Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Få rådgivning
Du er her: Forside Få rådgivning Yderligere oplysninger Ringer du for en anden?

Handlinger tilknyttet webside

Ringer du for en anden?

Hvis du ringer på vegne af en anden person, er der flere ting, som du skal være opmærksom på

Hvis du ringer på vegne af en anden person, er der flere ting, som du skal være opmærksom på.  

Hvis du ringer på vegne af dit barn under 18

Du kan uden videre få rådgivning, hvis du henvender dig om et barn, som du har forældremyndigheden over, eller hvis du er værge for vedkommende.

Hvis du er plejeforældre, skal vi have dokumentation for plejeforholdet.

Hvis du er værge

Du kan ligeledes få rådgivning, hvis du er værge for den person, som du ringer om - vi skal i så fald have en kopi af værgebeskikkelsen.  

Hvis du ringer på vegne af en myndig person/barn over 18

Hvis du ringer om en myndig person som du ikke er værge for - f.eks. dit voksne barn - skal vi bruge en fuldmagt, hvor pågældende giver udtryk for, at han eller hun er indforstået med, at vi rådgiver dig i forhold til sagen og registrerer sagsoplysninger digitalt.  

Fuldmagten skal gives skriftligt - I kan hente og udfylde vores fuldmagtserklæring og sende den til os via e-boks ved klikke på "Skriv ny post" og herefter skrive DUKH i "Vælg modtager". 

Fuldmagten kan også udfyldes og faxes på 7554 2669 eller sendes per post til:

DUKH 
Jupitervej 1
6000 Kolding 

Hvis du ikke kan få en fuldmagt

Vi kan kun rådgive i en sag, hvis du har formel kompetence til at varetage pågældendes interesser. Derfor skal vi have en fuldmagt, hvis du ikke er værge.

Generel rådgivning

I enkelte sager giver DUKH også såkaldt generel rådgivning uden fuldmagt. Her vil vi kun give generel rådgivning uden at komme ind på konkrete og personlige forhold.

Relateret indhold
Fil Troff document Fuldmagt
Sidst opdateret 12/07 2019.