Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Få rådgivning
Du er her: Forside Få rådgivning Info om telefonrådgivning

Handlinger tilknyttet webside

Info om telefonrådgivning

Klik på den overskrift, som du ønsker yderligere information om. Du kan også klikke på "vis alle", hvis du ønsker alle informationer.

Read All

Hvordan fungerer telefonrådgivning?

  • Når du ringer til DUKH, vil du blive bedt om en kort beskrivelse af din sag, så vi kan finde ud af, om din henvendelse falder under vores område og hvad præcis du ønsker rådgivning om.
  • DUKH registrerer dine oplysninger. Disse oplysninger udveksles ikke med andre instanser eller myndigheder.  
  • Hvis du ringer på vegne af en anden, myndig person, er det nødvendigt med en fuldmagt. Læs mere her: Ringer du for en anden?
  • Når samtalen afsluttes, bliver din sag oprettet i vores system og du vil hurtigst muligt - og senest efter 15 arbejdsdage - blive kontaktet af en rådgiver.
  • I nogle tilfælde vil vores rådgiver ikke kunne give dig et svar ved første rådgivning. Her vil du få en fast tid til en ny rådgivning - muligvis med en anden rådgiver, som via vores sagssystem vil være orienteret om din sag før næste opringning.

Hvad koster det?

Rådgivning og vejledning i DUKH er gratis. DUKH er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet.

Indsendelse af sagsakter?

Vi vil bede dig om ikke at indsende sagsakter, før du har talt med vores rådgiver. Rådgiveren vil under samtalen med dig vurdere, om det er relevant at indsende sagsakter og i så fald hvilke.

Er der sagsakter, afgørelser eller lignende, du gerne vil drøfte med rådgiveren, vil det være fint, hvis du har dem liggende ved telefonen, når du bliver ringet op.

Personligt fremmøde?

Langt størsteparten af vores rådgivninger foregår telefonisk. Det er dog også muligt at få personlig rådgivning.

Ønsker du personlig rådgivning skal du ringe på 76 30 19 30 og aftale et tidspunkt.

Sidst opdateret 19/06 2019.