Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Om DUKH
Du er her: Forside Om DUKH Information og materiale Publikationer Praksisnyt

Handlinger tilknyttet webside

Liste praksisnyt

Dynamisk liste, der opsamler alle Praksisnyt udgivet gennem i tiden
Titel Opretter Indholdstype Sidst ændret
Praksisnyt nr. 86: Efterskoleophold efter serviceloven m.v. til unge med nedsat funktionsevne Erik Jappe Fil 05/11 2018 06:10
Praksisnyt nr. 85: Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og pensionsbidrag Erik Jappe Fil 02/10 2018 05:15
Praksisnyt nr. 84: Flytning og udflytning fra midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 Erik Jappe Fil 03/09 2018 17:05
Praksisnyt nr. 83: Tro og love-erklæringer Erik Jappe Fil 05/08 2018 19:13
Praksisnyt nr. 82: Normaliseringsprincippet Erik Jappe Fil 10/06 2018 13:52
Praksisnyt nr. 81: Samspil mellem servicelovens § 42, servicelovens § 118 og barselslovens § 26 Erik Jappe Fil 06/05 2018 05:48
Praksisnyt nr. 80: Tilbagebetaling af ydelser efter serviceloven Erik Jappe Fil 09/06 2018 09:01
Praksisnyt nr. 79: Hjælp til driftsudgifter af hjælpemidler Erik Jappe Fil 04/03 2018 18:26
Praksisnyt nr. 78: Efterværn og opretholdt anbringelse Erik Jappe Fil 05/02 2018 06:16
Praksisnyt nr. 77: Merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil Erik Jappe Fil 08/01 2018 05:58
Praksisnyt nr. 76: Flytning fra et egnet botilbud til et andet egnet botilbud i borgerens egen interesse Erik Jappe Fil 19/12 2017 06:08
Praksisnyt nr. 75: Vurdering af målgruppe for merudgiftsydelse til børn med eller uden medicinsk behandling Erik Jappe Fil 07/11 2017 18:40
Praksisnyt nr. 74: Klagemuligheder inden for det sociale område Erik Jappe Fil 09/10 2017 05:46
Praksisnyt nr. 73: Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 Erik Jappe Fil 09/06 2018 08:47
Praksisnyt nr. 72: Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v. Erik Jappe Fil 07/08 2017 05:08
Praksisnyt nr. 71: Fra nedsat tid og ledighed til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 Erik Jappe Fil 12/06 2017 06:47
Praksisnyt nr. 70: Når kommunen træffer afgørelse Erik Jappe Fil 11/01 2018 06:41
Praksisnyt nr. 69: Hjælp til rengøring Erik Jappe Fil 22/06 2018 06:10
Praksisnyt nr. 68: Når en borger ikke vil medvirke til sagens oplysning Erik Jappe Fil 10/01 2018 10:05
Praksisnyt nr. 67: Ledsageopgaver Erik Jappe Fil 27/04 2018 17:35
Praksisnyt nr. 66: Rådgivningsydelser efter serviceloven Erik Jappe Fil 10/01 2018 09:30
Praksisnyt nr. 65: Frit skolevalg på specialundervisningsområdet Erik Jappe Fil 17/05 2017 07:55
Praksisnyt nr. 64: Om partsbegrebet Erik Jappe Fil 02/11 2017 07:50
Praksisnyt nr. 63: Klagevejledning i afgørelsessager Erik Jappe Fil 10/01 2018 09:22
Praksisnyt nr. 62: Tillæg til ferieformål (servicelovens § 42) Erik Jappe Fil 17/05 2017 05:37
Praksisnyt nr. 61: Værdighed inden for handicapområdet Erik Jappe Fil 01/02 2018 18:26
Praksisnyt nr. 60: Fremmødeforbud m.v. Erik Jappe Fil 15/05 2017 12:59
Praksisnyt nr. 59: Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 3 Erik Jappe Fil 11/01 2018 07:43
Praksisnyt nr. 58: Flytning til anden kommune Erik Jappe Fil 09/01 2018 07:54
Praksisnyt nr. 57: Specialundervisning m.v. i folkeskolen Erik Jappe Fil 15/05 2017 09:50
Praksisnyt nr. 56: Nogle støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne Erik Jappe Fil 27/04 2018 17:54
Praksisnyt nr. 55: Helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5 Erik Jappe Fil 09/01 2018 07:11
Praksisnyt nr. 54: Lydoptagelse af møder – må det finde sted? Erik Jappe Fil 09/01 2018 06:55
Praksisnyt nr. 53: Merudgifter voksne - indgribende karakter Erik Jappe Fil 09/01 2018 06:48
Praksisnyt nr. 52: Bevilling af forbrugsgoder efter serviceloven Erik Jappe Fil 09/01 2018 06:36
Praksisnyt nr. 51: Borgerdeltagelse i rehabiliteringsteamets møde Erik Jappe Fil 13/05 2017 07:42
Praksisnyt nr. 50: Genvurdering i klagesager Erik Jappe Fil 15/10 2018 05:59
Praksisnyt nr. 49: Forskelle mellem en bisidder og en partsrepræsentant Erik Jappe Fil 26/07 2017 10:16
Praksisnyt nr. 48 om opfølgning af løbende ydelser Erik Jappe Fil 08/01 2018 19:33
