Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne BPA - borgerstyret personlig assistance Spørgsmål og svar om BPA Bevilling af ekstra timer ved sygdom

Handlinger tilknyttet webside

Bevilling af ekstra timer ved sygdom

Kan jeg få bevilget ekstra timer, når jeg er syg?

Kan jeg få bevilget ekstra timer, når jeg er syg?

Jeg har haft hjælperordning på nuværende ordning siden 2005. Mine hjælpere er hos mig i dagtimerne hver dag 11,5 time. Nu har jeg været indlagt på hospitalet pga svær lungebetændelse i godt en uge, hvor mine hjælpere var med mig 24 timer i døgnet. Jeg er nu kommet hjem igen men er blevet svagere og har, i hvert det næste stykke tid, brug for, at der er nogle hos mig hele tiden. Hvordan vurderer i muligheden for, at visitationen kan bevillige mig de ekstra timer, som jeg har brug for?

Svar:

Jeg kan ikke på de oplysninger, du her giver mig, vurdere, om du er berettiget til flere hjælpertimer.

Lovgivningen rummer mulighed for at få BPA ( hjælperordning) hele døgnet. Kommunen skal vurdere dit samlede behov for hjælp. Ved kommunens vurdering skal indgå, at du i høj grad har brug for hjælp til almindelige dagligdags funktioner som medfører et massivt behov for pleje, overvågning og ledsagelse.

Udmålingen af hjælpen skal tage udgangspunkt i, at du får mulighed for at have en fleksibel og sammenhængende hjælpeordning, således at du kan leve et liv så selvstændigt som muligt.

Det er muligt for kommunen at kombinere hjælpen til dig, såfremt du selv ønsker det med hjælp fra kommunens hjemmepleje.

På et møde med kommunen kan I gennemgå de ændringer, der er i din helbredsmæssige situation, og hvad det betyder for den hjælp, du har brug for. Kommune skal altid foretage en konkret og individuel vurdering af din situation. Med det mener jeg, at det er væsentligt, at samtalen og kommunens vurdering tager udgangspunkt i dine særlig behov. Ved samtalen er det derfor vigtigt, at du oplyser kommunen om, hvordan du selv oplever ændringerne i din situation. Du kan for eksempel beskrive situationer, som du tidligere selv kunne håndtere, men som ikke er muligt for dig at udføre nu. Du kan beskrive, hvad hjælperne kan gøre for dig i disse situationer.

Til brug  for den samlede vurdering vil kommunen sandsynligvis bede om dit samtykke til at indhente oplysninger om ændringerne fra din egen læge eller sygehus. 

Så jeg kan ikke på de oplysninger, du her giver mig, vurdere om du er berettiget til flere hjælpertimer. Det er vigtigt, at du hurtigst muligt tager kontakt til din kommune og anmoder om et møde, hvor i drøfter ændringerne i din situation.

Læs mere om BPA her: Link til DUKH´s side om BPA

Sidst opdateret 09/08 2013.