Ledige stillinger

Stilling:

Socialfaglig konsulent til Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (2-årig stilling)

Jobbeskrivelse:

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) søger en skarp og engageret socialfaglig konsulent, der brænder for retssikkerhed og har erfaring og viden om handicapområdet.


Positionsbeskrivelse:

DUKH har til formål at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Det gør vi ved at yde uvildig rådgivning til mennesker med handicap, deres pårørende samt fag- og kontaktpersoner i kommuner og institutioner, ligesom vi arbejder målrettet med at samle og formidle erfaringer og viden om udviklingen på handicapområdet.


Som socialfaglig konsulent yder du telefonisk og skriftlig rådgivning og bistår borgere, der ønsker at klage, med konkret vejledning og hjælp. Derudover medvirker du aktivt til hele tiden at udvikle indsatsen og vores organisation i samarbejde med engagerede kollegaer, ligesom du er vidensperson på en række områder. 


Om DUKH

DUKH har i alt 14 medarbejdere: 9 socialfaglige konsulenter, 1 administrativ medarbejder, 1 jurist, 1 kommunikations- og projektkonsulent, 1 deltids servicemedarbejder og 1 centerchef.


Vi er en lille arbejdsplads med en stærk ambition om fortsat at udvikle vores netværk. Vores vision og mission er at forbedre retssikkerheden for målgrupperne gennem øget synlighed og relevant vidensdeling med bl.a. beslutningstagere.


Din profil

Du er uddannet socialrådgiver, gerne suppleret med relevant efteruddannelse, og du har solid erfaring med børnehandicapområdet i relation til skole og specialundervisning, samt viden om retssikkerhedsloven og forvaltningsloven.


Vi lægger vægt på, at du:

 • kan yde professionel og målrettet rådgivning til borgere, pårørende og fagpersoner
 • kan skabe overblik i komplicerede problemstillinger og samarbejdsrelationer
 • har flair for - og overblik over - den sociale lovgivning og anden relevant viden
 • kommunikerer og formidler tydeligt og relevant både mundtligt og skriftligt med professionalisme og troværdighed


Desuden lægger vi vægt på, at du:

 • kan lytte og analysere
 • arbejde selvstændigt og målrettet
 • kan videndele og samarbejde både internt og eksternt
 • udviser engagement og motivation både fagligt og socialt
 • er omstillingsparat, ambitiøs og fleksibel
 • bidrager til egen læring og udvikling
 • har it-forståelse
 • har lyst til at være en aktiv del af en lille organisation
Kontaktinformation:

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en midlertidig 2-årig stilling med mulighed for forlængelse og tiltrædelse den 15. august 2021.

Arbejdssted er Jupitervej 1, 6000 Kolding.


Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation.


Vi opfordrer alle til at søge stillingerne uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold.


Ansøgningsfrist og samtaler

Send din ansøgning og relevant dokumentation via din e-boks (vælg ”skriv ny post” og søg på DUKH i modtagerfeltet) og fortæl os om din motivation i forhold til arbejdet i DUKH og dine relevante kompetencer. Skriv ”Ansøgning – socialfaglig konsulent” i emnefeltet.


Der er ansøgningsfrist 18. juni 2021 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 25 og 26.


Vil du vide mere?

Mere information om DUKH findes på vores hjemmeside www.dukh.dk.


Du kan også få yderligere oplysninger om stillingen hos jurist Merethe Laursen på merethe.laursen@dukh.dk eller telefon 22 68 23 05.

Ansøgningsfrist:
18/06/2021

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
 09.00-13.00
Tirsdag
 09.00-13.00
Torsdag
 09.00-13.00
Fredag
 09.00-13.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk