Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Om DUKH
Du er her: Forside Om DUKH Information og materiale Publikationer Praksisnyt

Handlinger tilknyttet webside

Liste praksisnyt

Dynamisk liste, der opsamler alle Praksisnyt udgivet gennem i tiden
Titel Opretter Indholdstype Sidst ændret
Praksisnyt nr. 89: Aktindsigt i egen sag efter forvaltningsloven Mette Jessen Fil 01/03 2019 10:07
Praksisnyt nr. 88: Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) - hvem er omfattet m.v.? Mette Jessen Fil 13/03 2019 12:16
Praksisnyt nr. 87: Ansøgning om fleksjob og ressourceforløb m.v. jappe Fil 02/12 2018 17:31
Praksisnyt nr. 86: Efterskoleophold efter serviceloven m.v. til unge med nedsat funktionsevne Anja S. Nielsen Fil 10/10 2019 06:29
Praksisnyt nr. 85: Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og pensionsbidrag jappe Fil 02/10 2018 05:15
Praksisnyt nr. 84: Flytning og udflytning fra midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 jappe Fil 03/09 2018 17:05
Praksisnyt nr. 83: Tro og love-erklæringer jappe Fil 05/08 2018 19:13
Praksisnyt nr. 82: Normaliseringsprincippet jappe Fil 10/04 2019 10:50
Praksisnyt nr. 81: Samspil mellem servicelovens § 42, servicelovens § 118 og barselslovens § 26 jappe Fil 03/01 2019 07:04
Praksisnyt nr. 80: Tilbagebetaling af ydelser efter serviceloven Mette Jessen Fil 10/04 2019 08:40
Praksisnyt nr. 79: Hjælp til driftsudgifter af hjælpemidler jappe Fil 10/12 2018 12:52
Praksisnyt nr. 78: Efterværn og opretholdt anbringelse jappe Fil 10/10 2019 06:01
Praksisnyt nr. 77: Merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil jappe Fil 23/01 2019 15:08
Praksisnyt nr. 76: Flytning fra et egnet botilbud til et andet egnet botilbud i borgerens egen interesse jappe Fil 06/09 2019 07:08
Praksisnyt nr. 74: Klagemuligheder inden for det sociale område jappe Fil 09/10 2017 05:46
Praksisnyt nr. 73: Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 jappe Fil 09/06 2018 08:47
Praksisnyt nr. 72: Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v. jappe Fil 03/01 2019 10:50
Praksisnyt nr. 71: Fra nedsat tid og ledighed til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 jappe Fil 12/06 2017 06:47
Praksisnyt nr. 70: Når kommunen træffer afgørelse jappe Fil 11/01 2018 06:41
Praksisnyt nr. 69: Hjælp til rengøring jappe Fil 22/06 2018 06:10
Praksisnyt nr. 68: Når en borger ikke vil medvirke til sagens oplysning jappe Fil 10/01 2018 10:05
Praksisnyt nr. 67: Ledsageopgaver jappe Fil 23/01 2019 14:31
Praksisnyt nr. 66: Rådgivningsydelser efter serviceloven jappe Fil 10/01 2018 09:30
Praksisnyt nr. 65: Frit skolevalg på specialundervisningsområdet jappe Fil 17/05 2017 07:55
Praksisnyt nr. 64: Om partsbegrebet jappe Fil 02/11 2017 07:50
Praksisnyt nr. 63: Klagevejledning i afgørelsessager jappe Fil 10/01 2018 09:22
Praksisnyt nr. 62: Tillæg til ferieformål (servicelovens § 42) jappe Fil 17/05 2017 05:37
Praksisnyt nr. 61: Værdighed inden for handicapområdet jappe Fil 06/05 2019 13:11
Praksisnyt nr. 60: Fremmødeforbud m.v. jappe Fil 15/05 2017 12:59
Praksisnyt nr. 59: Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 3 - hvad indebærer det? Mette Jessen Fil 05/04 2019 09:06
Praksisnyt nr. 58: Flytning til anden kommune jappe Fil 09/01 2018 07:54
Praksisnyt nr. 57: Specialundervisning m.v. i folkeskolen jappe Fil 15/05 2017 09:50
Praksisnyt nr. 56: Nogle støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne jappe Fil 04/02 2019 08:21
Praksisnyt nr. 55: Helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5 jappe Fil 09/01 2018 07:11
Praksisnyt nr. 54: Lydoptagelse af møder – må det finde sted? jappe Fil 09/01 2018 06:55
Praksisnyt nr. 53: Merudgifter voksne - indgribende karakter jappe Fil 07/11 2019 08:22
Praksisnyt nr. 52: Bevilling af forbrugsgoder efter serviceloven jappe Fil 10/12 2018 12:51
Praksisnyt nr. 51: Borgerdeltagelse i rehabiliteringsteamets møde jappe Fil 11/12 2018 08:35
Praksisnyt nr. 50: Genvurdering i klagesager jappe Fil 15/10 2018 05:59
Praksisnyt nr. 49: Forskelle mellem en bisidder og en partsrepræsentant jappe Fil 26/07 2017 10:16
Praksisnyt nr. 48 om opfølgning af løbende ydelser jappe Fil 23/01 2019 15:06
Praksisnyt nr. 47: Hjælp til forældre med hjemmeboende voksne med nedsat funktionsevne jappe Fil 01/03 2018 17:06
Praksisnyt nr. 46: Hvilke krav kan der stilles til en ægtefælle og andre husstandsmedlemmer ved ydelser efter serviceloven m.v.? Mette Jessen Fil 04/02 2019 10:27
Praksisnyt nr. 45: Lighedsprincippet thomas Fil 08/01 2018 08:16
Praksisnyt nr. 44: Nye oplysninger i klagesag (nova) thomas Fil 07/05 2017 13:38
Praksisnyt nr. 43: Gangdistance thomas Fil 10/12 2018 12:51
Praksisnyt nr. 42: Kan og skal bestemmelser thomas Fil 07/01 2018 08:39
Praksisnyt nr. 41: Socialpædagogisk ledsagelse thomas Fil 23/01 2019 14:27
Praksisnyt nr. 40: Værgen ønsker at flytte borger i andet botilbud thomas Fil 17/04 2018 06:15
Praksisnyt nr. 39: Når klagefristen er overskredet thomas Fil 06/01 2018 12:46
Praksisnyt nr. 38: Faktisk forvaltningsvirksomhed thomas Fil 11/12 2018 08:34
Praksisnyt nr. 37: Unge i botilbud efter almenboligloven thomas Fil 30/04 2017 20:16
Praksisnyt nr. 36: Flere indgange til merudgifter til voksne thomas Fil 17/01 2019 08:06
Praksisnyt nr. 35: Førtidspension og tilbagevenden på arbejdsmarkedet thomas Fil 29/04 2017 20:32
Praksisnyt nr. 34 om sektoransvarlighedsprincippet m.v. thomas Fil 25/06 2018 05:56
Praksisnyt nr. 33: Garantiforskrifter thomas Fil 04/01 2019 13:52
Praksisnyt nr. 32: Uenighed om oplysningsgrundlaget thomas Fil 15/06 2018 06:00
Praksisnyt nr. 31: Manglende afgørelse til partsrepræsentant thomas Fil 05/01 2018 07:11
Praksisnyt nr. 30 om konkret og individuel vurdering thomas Fil 05/01 2018 06:48
Praksisnyt nr. 29 om begrebet nødvendige merudgifter thomas Fil 10/04 2019 08:52
Praksisnyt nr. 28 om opsættende virkning thomas Fil 05/01 2018 06:38
Praksisnyt nr. 27: Støttemuligheder til folkepensionister thomas Fil 05/01 2018 06:32
Praksisnyt nr. 26: Invaliditetsydelse og overgang til ny førtidspension thomas Fil 18/04 2017 18:03
Praksisnyt nr. 25 om svarfrist ved partshøring thomas Fil 04/01 2018 07:27
Praksisnyt nr. 24 om ægtefælle som ledsager thomas Fil 23/01 2019 15:02
Praksisnyt nr. 23 om hurtighedsprincippet thomas Fil 04/01 2018 07:06
Praksisnyt nr. 21 om vejledningsforpligtigelsen thomas Fil 09/06 2018 08:56
Praksisnyt nr. 20: Kontanthjælp og ejerbolig thomas Fil 11/12 2018 08:32
Praksisnyt nr. 19 om ansøgningsdato og bevillingstidspunkt thomas Fil 04/01 2018 06:56
Praksisnyt nr. 18: Ekstra hjælper med til udlandet thomas Fil 04/01 2018 06:20
Praksisnyt nr. 17 om kompensationsprincippet thomas Fil 08/02 2019 07:58
Praksisnyt nr. 16 om særlig uddybende begrundelse thomas Fil 17/04 2017 06:34
Praksisnyt nr. 15 om "ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger" thomas Fil 23/01 2019 14:53
Praksisnyt nr. 14 om diagnoser og nedsat funktionsevne thomas Fil 03/01 2019 10:27
Praksisnyt nr. 13: Ophør eller ændring af løbende bevilling thomas Fil 03/01 2018 21:27
Praksisnyt nr. 12 botilbud thomas Fil 06/09 2019 07:13
Praksisnyt nr. 11: Merudgifter til børn med ADHD i folkeskolen thomas Fil 05/04 2017 13:35
Praksisnyt nr. 10 - hjemvisninger thomas Fil 01/06 2018 05:39
Praksisnyt nr. 9: Merudgifter - flere lidelser i vurderingsgrundlaget thomas Fil 23/01 2019 14:51
Praksisnyt nr. 8: Berigtigelse af oplysninger thomas Fil 16/06 2018 06:06
Praksisnyt nr. 7: Skal merudgifter sandsynliggøres eller dokumenteres thomas Fil 23/01 2019 14:40
Praksisnyt nr. 6: BPA i små bidder og hjælp døgnet rundt thomas Fil 04/02 2019 08:17
Praksisnyt nr. 5: Behandlingstilbud efter § 102 thomas Fil 28/02 2018 08:30
Praksisnyt nr. 4 om opsøgende arbejde thomas Fil 23/01 2019 14:38
Praksisnyt nr. 3 om forældelsesfrister thomas Fil 05/04 2017 13:27
Praksisnyt nr. 2 om ledsagelse til voksne thomas Fil 17/01 2019 08:07
Praksisnyt nr. 1: Er tabt arbejdsfortjeneste en løbende ydelse? thomas Fil 03/01 2018 07:58
Praksisnyt 1 - 87 jappe Fil 02/12 2018 17:33
Sidst opdateret 11/12 2017.