Få hjælp til at klage

Få hjælp til at klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse eller sagsbehandlingen i din sag, kan DUKH hjælpe dig med at formulere klagen, ligesom vi kan hjælpe dig med at finde rette klageinstans. 


Du kan som regel klage over sagsbehandlingen eller en afgørelse, der er vedtaget af en offentlig myndighed, hvis du er uenig.


Men i DUKH rådgiver vi ofte borgere, der er usikre - både på reglerne og på, hvad klagen skal indeholde.


DUKH har som sit formål, at bidrage til at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap, og det at have mulighed for at klage, er en del af din retssikkerhed. Derfor kan du her læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du ønsker at klage.


Hjælp til at klage over en afgørelse:

 • Når du har modtaget en afgørelse, som du ønsker at klage over, skal du klage inden 4 uger.
 • Det er vigtigt, at du overholder klagefristen.
 • Der er ingen krav til, hvordan en klage over en afgørelse skal være. Du kan klage mundtligt og skriftligt.
 • Hvis du klager mundtligt, skal du bede kommunen om, på skrift, at bekræfte, at din klage er modtaget.
 • DUKH anbefaler, at du sender en skriftlig klage til kommunen, og at du beder kommunen om at bekræfte at din klage modtaget.
 • Når du sender en skriftlig klage, har du mulighed for at uddybe dine klagepunkter, og en skriftlig klage er med til at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvad du klager over i afgørelsen.

Du kan også kontakte DUKHs socialfaglige konsulenter, hvis du har behov for yderligere rådgivning eller hjælp i forhold til din klage.


Det kan f.eks. være:

 • hvis du har vanskeligt ved at forstå eller læse kommunens afgørelse
 • hvis du har behov for hjælp til fokuspunkter i din klage
 • hvis du har vanskeligt ved at formulere/skrive en klage

Vi kan konkret hjælpe dig med at får styr på, hvor du skal klage over, og hvad din klage bør indeholde. Og vi kan også hjælpe dig med at formulere indholdet.


Klagevejledning

Vi giver dig også her en kort klagevejledning, som du kan bruge, når du skal skrive din klage. 


Begynd altid din klage med at skrive en overskrift, hvor du tydeligt skriver, hvilken afgørelse du klager over.


Forhold dig til kommunens afgørelse - er du enig/uenig med kommunen i:

 • Beskrivelsen af din situation. Er der noget der er forkert eller mangler i beskrivelsen?
 • Vurderingen af dit behov. Svarer kommunens vurdering til din egen vurdering.
 • Begrundelsen for afgørelsen.
 • De oplysninger, kommunen har indhentet/inddraget. Er der oplysninger/forhold omkring din situation, som du finder væsentlige, men som ikke fremgår af kommunens afgørelse?

Beskriv det, du ikke er enig i og beskriv årsagen til, at du ikke er enig kort og præcist:

 • Undgå meget lange afsnit/klager.
 • Inddel klagen i afsnit, f.eks. de samme afsnit/overskrifter som i kommunens afgørelse.
 • Undgå beskrivelse af følelser og frustrationer.
 • Beskriv sagligt og konkret.

Hvis du er usikker på, hvordan du skal bygge din klage op, kan du bruge DUKHs generelle skabelon til at klage over en afgørelse. Find skabelonen her, og kopier den tekst, du skal bruge. Sæt den herefter ind i dit dokument eller din mail og skriv dine oplysninger ind.


Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30
OBS. Grundet skærpede Corona-restriktioner, sidder DUKHs konsulenter hjemme og tager imod opkald. Telefonnumrene vil hver dag fremgå af vores hjemmeside forside under Ring til os.


Mandag
 09.00-13.00
Tirsdag
 09.00-13.00
Torsdag
 09.00-13.00
Fredag
 09.00-13.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk