013 08:05 18/01 2017 09:14 Lovguide - fleksjob
25/11 2013 14:26 16/01 2017 16:45 Tabt arbejdsfortjeneste, kontanthjælp og arbejdsmarkedsbidrag
16/12 2016 07:39 10/01 2017 14:40 Frit skolevalg og dagbehandlingsskole
19/12 2016 13:48 07/01 2017 09:06 Kan en 16-årig få kørekort?
26/11 2013 11:38 23/12 2016 07:55 Barselsret ved nedgang i tabt arbejdsfortjeneste
09/08 2013 07:55 21/12 2016 20:38 Ledsagelse til voksne
20/12 2016 07:25 20/12 2016 10:27 Merudgift til sonderemedier og behandlingsredskaber
26/03 2014 08:21 19/12 2016 12:23 Valg af bostøtte
16/12 2016 08:46 19/12 2016 07:14 Anmodning om anden psykolog i PPR
06/09 2016 07:24 18/12 2016 18:32 Hvem er omfattet af kontanthjælpsloftet?
08/08 2013 09:10 12/12 2016 12:42 Merudgifter til voksne
26/08 2013 09:04 08/12 2016 13:26 Særligt transportfradrag for mennesker med handicap
19/08 2014 08:13 30/11 2016 18:04 Uddannelseshjælp til 18-årig med psykisk lidelse
30/11 2016 09:59 30/11 2016 09:59 DUKH-nyt nr. 4/2016 om BPA efter § 95, stk. 3
22/08 2013 10:54 28/11 2016 11:29 Rimelig sagsbehandlingstid ved ny lovgivning
13/03 2016 19:38 28/11 2016 09:43 Tabt arbejdsfortjeneste og regulering af pensionsbidrag
02/09 2013 14:00 25/11 2016 07:53 Lovguide - fra barn til voksen
29/08 2013 07:22 22/11 2016 10:23 Fortrinsret ved ansættelse
21/11 2016 09:28 21/11 2016 09:31 Hjælp til psykologbehandling
05/12 2014 10:55 28/10 2016 08:16 Forskellen på sundhedskoordinator og lægekonsulent?
14/10 2016 08:00 14/10 2016 08:01 Forhøjet boligstøtte til bevægelseshæmmede og personer med døgnhjælp efter § 96
13/08 2013 13:24 13/10 2016 07:42 Henvisning til psykiater
23/08 2013 09:55 23/09 2016 07:13 Kørsel af pensionister til sygehus/læge
11/09 2013 15:41 21/09 2016 17:08 Hvilende førtidspension ved fuldtidsbeskæftigelse
02/09 2013 09:31 12/09 2016 07:10 Misbrugsbehandling og ADHD
07/01 2014 09:12 07/09 2016 13:59 Fortsat ophold i plejefamilie efter det fyldte 18. år (efterværn)
02/09 2016 07:47 06/09 2016 07:29 Hvad er kontanthjælpsloftet?
09/09 2013 08:16 29/08 2016 11:53 Notatpligt ved telefoniske henvendelser
26/08 2016 07:31 26/08 2016 07:45 Afgørelse vedr. supplerende undervisning i folkeskolen
11/09 2013 14:17 25/08 2016 08:07 Fra invaliditetsydelse til førtidspension
25/11 2013 11:41 15/08 2016 11:51 Tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge
06/08 2013 11:30 10/08 2016 13:57 Transport til bosted for pårørende
13/08 2013 13:38 03/08 2016 11:38 Studerende og høje medicinudgifter
07/08 2013 14:14 03/08 2016 11:37 Lommepenge som merudgifter
29/08 2013 07:42 03/08 2016 11:35 Støttemuligheder når jeg ikke kan få kontanthjælp
03/08 2016 09:29 03/08 2016 10:01 Støtte til fodpleje/fodbehandling
23/08 2013 08:10 03/08 2016 07:59 Fritagelse for vægtafgift
19/08 2013 08:52 29/07 2016 08:07 3 hjulet knallert som forbrugsgode
07/08 2013 13:16 27/07 2016 07:08 Merudgift til taxakørsel
16/08 2013 12:57 20/07 2016 11:55 Forbrugsgoder - de vigtigste regler
01/08 2013 09:04 19/07 2016 13:41 Beregning af tabt arbejdsfortjeneste ved hjemmetræning
01/08 2013 09:42 19/07 2016 11:36 Barsel under hjemmetræningsforløb
01/08 2013 08:51 19/07 2016 11:32 Tidsbegrænsning på hjemmetræning
01/08 2013 08:36 19/07 2016 11:29 Kurser og hjælpemidler ved træning af barn i hjemmet
15/09 2015 07:24 19/07 2016 07:07 Hvad er seniorførtidspension?
