Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Valg af bostøtte

Kan jeg selv vælge min egen bostøtte?

Kan jeg selv vælge min egen bostøtte?

Hvis man er bevilget bostøtte, kan man så som borger selv vælge, hvem man gerne have som støtteperson, eller skal man tage den person, som kommunen tildeler? 

Svar

Nej, du kan ikke selv udpege eller vælge din bostøtte-person.

Uddybning

Bostøtte er en form for socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85. Formålet med socialpædagogisk bistand er at styrke borgerens færdigheder og evner eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at borgeren ikke kan fungere optimalt i dagligdagen. Det betyder, at det er sagsbehandleren i kommunen, der på baggrund af udtalelser, erklæringer og sagens akter vurderer, hvilke kompetencer og forudsætninger bostøtte-personen skal have.

Afgørelse fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har i principafgørelse C-22-03 fastslået, at det ville være ønskeligt, at kommunen i videst muligt omfang tog hensyn til behovet for en fast eller nogle få kontinuerlige støttepersoner, men tillige at dette kunne ikke opstilles som et absolut krav.

Konklusion

Det vil altså sige, at du ikke har krav på at få en fast eller nogle få støttepersoner og dermed heller ikke har krav på at få en bestemt støtteperson.

Lovgivningen lægger dog vægt på, at forholdet mellem borgeren og bostøtte-personen er væsentligt for opgaveløsningen. Jeg kan derfor ikke afvise, at du kan få en anden bostøtte-person, hvis du beder kommunen om det.

Yderligere oplysninger

Sidst opdateret 19/12 2016.