Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne BPA - borgerstyret personlig assistance Spørgsmål og svar om BPA BPA - Skal ægtefællen klare husholdningen?

Handlinger tilknyttet webside

BPA - Skal ægtefællen klare husholdningen?

Kan kommunen kræve, at jeg som ægtefælle til en person med handicap skal klare al rengøring, indkøb, tøjvask osv.?

Kan kommunen kræve, at jeg som ægtefælle til en person med handicap skal klare al rengøring, indkøb, tøjvask osv.? 

Jeg har siden august 2008 boet sammen med en handicappet kørestolsbruger med spastiske lammelser. Vi har her i år giftet os, fordi min kone gerne vil sikre mig, såfremt der sker hende noget.

Min kone har hjælperordning efter paragraf 96 med hjælp 24 timer i døgnet. Efter en samtale med sagsbehandler og en snarlig fornyelse af hjælperordningen er der kommet en udmelding fra sagsbehandleren om at:

Der bliver ikke udmålt tid til rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask osv., idet der er en rask, voksen person i husstanden, som forventes at tage sig af disse opgaver. Der er dog udmålt tid til tilberedning af måltider (dvs. sætte kold mad frem eller varme en ret eller lign.) 6 dage om ugen, hvor jeg ikke er hjemme i dagtimerne.

Jeg er butiksassistent og arbejder 6 dage om ugen, har lang transporttid. Så mit spørgsmål er: Kan kommunen kræve, at jeg skal klare al rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask osv.?

 

Svar:

Ja, det kan kommunen sandsynligvis godt.  Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96 ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Udgangspunktet for udmålingen af hjælp efter § 96 er normalt, at udmålingen skal dække alle borgerens behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse.

En hjælper ansat efter § 96 vil normalt tage sig af lettere rengøring og andre huslige opgaver, men når der er en rask person i husstanden, der kan tage sig rengøring, indkøb, vask m.v., vil det normalt være pågældendes opgave. At du er lang tid væk fra hjemmet pga. arbejde vil ikke i sig selv være afgørende for sagens udfald. Ud fra eksisterende praksis kræves der således temmelig meget af en rask ægtefælle i forhold de daglige huslige opgaver.

Jeg vurderer dog, at ved anvendelsen af de udmålte hjælpertimer vil der normalt altid være tid til at sætte en vask over og foretage lettere rengøring. Ellers vil udmålingen være så restriktiv, at der kan stilles spørgsmål ved, om kommunen har foretaget en konkret og individuel vurdering af din ægtefælles behov. Det har kommunen pligt til at gøre. Afgørelser om udmåling af hjælpertimer efter servicelovens § 96 kan indankes for Ankestyrelsen.

Yderligere oplysninger 

Læs evt. mere i denne principafgørelse fra Ankestyrelsen

Sidst opdateret 12/11 2014.