08/08 2013 11:59 02/07 2016 08:54 Morbus Crohn og merudgifter
06/06 2016 08:32 22/06 2016 14:23 Fodindlæg til sko efter merudgiftsbestemmelsen
20/06 2016 08:19 20/06 2016 08:22 Bevilling af socialpædagogisk støtte
20/06 2016 08:01 20/06 2016 08:06 Er socialpædagogisk støtte tidsbegrænset?
08/08 2013 12:15 17/06 2016 07:35 Merudgifter ved flytning
22/08 2013 12:19 06/06 2016 19:59 Rehabiliteringsteam
06/06 2016 10:21 06/06 2016 10:41 Personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp i hjemmet samt madservice
06/06 2016 07:06 06/06 2016 09:21 DUKH-nyt nr. 3/2016 om merudgiftsydelse til børn
06/06 2016 08:52 06/06 2016 08:53 Berettiget til merudgifter som barn – men ikke som voksen?
06/06 2016 08:25 06/06 2016 08:26 Merudgifter efter folkepensionsalder
02/09 2013 13:20 06/06 2016 08:06 Hjælp til medicin, der ikke er tilskudsberettiget
06/08 2013 14:30 03/06 2016 09:41 Hjælp efter opgivelse af revalidering
13/09 2013 13:43 01/06 2016 11:22 Førtidspension til personer under 40 år
09/09 2013 10:51 01/06 2016 11:18 Førtidspension uden arbejdsprøvning
09/09 2013 09:51 01/06 2016 11:14 Betingelser for førtidspension - behandling af førtidspension på to måder
02/11 2015 09:45 27/05 2016 14:23 Bilstøtte - de vigtigste regler
19/08 2013 13:29 27/05 2016 07:24 Kugledyne og ny kommune
26/08 2013 10:00 27/05 2016 07:21 Handicapbil ved flytning i botilbud
23/08 2013 11:03 27/05 2016 07:20 Billån - beregning af afdrag
29/08 2013 09:07 17/05 2016 07:11 Ferie i udlandet på uddannelseshjælp/kontanthjælp
07/08 2013 14:23 02/05 2016 07:21 Stop af merudgifter
27/04 2016 11:50 27/04 2016 12:26 DUKH undersøgelse: Sagsbehandlers oplevelser af rehabiliteringsteams og virkningen deraf
18/11 2013 13:40 11/04 2016 10:00 Jobskifte og nedgang i tid
06/12 2013 15:24 11/04 2016 09:58 Tabt arbejdsfortjeneste - opstart på deltidsjob
18/11 2013 13:11 11/04 2016 09:57 TA og nyt deltidsjob
07/08 2013 08:22 30/03 2016 13:43 Fleksjob og fritidsjob
14/03 2016 10:20 14/03 2016 11:36 Hjælp til transportudgifter efter servicelovens § 117
06/08 2013 12:28 07/03 2016 19:25 Revalidering
04/03 2016 07:49 04/03 2016 07:49 Lovguide om botilbud
24/02 2016 11:51 25/02 2016 08:51 Er der frit valg mellem afløsning og aflastning?
06/08 2013 11:48 24/02 2016 11:58 Forskellige former for aflastning
24/02 2016 11:45 24/02 2016 11:55 Afløsning og aflastning
24/02 2016 06:51 24/02 2016 06:55 Kan der bevilges afløsning i form af rengøring?
23/02 2016 10:25 23/02 2016 10:25 Høringssvar fra DUKH: Vedr. forslag til lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v.
