Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Få rådgivning
Du er her: Forside Få rådgivning Yderligere oplysninger Ringer du for en anden?

Handlinger tilknyttet webside

Ringer du for en anden?

Hvis du ringer på vegne af en anden person, er der flere ting, som du skal være opmærksom på

Hvis du ringer på vegne af en anden person, er der flere ting, som du skal være opmærksom på.  

Hvis du ringer på vegne af dit barn under 18

Du kan uden videre få rådgivning, hvis du henvender dig om et barn, som du har forældremyndigheden over, eller hvis du er værge for vedkommende.

Hvis du er værge

Du kan ligeledes uden videre få rådgivning, hvis du er værge for den person, som du ringer om.  

En myndig person/barn over 18

Hvis du ringer om en myndig person - f.eks. dit voksne barn - så skal vi som udgangspunkt bruge en fuldmagt, hvor vedkommende giver udtryk for, at han eller hun er indforstået med, at vi edb-registrerer oplysninger, samt at vi taler sagen med dig.  

Fuldmagten kan vi enten få skriftligt - I kan hente og udfylde vores fuldmagtserklæring og sende den til os (evt. via mail). Men I kan også ringe til os og give fuldmagt over telefonen.

Fuldmagten udfyldes og faxes på  7554 2669 eller sendes per post eller mail til:

DUKH 
Jupitervej 1
6000 Kolding eller mail@dukh.dk  

Hvis du ikke kan få en fuldmagt

Som udgangspunkt kan vi kun gå ind i en sag, hvis du har formel kompetence til at varetage pågældendes interesser.

I nogle tilfælde er personen med handicap myndig, men hverken i stand til at varetage sine egne interesser eller udstede en fuldmagt. Det kan f.eks. dreje sig om mennesker med svær udviklingshæmning eller alvorlig demens. Vi vurderer fra sag til sag, om vi alligevel kan yde konkret rådgivning, fordi det er i borgerens interesse.

Generel rådgivning

I enkelte sager giver DUKH også såkaldt generel rådgivning uden fuldmagt. Her vil vi give generel rådgivning uden at komme ind på konkrete og personlige forhold.

Relateret indhold
Fil Troff document Fuldmagt
Sidst opdateret 11/09 2013.