Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Om DUKH
Du er her: Forside Om DUKH Information og materiale Publikationer DUKH´s lovguider

Handlinger tilknyttet webside

Liste lovguider

Dynamisk liste, der opsamler lovguiderne på sitet
Titel Sidst ændret Beskrivelse
Lovguide - bil 04/01 2019 07:33 DUKH´s guide om muligheder for støtte til bil efter servicelovens § 114
Lovguide - bolig 04/01 2019 07:34 DUKH´s lovguide om serviceloven § 116 om bolig
Lovguide - BPA mv. 04/01 2019 07:35 DUKH´s lovguide om servicelovens § 95 og 96 - kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance
Lovguide - fleksjob 04/01 2019 07:35 DUKH´s lovguide, der behandler de mest almindelige regler, når det gælder fleksjob
Lovguide - fra barn til voksen 04/01 2019 07:36 DUKH´s lovguide, der handler om overgangen fra barn til voksenområdet
Lovguide - hjælpemidler og forbrugsgoder 04/01 2019 07:36 DUKH´s guide om hjælpemidler efter servicelovens § 112 om hjælpemidler samt § 113 om forbrugsgoder
Lovguide - merudgifter til børn 04/01 2019 07:37 DUKH´s lovguide, der handler om merudgifter til børn - servicelovens § 41
Lovguide - merudgifter til voksne 28/05 2019 05:30 DUKHs guide til merudgifter til voksne - serviceloven § 100
Lovguide - rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam 04/01 2019 07:37 DUKH´s lovguide om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam
Lovguide - tabt arbejdsfortjeneste 04/01 2019 07:38 DUKH´s lovguide, der handler om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Format printvenlig pdf
Lovguide om botilbud 04/01 2019 07:38 DUKH's guide om botilbud efter serviceloven og almenboligloven.
Sidst opdateret 17/09 2013.