16/08 2013 12:32 23/02 2016 07:12 Hjælpemidler - de vigtigste regler
03/02 2016 11:06 04/02 2016 07:29 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
03/02 2016 11:12 03/02 2016 15:19 Pasning af døende
22/11 2013 09:59 28/01 2016 08:27 Modregning af sparede transportudgifter i TA-ydelse
10/12 2013 11:56 21/01 2016 12:06 Fyring under orlov med tabt arbejdsfortjeneste
20/01 2016 07:13 20/01 2016 07:13 DUKH-nyt nr. 2/2016 om botilbud
12/01 2016 11:04 12/01 2016 11:04 Høringssvar fra DUKH: Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet
16/12 2015 06:59 12/01 2016 08:36 DUKH-nyt nr. 1/2016 om hjemmetræning
24/06 2014 10:01 11/01 2016 13:18 Pædagogisk-psykologisk vurdering når der ikke er behov for specialpædagogisk bistand
13/08 2013 14:23 06/01 2016 14:13 Behandlingsredskab eller hjælpemiddel?
25/11 2013 11:21 06/01 2016 11:22 Tabt arbejdsfortjeneste, feriepenge og ferietillæg
19/08 2013 10:43 04/01 2016 08:36 Kugledyne til dreng med svær ADHD
16/08 2013 11:15 22/12 2015 07:30 Støtte til forhøjet husleje ved flytning fra lejebolig til ny lejebolig
17/12 2015 11:45 17/12 2015 11:45 Høringsvar fra DUKH vedr. lovforslag om ændring af hjemmetræningsordning
08/12 2015 09:48 08/12 2015 09:52 Ret til at forblive på specialskole ved flytning og fortsat ret til transport
18/11 2013 14:41 24/11 2015 12:16 Ophør af tabt arbejdsfortjeneste og afviklingsperiode
18/08 2015 07:29 12/11 2015 13:17 Revalidering til førtidspensionister
18/05 2015 12:55 12/11 2015 13:14 Længde af revalideringsperiode m.v.
15/08 2013 10:12 11/11 2015 13:47 Merudgift til dyrere bolig
06/08 2013 11:34 11/11 2015 13:45 Forældrebetaling ved anbringelse
08/08 2013 11:24 11/11 2015 13:31 Merudgifter til voksne og flytning til ny kommune
25/06 2013 09:43 11/11 2015 11:45 Merudgifter til børn
14/08 2013 07:52 29/10 2015 11:16 Sygedagpenge og deltagelse i tilbud
15/08 2013 09:49 27/10 2015 08:53 Lovguide - bolig
29/08 2013 10:58 22/10 2015 15:19 Hjemsendelse fra skole
16/09 2015 10:40 19/10 2015 14:03 Hvad er en friplejebolig?
05/10 2015 07:22 13/10 2015 14:47 BPA efter § 95, stk. 3 omfatter ikke overvågning
30/09 2015 12:34 30/09 2015 12:35 Handicapkørsel til tandlæge
26/03 2014 08:07 29/09 2015 09:03 Socialpædagogisk bistand - bostøtte
30/08 2013 10:04 23/09 2015 14:58 Fripladstilskud til SFO på privat skole
13/11 2013 17:11 23/09 2015 11:58 Bevilling af behandlingsmæssig friplads med tilbagevirkende kraft
29/08 2013 13:31 22/09 2015 07:49 50 eller 100% tilskud til SFO-plads
13/11 2013 17:11 21/09 2015 12:04 Friplads i børnehave
13/11 2013 17:05 21/09 2015 11:51 Dækning af udgifter til transport til specialbørnehave
22/08 2013 08:50 16/09 2015 12:58 Generelt om sagsbehandling
22/08 2013 12:10 15/09 2015 06:58 Rehabiliteringsplan
26/11 2013 11:14 02/09 2015 15:33 Tabt arbejdsfortjeneste på deltid og barsel
02/09 2015 10:39 02/09 2015 10:39 DUKH-undersøgelse om borgerens oplevelse af mødet med kommunernes rehabiliteringsteams
26/11 2013 10:58 28/08 2015 12:19 Tabt arbejdsfortjeneste og "ny" barsel
24/08 2015 07:01 24/08 2015 07:04 Rehabiliteringsplan ved sagens behandling i rehabiliteringsteam
30/08 2013 09:42 05/08 2015 12:03 Hvem henviser til tilbud i anden kommune?
