Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Om DUKH
Du er her: Forside Om DUKH Information og materiale Lovgrundlaget bag DUKH

Handlinger tilknyttet webside

Lovgrundlaget bag DUKH

DUKH har eksisteret siden 2002. Vi står i serviceloven, nærmere bestemt § 15

DUKH har eksisteret siden 2002. Vi er nævnt i serviceloven - nærmere bestemt § 15: (denne bestemmelse er en videreførelse af § 70a i den gamle servicelov gældende før 2007.)

Serviceloven § 15:

"En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau."

Bemærkningerne til lovforslaget

Herudover er der følgende bemærkninger til lovforslaget vedr. vores oprettelse:

"Den uvildige konsulentfunktion etableres som et rådgivende organ. Formålet er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt at bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Den primære målgruppe for konsulentordningen er handicappede og deres pårørende, der frit kan rette henvendelse om bistand.   Konsulentfunktionens arbejdsopgaver består i:, at - vejlede om sagsgange for at få kontakt med den rette instans og opnå den rette støtte, - yde støtte og medvirke til koordinering i sager, der kan eller ville kunne give vanskeligheder med henblik på, at den bedst mulige løsning opnås,  - oplyse om klagemuligheder og hjælpe med at udforme klager til offentlige myndigheder, herunder klager, der kan rejses i forhold til Den sociale Ankestyrelse, fordi sagen har principiel eller generel betydning.   Konsulentfunktionen kan - med samtykke fra den handicappede - tage sager op, anmode om oplysninger hos relevante instanser og udtale sig til relevante instanser. Konsulentfunktionen skal samarbejde med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet, og den skal opsamle og formidle erfaringer. Det foreslås, at konsulentfunktionen oprettes med en regional struktur med 4 kontorer, der hvert omfatter et antal konsulenter med sekretærbistand. Ordningen oprettes med en lederstilling, og indtil 14 konsulentstillinger.   Konsulentordningen forudsættes oprettet som en selvejende institution med en bestyrelse, og ordningen vil blive tilrettelagt i samarbejde med de kommunale parter og repræsentanter fra brugerorganisationerne på området. Staten foreslås at afholde udgiften til konsulentfunktionen, jf. forslag til § 135, stk. 2."

Sidst opdateret 19/09 2013.