Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Dokumentation eller sandsynliggørelse af merudgifter

Handlinger tilknyttet webside

Dokumentation eller sandsynliggørelse af merudgifter

Kan kommunen forlange, at jeg dokumenterer mine merudgifter?

Kan kommunen forlange, at jeg dokumenterer mine merudgifter?

Jeg har handicapbil, og kommunen forlanger nu, at jeg skal dokumentere mine kørselsudgifter. Kommunen forlanger, at jeg skal lave en kørselsbog, hvor jeg skal skrive, hvor jeg kører til, hvornår og formålet med min kørsel.

Kan kommunen forlange denne dokumentation??

Svar:

Nej, kommunen kan ikke forlange dokumentation for dine merudgifter. Af servicelovens § 100, stk. 2 fremgår det:

Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f.eks. merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter.”

Af Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse pkt. 23 fremgår blandt andet: ”… Med sandsynliggjorte merudgifter menes, at der udarbejdes et overslag, men derimod ikke en detaljeret beregning, over omfanget af de behov, som borgeren efter al sandsynlighed vil få, og hvad det medfører af merudgifter. Overslaget over merudgifterne fastlægges, jf. merudgiftsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, ud fra kendskabet til niveauet generelt for de omhandlede udgifter.”

Af samme vejlednings pkt. 34 fremgår blandt andet: ”Beregning af merudgifterne til befordring skal som ved beregning af merudgifter i øvrigt ske på baggrund af et overslag over borgerens sandsynliggjorte merudgifter, herunder en vurdering af, hvilke udgifter andre borgere på samme alder og i samme livssituation ville have haft.”

Selv om kommunen ikke kan forlange dokumentation, kan det måske for nogle borgere opleves nemmere at sandsynliggøre det kommende års merudgifter ved at have dokumentation for de afholdte udgifter i det forløbne år.

Se evt. også principafgørelse 98-13.

Sidst opdateret 21/05 2014.