23/06 2015 09:37 22/07 2015 10:39 Afviklingsperiode og indrettelseshensyn
07/08 2013 11:47 22/07 2015 09:38 Udgifter til flere fritidstilbud
05/03 2014 07:55 20/07 2015 07:19 Økonomiske hensyn i sagsbehandlingen
15/08 2013 11:06 11/06 2015 08:07 Støtte til at blive i bolig ved skilsmisse
10/06 2015 14:29 10/06 2015 14:46 Krav om mindst 4 timers fravær pr. uge
26/05 2015 08:10 26/05 2015 08:12 Førtidig udskiftning af bil
13/08 2013 13:12 12/05 2015 14:02 Gælder behandling efter § 102 også børn?
07/08 2013 09:31 06/05 2015 13:48 Fleksjob og fyring efter 120 dages sygdom
11/09 2013 15:57 02/05 2015 08:39 Invaliditetsydelse og overgang til fleksydelse
02/09 2013 11:03 23/04 2015 08:15 Flytning til ny kommune
29/08 2013 12:11 01/04 2015 10:10 Frit skolevalg og specialskoler
16/08 2013 12:28 23/03 2015 22:15 Hvordan søger du om hjælpemidler og forbrugsgoder
17/03 2015 08:24 18/03 2015 07:19 Er Ankestyrelsen bundet af parternes påstande?
07/08 2013 15:44 03/02 2015 20:30 Taksten for transport til hospital
06/10 2014 08:23 03/02 2015 12:31 Merudgift til solfilm
07/10 2013 09:34 03/02 2015 12:29 Merudgiftsydelse (børn) til kørsel til behandling
07/08 2013 14:03 03/02 2015 10:15 Forsikring til hjælpere ansat efter § 41
07/08 2013 13:59 03/02 2015 10:13 Merudgifter til slid på tøj og sko
07/08 2013 13:40 03/02 2015 09:49 Beregning af samlede merudgifter
07/08 2013 12:10 03/02 2015 09:28 Merudgift til bleer
07/08 2013 12:06 03/02 2015 09:24 Afdrag på bil som merudgift?
29/08 2013 10:10 20/01 2015 07:36 Kollektiv kommunal reduktion af beskæftigelsestilbud
05/05 2014 07:47 19/01 2015 18:24 Hvad er et uddannelsespålæg?
13/09 2013 13:55 15/01 2015 21:46 Vejledning om frivillig overgang til ny førtidspension
09/12 2014 07:34 09/12 2014 07:44 Krav til anvist boligs beliggenhed m.v.
02/09 2013 11:48 25/11 2014 07:25 Vejledningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3
23/01 2014 11:41 14/11 2014 13:16 Pligt til acceptere tilbudt fleksjob
16/09 2014 09:22 14/11 2014 13:14 Rådighedsforpligtelse på ledighedsydelse
09/08 2013 11:42 12/11 2014 16:27 BPA - Skal ægtefællen klare husholdningen?
29/08 2013 09:48 12/11 2014 13:56 Omvisitering til andet aktivitetstilbud
07/08 2013 15:16 06/11 2014 10:53 Underretningspligt ved flytning til ny kommune
29/11 2013 13:41 31/10 2014 14:04 Renter ved for sen udbetaling af TA
02/09 2013 11:24 24/10 2014 14:22 Betaling af neuropsykologisk undersøgelse
02/09 2013 11:11 24/10 2014 14:21 Neuropsykologisk undersøgelse
20/10 2014 12:36 20/10 2014 12:37 DUKH´s erfaringer om socialpædagogisk bistand
26/03 2014 08:21 14/10 2014 08:54 Kriterier for tildeling af bostøtte
02/09 2013 10:52 06/10 2014 11:53 Støtte til musikterapi
02/09 2013 10:35 06/10 2014 11:52 Hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn
06/10 2014 09:24 06/10 2014 09:30 Invaliditetsydelse ved flytning til ny kommune
15/08 2013 10:54 30/09 2014 10:56 Anvisning af ny lejebolig hver 5. år
30/10 2013 11:17 19/09 2014 19:02 Dækning af transport til praktiksted
02/09 2014 08:20 16/09 2014 08:45 Transport til skole – delebørn
29/08 2013 11:40 14/08 2014 09:41 Lang transporttid fra skole
07/10 2013 08:10 13/08 2014 12:44 Når barnet ikke magter fællestransport til specialskole
30/07 2014 10:36 04/08 2014 14:23 Krav til antal timer i fleksjob
29/07 2014 08:32 29/07 2014 08:34 Afslag på førtidspension ved mulighed for ressourceforløb
12/06 2014 14:05 12/06 2014 14:05 DUKH´s erfaringer om børnefaglig undersøgelser juni 2014
29/11 2013 13:37 27/05 2014 14:42 Tabt arbejdsfortjeneste og flytning til ny kommune
08/08 2013 12:19 21/05 2014 15:40 Dokumentation eller sandsynliggørelse af merudgifter
20/05 2014 08:41 20/05 2014 09:07 DUKH´s erfaringer om tabt arbejdsfortjeneste maj 2014
07/04 2014 10:24 07/05 2014 19:19 Invaliditetsydelse ved hvilende brøkpension
07/05 2014 15:50 07/05 2014 15:51 Invaliditetsydelse ved hvilende førtidspension
07/05 2014 14:13 07/05 2014 14:15 Er der valgmulighed mellem ”gammel” førtidspension og revalideringsydelse?
08/08 2013 12:26 05/05 2014 09:03 Støtte i forbindelse med pasning af spædbarn
14/08 2013 11:20 03/05 2014 08:10 Pårørenderåd i botilbud
02/09 2013 11:20 03/05 2014 08:08 Vejledningspligt og bevilling med tilbagevirkende kraft
28/04 2014 10:51 29/04 2014 13:56 Erstatningsansvar i skolen
07/04 2014 08:34 07/04 2014 08:36 Standarder for pladsbehov i boligen
20/08 2013 15:02 03/04 2014 15:06 Om viden - selvhjælp
26/03 2014 08:21 01/04 2014 08:59 Nedskæring i støtte
18/03 2014 09:04 19/03 2014 09:28 Merudgiftsydelse og direkte afregning med leverandør
26/11 2013 15:25 13/03 2014 15:36 12,5% eller 1% ferietillæg ved tabt arbejdsfortjeneste
10/03 2014 08:24 10/03 2014 12:22 Aflastningsperson i hjemmet - hvem bestemmer?
09/09 2013 11:03 05/02 2014 12:02 Midlertidig førtidspension
11/09 2013 14:09 05/02 2014 11:54 Indtægts samt erstatnings betydning for førtidspension
09/09 2013 14:08 05/02 2014 11:20 Førtidspension på efterløn
09/09 2013 14:13 05/02 2014 11:11 Førtidspension og genoptagelsesdato
09/08 2013 13:33 05/02 2014 11:08 Førtidspension og formue
13/09 2013 14:07 04/02 2014 08:30 Bistandstillæg på efterløn
19/08 2013 11:16 04/02 2014 08:15 Støtte til bærbar computer
09/08 2013 08:42 30/01 2014 15:43 Ledsagelse i udlandet
19/08 2013 11:41 28/01 2014 13:42 Videresalg af hjælpemidler
19/08 2013 13:36 28/01 2014 13:37 Udskiftning af benskinner
19/08 2013 13:15 28/01 2014 13:35 Støtte til specialfremstillet tøj
14/08 2013 11:12 28/01 2014 13:27 Reduktion af aflastningstimer
19/08 2013 13:05 28/01 2014 08:13 Reparation af kørestol ved flytning
19/08 2013 10:59 27/01 2014 12:48 Elscooter: Kan et forbrugsgode bevilges som hjælpemiddel?
19/08 2013 08:21 27/01 2014 12:44 El-scooter - hjælpemiddel eller forbrugsgode
19/08 2013 11:50 27/01 2014 12:40 Beskyttelsesmaske til MCS-ramt
19/08 2013 08:32 27/01 2014 12:36 Afslag på inkontinent-trusse
22/08 2013 11:52 27/01 2014 09:03 Hvornår gælder en bevilling fra?
02/09 2013 12:02 27/01 2014 09:01 Hjælp ved ophold i udlandet
07/08 2013 11:03 22/01 2014 16:02 Nedsættelse af timetal i fleksjob
26/08 2013 09:42 21/01 2014 11:19 Støtte til særlig indretning
23/08 2013 08:30 21/01 2014 11:14 Støtte til bil ved psykisk lidelse
26/08 2013 11:07 21/01 2014 11:11 Støtte til ældre bil
23/08 2013 14:33 21/01 2014 11:09 Reparation af automatgear
27/08 2013 08:24 21/01 2014 10:56 Overskud salg af handicapbil
23/08 2013 08:51 21/01 2014 10:54 Ombygning af bil
26/08 2013 08:55 21/01 2014 10:51 Nedre aldersgrænse for støtte til bil
26/08 2013 09:35 21/01 2014 10:42 Handicapbil ved delt forældremyndighed
26/08 2013 11:12 21/01 2014 10:40 Handicapbil ved aflastning
23/08 2013 09:15 21/01 2014 10:31 Brugsret til bil
30/08 2013 09:53 14/01 2014 07:37 Bevares specialskole ved flytning?
07/08 2013 15:51 14/01 2014 07:23 Tilbagebetaling af merudgifter
07/08 2013 11:41 13/01 2014 13:33 PC til fritidsbrug som merudgift
25/06 2013 09:43 13/01 2014 12:57 Ferie i udland: Dækning af merudgift til hotel
07/08 2013 13:28 13/01 2014 12:09 Udgift til øjenplaster
13/08 2013 12:37 13/01 2014 12:00 Støtte til vedligeholdelsestræning
13/08 2013 12:42 13/01 2014 11:58 Retten til vederlagsfri fysioterapi
06/08 2013 11:23 13/01 2014 10:49 Anbringelse og børnepenge samt bidrag
15/08 2013 10:18 13/01 2014 10:41 Egenbetaling ved boligændring
19/08 2013 08:47 13/01 2014 10:18 Støtte til ortopædisk fodindlæg
08/08 2013 12:22 13/01 2014 09:52 Overvægt og merudgifter
08/08 2013 11:20 13/01 2014 09:32 Merudgifter til handicapbil
08/08 2013 11:30 13/01 2014 09:23 Merudgift til højere forsikring ved uheld
16/09 2013 08:21 13/01 2014 09:20 Frakendelse af merudgiftsydelse
08/08 2013 12:10 13/01 2014 09:14 Beregning af merudgifter
09/08 2013 09:54 13/01 2014 08:20 Pårørende som ledsager
09/08 2013 09:16 13/01 2014 08:18 Ledsagelse til beboere i botilbud
09/08 2013 12:01 13/01 2014 08:09 BPA og hjemmehjælp
09/08 2013 12:16 13/01 2014 08:06 BPA og barnepige
09/08 2013 12:08 13/01 2014 08:01 BPA efter 95 og udlandsophold
15/08 2013 11:31 09/01 2014 12:03 Stik i carport: boligindretning eller hjælpemiddel
15/08 2013 11:21 09/01 2014 12:02 Støtte til bolig og mennesker med psykiske lidelser
22/08 2013 11:14 08/01 2014 15:23 Klage over lægekonsulent
25/11 2013 11:34 08/01 2014 13:59 Tabt arbejdsfortjenste og SU
25/11 2013 10:57 08/01 2014 13:53 Tabt arbejdsfortjeneste ved ledighed
18/11 2013 15:22 08/01 2014 13:50 Tabt arbejdsfortjeneste til flere børn
25/11 2013 13:27 08/01 2014 13:43 Tabt arbejdsfortjeneste og revalidering
18/11 2013 11:35 08/01 2014 13:40 Tabt arbejdsfortjeneste og nedsat tid
22/11 2013 08:38 08/01 2014 13:36 Tabt arbejdsfortjeneste og løntillæg
27/08 2013 16:35 08/01 2014 13:25 Tabt arbejdsfortjeneste og lønstigning
06/12 2013 14:44 08/01 2014 13:22 Tabt arbejdsfortjeneste og supplerende kontanthjælp
18/11 2013 14:08 08/01 2014 13:15 Tabt arbejdsfortjeneste og kontrol på sygehus
22/11 2013 09:41 08/01 2014 13:09 Tabt arbejdsfortjeneste og værdi af fri bil
22/11 2013 09:51 08/01 2014 11:51 Tabt arbejdsfortjeneste af afspadsering
18/11 2013 13:23 08/01 2014 11:47 TA ved mere end 37 timers arbejdsuge
22/11 2013 08:54 08/01 2014 11:43 Stigning - regulering af tabt arbejdsfortjeneste-ydelsen
25/11 2013 13:38 08/01 2014 11:40 Særlig supplerende ydelse med tilbagevirkende kraft
26/11 2013 15:19 08/01 2014 11:36 Ret til ferietillæg af tabt arbejdsfortjeneste
19/11 2013 08:27 08/01 2014 11:15 Hvilken løn beregnes TA ud fra?
