Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Støtte i forbindelse med pasning af spædbarn

Handlinger tilknyttet webside

Støtte i forbindelse med pasning af spædbarn

Kan jeg få hjælp til en barnepige, når jeg ikke kan løfte mit barn?

Kan jeg få hjælp til en barnepige, når jeg ikke kan løfte mit barn?

Jeg har et handicap, og nu betyder min ægtefælles uddannelsessituation, at jeg skal være alene med vores spædbarn nogle timer om morgenen.

Kan jeg få bevilget hjælp til barnepige, når jeg grundet mit handicap blandt andet ikke kan løfte vores barn.  

Svar:

Ja, der kan godt bevilges merudgifter efter servicelovens § 100 til håndsrækninger, herunder barnepige og hjælp til opgaver i forhold til børn, man bor sammen med, hvis hjælpen ikke kan bevilges efter andre regler. Det forudsætter, at du er omfattet af personkredsen jf. § 100, og at udgifterne til barnepige og/eller hjælp til opgaver i forhold børnene, er en nødvendig følge af din nedsatte funktionsevne.

Om de nævnte udgifter kan bevilges som merudgifter, vil bero på en konkret individuel vurdering, af din samlede situation herunder dit netværk/øvrige medlemmer af din husstand. Af Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse pkt. 42 fremgår blandt andet følgende:

"Hvis en borger på grund af nedsat funktionsevne ikke er i stand til at varetage opgaver, som er nødvendige for at få en almindelig dagligdag til at fungere, kan der ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter i form af håndsrækninger. Der kan f.eks. være tale om ... at ledsage børn til dagtilbud, skole, behandling, fritidstilbud e.l., at hjælpe med at give mindre børn tøj på, bade dem, give dem mad e.l. og at hjælpe med at smøre børnenes madpakker."

Det fremgår ligeledes af samme vejledningspunkt, at der ved vurdering af udgifter til håndsrækninger skal tages hensyn til, om håndsrækningen allerede ydes efter andre bestemmelser i serviceloven, f.eks. personlig hjælp og pleje og hjælp/støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (servicelovens § 83), BPA-ordning (servicelovens § 96) eller ledsagelse (servicelovens § 97). Dette betyder, at der ikke kan bevilges daglige håndsrækninger jf. § 100, hvis støtten kan bevilges jf. § 83, § 96 eller § 97.

Sidst opdateret 05/05 2014.