Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Om viden - selvhjælp

På denne del af vores hjemmeside finder du information og viden om forskellige områder af den lovgivning, som er relevant for mennesker med handicap og deres pårørende.

På denne del af vores hjemmeside finder du information og viden om forskellige områder af den lovgivning, som er relevant for mennesker med handicap og deres pårørende. Idéen og håbet er, at du kan finde viden, svar og information, som du kan bruge i forhold til din egen situation.

Helt overordnet har vi opdelt området i børn, voksen, tværgående og arbejdsmarked

Ønsker du rådgivning?

Det er ikke sikkert, at du på disse sider kan finde svaret på lige præcis dit spørgsmål. Under rådgivningsdelen af hjemmesiden finder du mere information om, hvordan du kan få rådgivning i DUKH.  

Praksisnyt fra DUKH
Fil Praksisnyt nr. 89: Aktindsigt i egen sag efter forvaltningsloven
Fil Praksisnyt nr. 88: Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) - hvem er omfattet m.v.?
Fil Praksisnyt nr. 87: Ansøgning om fleksjob og ressourceforløb m.v.
Fil Praksisnyt nr. 86: Efterskoleophold efter serviceloven m.v. til unge med nedsat funktionsevne
Fil Praksisnyt nr. 85: Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og pensionsbidrag
Fil Troff document (with manpage macros) Praksisnyt nr. 84: Flytning og udflytning fra midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107
Fil Praksisnyt nr. 83: Tro og love-erklæringer
Fil Troff document Praksisnyt nr. 82: Normaliseringsprincippet
Fil Troff document (with manpage macros) Praksisnyt nr. 81: Samspil mellem servicelovens § 42, servicelovens § 118 og barselslovens § 26
Fil Praksisnyt nr. 80: Tilbagebetaling af ydelser efter serviceloven
Fil Praksisnyt nr. 79: Hjælp til driftsudgifter af hjælpemidler
Fil Praksisnyt nr. 78: Efterværn og opretholdt anbringelse
Fil Praksisnyt nr. 77: Merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil
Fil application/vnd.kodak-descriptor Praksisnyt nr. 76: Flytning fra et egnet botilbud til et andet egnet botilbud i borgerens egen interesse
Fil Praksisnyt nr. 74: Klagemuligheder inden for det sociale område
Fil Troff document (with manpage macros) Praksisnyt nr. 73: Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
Fil Praksisnyt nr. 72: Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v.
Fil Troff document (with manpage macros) Praksisnyt nr. 71: Fra nedsat tid og ledighed til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
Fil Praksisnyt nr. 70: Når kommunen træffer afgørelse
Fil Praksisnyt nr. 69: Hjælp til rengøring
Fil Praksisnyt nr. 68: Når en borger ikke vil medvirke til sagens oplysning
Fil Praksisnyt nr. 67: Ledsageopgaver
Fil Praksisnyt nr. 66: Rådgivningsydelser efter serviceloven
Fil Troff document Praksisnyt nr. 65: Frit skolevalg på specialundervisningsområdet
Fil Troff document Praksisnyt nr. 64: Om partsbegrebet
Fil Praksisnyt nr. 63: Klagevejledning i afgørelsessager
Fil Troff document (with manpage macros) Praksisnyt nr. 62: Tillæg til ferieformål (servicelovens § 42)
Fil Troff document Praksisnyt nr. 61: Værdighed inden for handicapområdet
Fil Praksisnyt nr. 60: Fremmødeforbud m.v.
Fil Troff document Praksisnyt nr. 59: Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 3 - hvad indebærer det?
More…
Sidst opdateret 03/04 2014.