Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Få rådgivning
Du er her: Forside Få rådgivning Få hjælp til at klage

Handlinger tilknyttet webside

Få hjælp til at klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse eller sagsbehandlingen i din sag, kan DUKH hjælpe dig med at formulere klagen, ligesom vi kan hjælpe dig med at finde rette klageinstans.

Du kan som regel klage over sagsbehandlingen eller en afgørelse, der er vedtaget af en offentlig myndighed, hvis du er uenig.

Men i DUKH rådgiver vi ofte borgere, der er usikre - både på reglerne og på, hvad klagen skal indeholde.

DUKH har som sit formål, at bidrage til at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap, og det at have mulighed for at klage, er en del af din retssikkerhed. Derfor kan du her læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du ønsker at klage.

Hjælp til at klage over en afgørelse:

  • Når du har modtaget en afgørelse, som du ønsker at klage over, skal du klage inden 4 uger.
  • Det er vigtigt, at du overholder klagefristen.
  • Der er ingen krav til, hvordan en klage over en afgørelse skal være. Du kan klage mundtligt og skriftligt.
  • Hvis du klager mundtligt, skal du bede kommunen om, på skrift, at bekræfte, at din klage er modtaget.
  • DUKH anbefaler, at du sender en skriftlig klage til kommunen, og at du beder kommunen om at bekræfte at din klage modtaget.
  • Når du sender en skriftlig klage, har du mulighed for at uddybe dine klagepunkter, og en skriftlig klage er med til at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvad du klager over i afgørelsen.

Du kan også kontakte DUKHs socialfaglige konsulenter, hvis du har behov for yderligere rådgivning eller hjælp i forhold til din klage.

Det kan f.eks. være:

  • hvis du har vanskeligt ved at forstå eller læse kommunens afgørelse
  • hvis du har behov for hjælp til fokuspunkter i din klage
  • hvis du har vanskeligt ved at formulere/skrive en klage

Vi kan konkret hjælpe dig med at får styr på, hvor du skal klage over, og hvad din klage bør indeholde. Og vi kan også hjælpe dig med at formulere indholdet.

Se også DUKHs klagevejledning og -skabelon.

Sidst opdateret 19/05 2020.