Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Bil - transport Lovgrundlag

Handlinger tilknyttet webside

Lovgrundlag

Uddrag af § 114 i serviceloven om støtte til bil samt link til bekendtgørelse og vejledning på området.

§ 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

  1. vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
  2. vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
  3. forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.«

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på 160.000 kr.

Stk. 3. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen.

Links til yderligere information

Sidst opdateret 27/08 2013.