29/08 2013 09:24 08/01 2014 11:13 Personlig assistance til selvstændig
18/11 2013 14:16 08/01 2014 11:10 Fratagelse af tabt arbejdsfortjeneste
18/11 2013 14:47 08/01 2014 11:08 Fast bevilling kontra ad hoc bevilling
22/11 2013 09:13 08/01 2014 10:59 Beregning af tabt arbejdsfortjeneste som selvstændig
07/08 2013 13:02 07/01 2014 13:17 Barnepige som merudgift
14/08 2013 11:35 07/01 2014 10:45 Afvisning af botilbud
12/12 2013 15:34 13/12 2013 14:23 Alle spørgsmål-svar i viden-selvhjælp
28/11 2013 08:05 10/12 2013 11:54 Spørgsmål og svar om tabt arbejdsfortjeneste
10/12 2013 07:36 10/12 2013 07:45 Søn med bevilget kassevogn bliver 18 år
06/12 2013 14:52 06/12 2013 14:58 TA: Sygehuskontrol - hel eller delvis kompensering
25/06 2013 09:43 03/12 2013 10:32 Merudgifter til flytning
22/11 2013 10:08 29/11 2013 13:50 Forhøjelse af loftet for tabt arbejdsfortjeneste
18/11 2013 12:32 29/11 2013 13:48 Deltidsjob før bevilling af tabt arbejdsfortjeneste
13/11 2013 17:11 13/11 2013 17:41 Forskellen på behandlingsmæssig og socialpædagogisk friplads
14/08 2013 11:11 28/10 2013 08:00 Valg af botilbud efter § 107
09/09 2013 14:48 25/09 2013 09:48 Førtidspension og boligsikring - boligydelse
09/09 2013 10:39 25/09 2013 09:48 Erstatning og førtidspension
09/09 2013 14:48 25/09 2013 09:42 Førtidspension og boligsikring - boligydelse
09/09 2013 11:50 25/09 2013 09:42 Invaliditetsydelse og overgang til førtidspension
19/08 2013 13:45 25/09 2013 09:27 Kompressionsstrømper
19/08 2013 10:40 25/09 2013 09:27 Ekstra eksemplar af hjælpemiddel (ståstøttestativ)
19/08 2013 10:32 25/09 2013 09:27 Kontorstol: hjælpemiddel eller forbrugsgode
02/09 2013 11:17 25/09 2013 09:21 Kommunens vejledningspligt
02/09 2013 11:12 25/09 2013 09:21 § 50 undersøgelse
02/09 2013 11:05 25/09 2013 09:21 Definition af betydelig og varig nedsat funktionsevne
09/08 2013 09:34 25/09 2013 08:39 Ledsagelse ved folkepensionsalderen
07/08 2013 09:33 09/09 2013 09:33 Fleksjob og flytning til ny kommune
29/08 2013 10:15 29/08 2013 12:03 Mødepligt i beskyttet beskæftigelse
29/08 2013 08:57 29/08 2013 12:03 Omskoling pga barn med handicap
06/08 2013 13:51 29/08 2013 07:24 Forskellen på specialpædagogisk støtte og revalidering
27/08 2013 14:28 27/08 2013 15:08 Lovgrundlag
27/08 2013 10:37 27/08 2013 14:25 Om transport og bil
16/08 2013 13:17 19/08 2013 08:05 Hjælpemidler og forbrugsgoder
15/08 2013 12:08 15/08 2013 12:11 Rækkehus eller lejlighed
15/08 2013 11:41 15/08 2013 12:11 Støtte til handicapegnet bolig til skilt forældrepar
15/08 2013 10:34 15/08 2013 12:11 Udgifter til flytning og indskud i bofællesskab
06/08 2013 14:42 14/08 2013 10:44 Støtte til omskoling pga barn med handicap
09/08 2013 11:33 09/08 2013 12:45 Bevilling af ekstra timer ved sygdom
07/08 2013 11:56 08/08 2013 08:42 Flytning til kommunal anvist bolig og merudgift
07/08 2013 10:50 07/08 2013 11:13 Fleksjob og tvungen medicinering
Sidst opdateret 04/04 2014.
Nyhedsmail fra DUKH