Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

BPA og hjemmehjælp

Er det muligt at modtage hjemmehjælp af hjemmeplejen, hvis man også har en BPA-ordning?

Er det muligt at modtage hjemmehjælp af hjemmeplejen, hvis man også har en BPA-ordning?

Mit spørgsmål er ret enkelt: Er det muligt at modtage hjemmehjælp af hjemmeplejen, hvis man også har en BPA-ordning?

 

Svar:

Det er muligt at modtage hjemmehjælp leveret af kommunen som en del af en BPA-ordning.  Men det er som udgangspunkt ikke muligt at modtage hjemmehjælp fra kommunen ud over den hjælp/de timer, der er udmålt i en BPA-ordning. Den udmålte hjælp kan altså enten gives som § 96 eller - hvis borgeren ønsker det - som en kombination af § 96 og § 83 (hjemmehjælp/naturalhjælp fra kommunen). 

Det fremgår således af BPA-vejledningens pkt. 36, at hjælp efter § 96 kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger, som f.eks. praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje i det omfang, at borgeren ønsker det.

Af samme vejledning fremgår det af pkt. 115:

  • At kommunen skal tilbyde personlig og praktisk jf. servicelovens § 83 (hjemmehjælp)
  • At når kommunen udmåler hjælp i form af et kontant tilskud til BPA, vil det normalt være udgangspunktet, at det udmålte tilskud dækker behovet for personlig og praktisk hjælp i hjemmet.
  • At der ikke er noget til hinder for, at en del af den udmålte hjælp i form af tilskud til BPA-ordning kan ydes som naturalhjælp (hjemmehjælp), hvis borgeren ønsker det.
  • At kommunen i udmålingen af BPA skal tage højde for, at en del af hjælpen dækkes som naturalhjælp (hjemmehjælp) jf. ovenfor, dvs. forudsat at borgeren selv ønsker hjælpen som naturalhjælp.

Bemærk endelig følgende uddrag fra principafgørelse 49-13, der ophævede principafgørelse C-36-02:

"En udmåling af hjælp, der tager udgangspunkt i kommunens sædvanlige udmåling til hjemmepleje efter servicelovens bestemmelse om praktisk og personlig hjælp og pleje i § 83, er ikke i overensstemmelse med formålet med ordningen om borgerstyret personlig assistance. Kommunens kvalitetsstandarder for § 83 kan derfor ikke anvendes som udgangspunkt for at udmåle hjælp efter § 96."

Sidst opdateret 13/01 2014.