Nyheder

Header:

DUKH med i retssikkerhedsalliance på handicapområdet

Kort Text:
Der er behov for handling, så borgere med et handicap får den hjælp, de har ret til første gang. Derfor har DH og KL taget initiativ til en fælles bred retssikkerhedsalliance, der skal pege på konkrete løsninger.
Lang tekst:

Mange danskere lever med et handicap, og endnu flere er pårørende til et barn, en ægtefælle eller en forælder med handicap. Og mennesker med alle typer handicap – synlige og usynlige – skal støttes i de særlige behov, de har.


Mange får god hjælp, men alt for ofte lider tilliden til velfærdssamfundet et knæk. Det kan man bl.a. se i klagestatistikken på handicapområdet og i undersøgelser, der viser, at mange borgere oplever, at de ikke har indflydelse på deres egen sag, og at viden om deres handicap og den nødvendige støtte ikke opleves som tilstrækkelig i sagsbehandlingen.


Derfor har Danske Handicaporganisationer (DH) og KL taget initiativ til en Retssikkerhedsalliance med nogle af de centrale parter, der har en aktie i at formulere problemerne og deres løsning. Alliancen skal i fællesskab pege på, hvorfor problemerne opstår, og hvad der kan gøres.


- Mennesker med handicap skal have den rette afgørelse om hjælp første gang. Det er det ultimative hovedmål for os ved dette samarbejde. For at det kan ske, kræver det fælles forpligtigelse til at finde både kort- og langsigtede løsninger, og at sikre at disse implementeres. Helt konkret har vi i DH bl.a. fokus på, at fagligheden i sagsbehandlingen skal styrkes, og borgeren skal have indflydelse på den valgte indsats, for at målet om rette hjælp første gang kan nås. Det vil være vores mærkesager i alliancen. Der skal handles – nu, siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH).


Alliancen består indtil videre af KL og repræsentanter fra kommunerne, DH og DH’s medlemsorganisationer. Derudover har blandt andre Dansk Socialrådgiverforening, Ligeværd, Den Uvildig Konsulentordning på Handicapområdet, Institut for Menneskerettigheder, Børne- og Kulturchefforeningen, Socialchefforeningen, HK Kommunal og Det Centrale Handicapråd takket ja til at være med.


- Der findes ingen enkle snuptags-løsninger, der kan styrke retssikkerheden og kvalitet i sagsbehandlingen. Der er et behov for at samarbejde på en bred front med fokus på bl.a. styrket borgerinddragelse, regelforenkling og god faglig ledelse og stærkere kompetencer hos medarbejdere. Derfor er vi enormt glade for det stærke samarbejde, vi nu går ind i. Det er her, vi skal finde de gode, konkrete løsninger, der kan gøre en forskel for borgere med et handicap, siger Ulrik Wilbek, der er formand for KL’s socialudvalg.


Konkrete forslag til forbedringer

Ambitionen er, at alliancen skal komme med konkrete, fælles svar på, hvordan vi styrker samarbejdet og tilliden mellem kommune, borger og pårørende. Alliancen skal finde svar på, hvordan vi sikrer faglighed i sagsbehandlingen, og hvordan vi sikrer, at flere borgere får den rette afgørelse om hjælp første gang. Paletten af løsninger kan f.eks. både være forslag til ny lovgivning, organisatoriske tiltag og handle om ressourcer.

Inden sommerferien kommer retssikkerhedsalliancen med konkrete, fælles forslag til forbedringer. Derefter er ambitionen en fælles retssikkerhedspakke, hvor initiativerne skal gøre en målbar og synlig forskel for mennesker med handicap.


Som et første skridt har KL og DH allerede formuleret fem fælles principper (link åbner i nyt vindue) for god borgerinddragelse i kommunerne.


Det første møde i alliancen finder sted allerede i slutningen af april, og DUKH glæder sig meget til at deltage i dette vigtige arbejde.

Kilde: KL

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
 09.00-13.00
Tirsdag
 09.00-13.00
Torsdag
 09.00-13.00
Fredag
 09.00-13.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk