Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Botilbud Artikler m.v. om botilbud Liste over artikler mm om botilbud

Handlinger tilknyttet webside

Liste over artikler mm om botilbud

Dynamisk liste, der opsamler artikler og Praksisnyt, der handler om botilbud
Fil D source codeDUKH-nyt nr. 2/2016 om botilbud
DUKH har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at beskrive og formidle vores erfaringer om udviklingen inden for handicapområdet. Med DUKH-nyt lægger vi vægt på at beskrive vores erfaringer inden for udvalgte rådgivningsfelter. Der er fokus på det retssikkerhedsmæssige aspekt, som er kerneområdet for DUKH. I dette nummer fokuserer vi på botilbud.
Fil D source codeLovguide om botilbud
DUKH's guide om botilbud efter serviceloven og almenboligloven.
Fil PDF documentPraksisnyt nr. 12 botilbud
Er der frit valg af længerevarende botilbud?
Fil D source codePraksisnyt nr. 22: Venteliste på botilbud
Praksisnyt nr. 22 fra DUKH, der handler om, hvorvidt det er lovligt at placere borgere med behov for et botilbud på venteliste.
Fil D source codePraksisnyt nr. 37: Unge i botilbud efter almenboligloven
Praksisnyt nr. 37 fra DUKH maj 2014, der handler om problemstillingen, som DUKH ser med unge visiteres til botilbud efter almenboligloven, men ikke har råd til at betale huslejen
Fil D source codePraksisnyt nr. 40: Værgen ønsker at flytte borger i andet botilbud
Praksisnyt nr. 40 med titlen: Når værgen ønsker at en borger skal flyttes til et andet botilbud - udgivet i september 2014
FilReduktion af aflastningstimer
Notatet gennemgår med udgangspunkt i konkrete henvendelser til DUKH reglerne om aflastning efter servicelovens § 107. Vi har fået en del henvendelser fra borgere, der oplever, at kommunen reducere i antallet af aflastningstimer. Notatet henvender sig til den borger eller sagsbehandler, der ønsker en mere grundig introduktion til emnet.
Fil Troff document (with manpage macros)Valg af botilbud efter § 107
Borgeren ønsker et bestemt midlertidigt botilbud, men kommunen vil tilbyde et andet. Hvad siger egentligt reglerne? Notatet gennemgår på baggrund af konkrete henvendelser til DUKH lovgivningen på området.
Sidst opdateret 15/09 2015.