Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne BPA - borgerstyret personlig assistance Spørgsmål og svar om BPA BPA - pårørende som hjælper mere end 37 timer

Handlinger tilknyttet webside

BPA - pårørende som hjælper mere end 37 timer

Kan en pårørende kan være ansat mere 37 timer om ugen som hjælper?

Kan en pårørende kan være ansat mere 37 timer om ugen som hjælper?

Jeg har i min kommune fået oplyst, at jeg kun må varetage hjælpen i 37 timer om ugen som hjælper for min hjemmeboende datter. Er det korrekt?

Svar:

Det er ikke korrekt, at du kun må varetage hjælpen i 37 timer om ugen, hvis du som nærtstående varetager hjælpen for din datter i en BPA–ordning bevilget efter servicelovens § 95, stk. 3.

Der er for en nærtstående, der modtager tilskud jf. servicelovens § 95, stk. 3, ikke et loft på det antal ugentlige timer timetal. Dette fremgår af principafgørelse 113-12. Ankestyrelsen lægger vægt på, at der ikke i servicelovens er regler om maksimal arbejdstid, og at en nærtstående, der selv varetager plejeopgaverne, ikke er omfattet af EU-reglerne for maksimal arbejdstid, idet den nærtstående ikke er arbejdstager. Ankestyrelsen understreger samtidigt, at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. 

Ankestyrelsen har i nævnte principafgørelse endvidere fundet, at formuleringen i lovteksten jf. § 95, stk. 3 "en  nærtstående" ikke udelukker, at flere nærtstående kan udpeges som tilskudsmodtagere af kommunen.

Har du som nærtstående valgt at overføre tilskuddet til f.eks. et firma, der varetager arbejdsgiveropgaven, og du er ansat af dette firma til at varetage hjælpen, er det de arbejdsretlige regler, der er gældende for, hvor mange timer du må være ansat.

OBS: Lovændring træder i kraft 1. januar 2018

Lovændringen betyder, at hvis nærtstående er tilskudsmodtager og derved både er arbejdsgiver, arbejdsleder og hjælper, kan nærtstående højest varetage hjælpen i 48 timer om ugen. I særlige tilfælde kan nærtstående varetage hjælpen i mere end 48 timer ugentligt, og det fremgår af bemærkninger til lovforslaget, at disse særlige tilfælde f.eks. kan være i forbindelse med sygdom blandt hjælpere eller i forbindelse med ferie.

Fra det vedtagne lovforslag (2016/1 LSV 150):

I § 95, stk. 3, indsættes som 2.-4. pkt.:

»Den nærtstående kan, medmindre vedkommende har indgået aftale om overførsel af tilskuddet efter stk. 4, højst varetage pasningsopgaven i 48 timer om ugen. Deles pasningsopgaven af flere nærtstående, der samtidig er tilskudsmodtagere, gælder 2. pkt. for de nærtstående tilsammen. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at en eller flere nærtstående kan varetage pasningsopgaven i mere end 48 timer om ugen.«

Sidst opdateret 03/08 2017.