Praksisnyt nr. 47: Hjælp til forældre med hjemmeboende voksne med nedsat funktionsevne Erik Jappe Fil 01/03 2018 17:06
Praksisnyt nr. 46: Krav til ægtefælle m.fl. Erik Jappe Fil 08/01 2018 08:40
Praksisnyt nr. 45: Lighedsprincippet Thomas Holberg Fil 08/01 2018 08:16
Praksisnyt nr. 44: Nye oplysninger i klagesag (nova) Thomas Holberg Fil 07/05 2017 13:38
Praksisnyt nr. 43: Gangdistance Thomas Holberg Fil 08/01 2018 07:59
Praksisnyt nr. 42: Kan og skal bestemmelser Thomas Holberg Fil 07/01 2018 08:39
Praksisnyt nr. 41: Socialpædagogisk ledsagelse Thomas Holberg Fil 02/03 2018 06:48
Praksisnyt nr. 40: Værgen ønsker at flytte borger i andet botilbud Thomas Holberg Fil 17/04 2018 06:15
Praksisnyt nr. 39: Når klagefristen er overskredet Thomas Holberg Fil 06/01 2018 12:46
Praksisnyt nr. 38: Faktisk forvaltningsvirksomhed Thomas Holberg Fil 02/11 2017 07:49
Praksisnyt nr. 37: Unge i botilbud efter almenboligloven Thomas Holberg Fil 30/04 2017 20:16
Praksisnyt nr. 36: Flere indgange til merudgifter til voksne Thomas Holberg Fil 30/04 2017 08:54
Praksisnyt nr. 35: Førtidspension og tilbagevenden på arbejdsmarkedet Thomas Holberg Fil 29/04 2017 20:32
Praksisnyt nr. 34 om sektoransvarlighedsprincippet m.v. Thomas Holberg Fil 25/06 2018 05:56
Praksisnyt nr. 33: Garantiforskrifter Thomas Holberg Fil 15/10 2018 05:41
Praksisnyt nr. 32: Uenighed om oplysningsgrundlaget Thomas Holberg Fil 15/06 2018 06:00
Praksisnyt nr. 31: Manglende afgørelse til partsrepræsentant Thomas Holberg Fil 05/01 2018 07:11
Praksisnyt nr. 30 om konkret og individuel vurdering Thomas Holberg Fil 05/01 2018 06:48
Praksisnyt nr. 29 om begrebet nødvendige merudgifter Thomas Holberg Fil 23/04 2017 08:55
Praksisnyt nr. 28 om opsættende virkning Thomas Holberg Fil 05/01 2018 06:38
Praksisnyt nr. 27: Støttemuligheder til folkepensionister Thomas Holberg Fil 05/01 2018 06:32
Praksisnyt nr. 26: Invaliditetsydelse og overgang til ny førtidspension Thomas Holberg Fil 18/04 2017 18:03
Praksisnyt nr. 25 om svarfrist ved partshøring Thomas Holberg Fil 04/01 2018 07:27
Praksisnyt nr. 24 om ægtefælle som ledsager Thomas Holberg Fil 01/02 2018 07:15
Praksisnyt nr. 23 om hurtighedsprincippet Thomas Holberg Fil 04/01 2018 07:06
Praksisnyt nr. 22: Venteliste på botilbud Thomas Holberg Fil 23/08 2017 12:42
Praksisnyt nr. 21 om vejledningsforpligtigelsen Thomas Holberg Fil 09/06 2018 08:56
Praksisnyt nr. 20: Kontanthjælp og ejerbolig Thomas Holberg Fil 17/04 2017 06:38
Praksisnyt nr. 19 om ansøgningsdato og bevillingstidspunkt Thomas Holberg Fil 04/01 2018 06:56
Praksisnyt nr. 18: Ekstra hjælper med til udlandet Thomas Holberg Fil 04/01 2018 06:20
Praksisnyt nr. 17 om kompensationsprincippet Thomas Holberg Fil 17/04 2017 06:35
Praksisnyt nr. 16 om særlig uddybende begrundelse Thomas Holberg Fil 17/04 2017 06:34
Praksisnyt nr. 15 om "ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger" Thomas Holberg Fil 04/01 2018 06:07
Praksisnyt nr. 14 om diagnoser og nedsat funktionsevne Thomas Holberg Fil 01/02 2018 08:37
Praksisnyt nr. 13: Ophør eller ændring af løbende bevilling Thomas Holberg Fil 03/01 2018 21:27
Praksisnyt nr. 12 botilbud Thomas Holberg Fil 03/01 2018 21:26
Praksisnyt nr. 11: Merudgifter til børn med ADHD i folkeskolen Thomas Holberg Fil 05/04 2017 13:35
Praksisnyt nr. 10 - hjemvisninger Thomas Holberg Fil 01/06 2018 05:39
Praksisnyt nr. 9: Merudgifter - flere lidelser i vurderingsgrundlaget Thomas Holberg Fil 05/04 2017 13:33
Praksisnyt nr. 8: Berigtigelse af oplysninger Thomas Holberg Fil 16/06 2018 06:06
Praksisnyt nr. 7: Skal merudgifter sandsynliggøres eller dokumenteres Thomas Holberg Fil 05/04 2017 13:32
Praksisnyt nr. 6: BPA i små bidder og hjælp døgnet rundt Thomas Holberg Fil 09/01 2018 08:29
Praksisnyt nr. 5: Behandlingstilbud efter § 102 Thomas Holberg Fil 28/02 2018 08:30
Praksisnyt nr. 4 om opsøgende arbejde Thomas Holberg Fil 12/04 2017 10:22
Praksisnyt nr. 3 om forældelsesfrister Thomas Holberg Fil 05/04 2017 13:27
Praksisnyt nr. 2 om ledsagelse til voksne Thomas Holberg Fil 04/05 2017 19:01
Praksisnyt nr. 1: Er tabt arbejdsfortjeneste en løbende ydelse? Thomas Holberg Fil 03/01 2018 07:58
Praksisnyt 1 - 86 Erik Jappe Fil 05/11 2018 06:18
Sidst opdateret 11/12 2017.