Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Om DUKH
Du er her: Forside Om DUKH Nyheder Oplæg: Workshop om botilbud - Dansk Socialrådgiverforenings konference for faggruppen Handicap 11.3.2016

Handlinger tilknyttet webside

Oplæg: Workshop om botilbud - Dansk Socialrådgiverforenings konference for faggruppen Handicap 11.3.2016

Workshop for ca. 25 socialrådgivere. Workshoppen bestod af oplæg fra DUKH-medarbejder og erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Workshop for ca. 25 socialrådgivere. Workshoppen bestod af oplæg fra DUKH-medarbejder og erfaringsudveksling deltagerne imellem. Det blev tydeligt på workshoppen, at en del kommuner har problemer med, at der oprettes midlertidige botilbud i boliger efter almenboligloven. Dette er ikke i overensstemmelse med lovgivningen, da kommunen da ikke kan bringe tilbuddet til ophør, når en beboer har en lejekontrakt. Herudover blev der diskuteret emner som beskikkelse af værger, frit valg af botilbud og ydelser i botilbud. 

Sidst opdateret 12/03 2016.
Explorer Portlet