Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Fleksjob og fyring efter 120 dages sygdom

Handlinger tilknyttet webside

Fleksjob og fyring efter 120 dages sygdom

Kan jeg blive fyret efter 120 dages reglen, når jeg er ansat i fleksjob?

Kan jeg fyres efter 120 dages reglen på fleksjob?

Jeg er ansat i flexjob på kontor i bogholderiet i en privat virksomhed. Jeg er ansat på 37 timer med en ugentlig arbejdstid på 20 timer pga. slidgigt i ryg og nakke. Jeg går p.t. sygemeldt og går til behandling hos fysioterapeut. Det ser ud til. det kan trække i langdrag. Mit spørgsmål er: Kan min arbejdsgiver fyre mig efter 120 dages reglen, som står i min ansættelseskontrakt (Jeg er funktionær) og kan han fyre mig før, hvis jeg starter på arbejde igen og kun kan holde til at arbejde 10 timer om ugen? Kan han bruge som begrundelse, at han ikke kan nøjes med, at jeg kun kan arbejde de 10 timer.

Svar

Der er - foruden den ansatte - to parter involveret i en fleksjobansættelse, nemlig kommunen og arbejdsgiveren.

Kommunen har en række opgaver i relation til borgere, der er godkendt til fleksjob. Dels skal man sikre sig, at der i forbindelse med etablering af et konkret fleksjob kan gives de nødvendige skånehensyn, som f.eks. nedsat arbejdstid, undgå tunge løft mv.

Arbejdsgiveren har retten til at lede og fordele arbejdet over for sine ansatte, også den fleksjobansatte. Heri indgår, at arbejdsgiveren kan ansætte og afskedige inden for rammerne af de fagretlige aftaler, der gælder på området, altså de gældende overenskomster. Så for at få en nærmere afklaring af, hvorledes du er stillet i relation til din arbejdsgiver, bør du kontakte din fagforening eller den faglige organisation, der eventuelt har tegnet overenskomst med din arbejdsgiver.

Det er altså et mellemværende imellem din arbejdsgiver og dig (og din faglige organisation), om du kan blive i det konkrete job - baseret på de aftaler, der er inden for dit område.

Jeg vil derfor foreslå dig, at du kontakter din fagforening for at få råd og vejledning og eventuelt støtte omkring dit nuværende ansættelsesforhold.

Foruden at have opgaver i forhold til konkrete fleksjob har kommunen også en mere generel forpligtelse, som ikke knytter sig til det specifikke ansættelsesforhold. Kommunen skal nemlig løbende tage stilling til, hvorvidt en fleksjobgodkendt opfylder betingelserne for at være visiteret til fleksjob. Det forhold, at man bliver afskediget fra et fleksjob, medfører ikke i sig selv, at man mister retten til at være fleksjobgodkendt.

Men som du har beskrevet din sag, er der på det seneste sket en forværring af din helbredstilstand og dermed en reduktion af din arbejdsevne. Kommunen skal i forbindelse med opfølgning i din sygedagpengesag tage stilling til, om du fremover vurderes at opfylde betingelserne for visitation til fleksjob, eller om der er grundlag for at rejse en sag om førtidspension. Såfremt der er tale om en forbigående forværring af din helbredstilstand, vil der formentlig være grundlag for fortsat visitation til fleksjob - også selv om du mister dit nuværende fleksjob.

Såfremt der er tale om en vedvarende forværring af dine helbredsforhold, kan det være relevant, at kommunen undersøger, om der er grundlag for at rejse en førtidspensionssag.

Sidst opdateret 05/03 2018.
Yderligere information om fleksjob