Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Ferie i forbindelse med fleksjob og ledighedsydelse

Handlinger tilknyttet webside

Ferie i forbindelse med fleksjob og ledighedsydelse

Hvordan er reglerne omkring ferie, hvis man er ansat i fleksjob eller modtager ledighedsydelse?

Hvordan er reglerne omkring ferie, hvis man er i fleksjob eller modtager ledighedsydelse?

Jeg er usikker på reglerne omkring ferie, når man er ansat i fleksjob eller modtager ledighedsydelse. Kan I redegøre for reglerne?

Svar:

Jeg vil dele svaret op i flere dele for at gøre det mere overskueligt.

Ferie, hvis du er ansat i fleksjob: 
Såfremt du er ansat i fleksjob, er du omfattet af de almindelige ferieregler. Dvs. at du har ret til feriepenge eller løn under afholdelse af din ferie, som hvis du var ansat på ordinære vilkår.

Såfremt du ikke har optjent ret til feriepenge eller løn fra din arbejdsgiver, kan du søge om ledighedsydelse  for den periode du afholder ferie.

NB: Du skal være opmærksom på, at du skal give besked til jobcenteret, før ferien afholdes. Det fremgår bl.a. af principafgørelse 115-09, hvor Ankestyrelsen har afgjort, at personer ansat i fleksjob, som ønsker at afholde ferie med ledighedsydelse, skal give kommunen besked om dette, forinden at ferien afholdes, da retten til ledighedsydelse ellers mistes for hele ferieperioden.

Alt efter, hvornår du er ansat i fleksjobbet, vil du være berettiget til et bestemt antal feriedage. Se mere under afsnittet nedenfor: ”Optjeningsregler ved ferie med ledighedsydelse”

Såfremt at du har ret til feriegodtgørelse eller holder ferie uden løn beregnes dette i fleksløntilskuddet fra kommunen. Beregningen foretages ud fra det antal feriedage som du afholder. Du kan læse mere om beregningen i Ankestyrelsens principafgørelse 1-18.

Ferie, hvis du er ledig i fleksjob og modtager ledighedsydelse:
Såfremt du er ledig i fleksjob og modtager ledighedsydelse, er du berettiget til at få ledighedsydelse udbetalt under afholdelse af ferie. Alt efter hvor længe og hvornår du har modtaget ledighedsydelse, vil du være berettiget til et bestemt antal feriedage. Se mere under afsnittet nedenfor: ”Optjeningsregler ved ferie med ledighedsydelse”.

Såfremt du har optjent ret til ferie med løn eller feriepenge i forbindelse med tidligere ansættelse, vil du kunne få suppleret den løn/udbetaling med ledighedsydelse. Dog må lønnen/udbetalingen suppleret med ledighedsydelsen max. udgøre det beløb, som du ville være berettiget til, hvis du alene skulle modtage ledighedsydelse.

Du skal være opmærksom på, at når du modtager ledighedsydelse, skal du give besked til jobcenteret om, at du ønsker at afholde ferie senest 14 dage førend ferien afholdes. Dog kan jobcenteret godkende, at ferien afholdes selvom denne ikke er varslet 14 dage før afholdelse, såfremt jobcenteret vurderer, at afholdelse af ferien ikke modvirker beskæftigelsesrettet indsats. Det er en forudsætning for afholdelse af ferien, at der ikke er fastsat møder, tilbud mv.

Du skal være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis har ret til at afholde ferie, såfremt du er i et beskæftigelsesrettet tilbud. Det fremgår således af principafgørelse 128-12, at personer der modtager ledighedsydelse, ikke har krav på at afholde ferie, når de deltager i en arbejdsprøvning, såfremt kommunen skønner det uhensigtsmæssigt, at der afholdes ferie under arbejdsprøvningsforløbet.

Optjeningsregler ved ferie med ledighedsydelse:
Disse regler er gældende, uanset om du er ledig og modtager ledighedsydelse eller om du er ansat i fleksjob, men endnu ikke har ret til feriepenge eller løn fra arbejdsgiver under ferieafholdelse.

Optjeningsreglerne for ferie med ledighedsydelse er flg. (jf. Lov om aktiv socialpolitik § 74 e stk. 3):

  • Du har ret til 15 feriedage svarende til sammenlagt tre ugers ferie, hvis ansættelsen er sket eller retten til ledighedsydelse er opnået i perioden 1. maj til 31. juli.
  • Du har ret til 10 feriedage svarende til sammenlagt to ugers ferie, hvis ansættelsen er sket, eller retten til ledighedsydelse er opnået i perioden 1. august til 31. december.
  • Du har ret til 5 feriedage svarende til sammenlagt én uges ferie, hvis ansættelsen er sket, eller retten til ledighedsydelse er opnået i perioden 1. januar til 30. april.

Du skal være opmærksom på, at ferieåret er fra 1. maj til 30. april, og at såfremt ferien ikke er afholdt inden ferieårets udløb, vil retten til ferie med ledighedsydelse bortfalde for det pågældende ferieår.

Læs evt. mere i:
Ankestyrelsens principafgørelse 7-16 om ledighedsydelse - fleksjob - ferie - perioder uden løn eller feriegodtgørelse - lock-out
Ankestyrelsens principafgørelse 51-16 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - ferietillæg
Ankestyrelsens principafgørelse 1-18 om fleksløntilskud - beregning - ferie uden løn eller feriegodtgørelse - fuldtidsløn
Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse 

Sidst opdateret 20/12 2018.
Yderligere information om fleksjob