Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Generelt om sagsbehandling Spørgsmål svar om sagsbehandling Definition af betydelig og varig nedsat funktionsevne

Handlinger tilknyttet webside

Definition af betydelig og varig nedsat funktionsevne

Hvordan defineres begrebet "betydelig og varig nedsat funktionsevne"?

Hvordan defineres begrebet "betydelig og varig nedsat funktionsevne"?

I forhold til at modtage diverse handicapkompenserende ydelser er det et krav, at man kan indeholdes i den relevante målgruppe. I denne målgruppeafgrænsning er jeg ofte stødt på begrebet "betydelig og varig nedsat funktionsevne". Jeg har set her på hjemmesiden, at I tidligere har givet et bud på definitionen af varig. Kan I på tilsvarende vis give en definition på, hvad der definerer "betydelig nedsat funktionsevne". På forhånd tak.

 

Svar

Det kan være svært at besvare dit spørgsmål konkret, da definitionen af "betydelig nedsat funktionsevne" i høj grad afhænger af, hvilken kontekst man befinder sig i. Jeg er kommet frem til følgende overvejelser om begrebet "betydelig og varig nedsat funktionsevne". Disse overvejelser kan måske kan hjælpe dig på vej.

Med udgangspunkt i WHOs handicapbegreb, beskriver Schultz i deres lovguide, at begrebet "varig nedsat funktionsevne", angiver relationen mellem en persons nedsatte funktionsevne og mulighederne i det omliggende samfund.

I forhold til kompensationsområdet understreges det, at en vurdering af en betydeligt nedsat funktionsevne, beror på en konkret beskrivelse. Det skal sikre, at det er graden af den nedsatte funktionsevne og ikke en lægelig diagnose, der er afgørende for, hvorvidt man er berettiget til en handicapkompenserende ydelse eller ej.

Det vil også sige, at der i kompensationsøjemed, ikke kun er tale om at vurdere en persons nedsatte funktionsevne, men også hvilke hindringer funktionsnedsættelsen sætter for personen i hverdagen, og den situation der ansøges ud fra.

Jeg vil råde dig til at kontakte din kommune, som kan tage stilling til din særlige situation ud fra en konkret og individuel vurdering.

Sidst opdateret 25/09 2013.