Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne BPA - borgerstyret personlig assistance Spørgsmål og svar om BPA BPA - pårørende som hjælper mere end 37 timer

Handlinger tilknyttet webside

BPA - pårørende som hjælper mere end 37 timer

Kan en pårørende kan være ansat mere 37 timer om ugen som hjælper?

Kan en pårørende kan være ansat mere 37 timer om ugen som hjælper?

Jeg har i min kommune fået oplyst, at jeg kun må være ansat 37 timer om ugen som hjælper for min hjemmeboende datter. Min datter er bevilliget pleje/opsyn hele døgnet?

Svar:

Nej, det er ikke korrekt, at du kun må være ansat 37 timer om ugen, når du som nærtstående er ansat som hjælper for din datter i en BPA–ordning bevilget efter servicelovens § 95 stk. 3.

Du må som nærtstående således gerne være ansat som hjælper i mere end 37 timer. Umiddelbart er der ikke et loft på det antal ugentlige timer, som du må være ansat. Det fremgår af principafgørelse 113-12. Ankestyrelsen lægger vægt på, at der ikke i servicelovens er regler om maksimal arbejdstid, og at en nærtstående, der selv varetager plejeopgaverne, ikke er omfattet af EU-reglerne for maksimal arbejdstid, idet den nærtstående ikke er arbejdstager. Ankestyrelsen understreger samtidigt, at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. 

Ankestyrelsen har i nævnte principafgørelse endvidere fundet, at  formuleringen i lovteksten jf. § 95 stk. 3 "en  nærtstående" ikke udelukker, at flere nærtstående kan udpeges som tilskudsmodtagere af kommunen.

OBS: Mulig lovændring på vej

OBS. Folketinget arbejder på nuværende tidspunkt med en lovændring, der vil betyde, at en nærtstående, der også er tilskudsmodtager, fremover ikke vil kunne være ansat mere end 37 timer ugentligt. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, og det vides endnu ikke, hvornår ændringen træder i kraft.

Sidst opdateret 14/11 2014.