Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Nedsættelse af timetal i fleksjob

Handlinger tilknyttet webside

Nedsættelse af timetal i fleksjob

Hvem skal involveres, når jeg ønsker at nedsætte timetallet på mit fleksjob?

Hvem skal involveres, når jeg ønsker at nedsætte timetallet på mit fleksjob?

For 2 år siden startede jeg i fleksjob i en 50% ordning. Jeg aftalte med min arbejdsgiver en ugentlig arbejdstid på 25 timer. Nu synes jeg, de 25 timer er for meget, så jeg vil gerne have sat den ugentlige arbejdstid ned. Så mit spørgsmål er: Hvem skal involveres, hvis jeg gerne vil have sat arbejdstiden ned til 20 timer?

Ændring af tilskudsgrad

Og herudover vil jeg gerne spørge om grænsen for overgangen til en 2/3 ordning. Ved hvilken ugentlig arbejdstid skal jeg have ændret ordningen til en 2/3 ordning? (red: Din arbejdsgiver kan i forbindelse med et fleksjob få refunderet 1/2 eller 2/3 af din løn - alt efter omfanget af din arbejdsevne - se mere i det nedenstående)

  

Svar

Du skal være opmærksom på, at dette svar alene er gældende for personer som er ansat i fleksjob før 01.01.2013 og stadig er ansat i det pågældende fleksjob!

 

Du stiller i din henvendelse to spørgsmål:

1. Hvem skal involveres, hvis jeg skal have den ugentlige arbejdstid ned på 20 timer?

Du skal henvende dig til jobcenteret i din kommune, hvor du formentlig har en virksomheds- eller jobkonsulent tilknyttet.

2.  Ved hvilken ugentlig arbejdstids skal jeg have ændret ordningen til en 2/3 ordning?

Man kan ikke angive et præcist timetal for, hvornår man er berettiget til 2/3 tilskudsordning i fleksjob, idet beregningen af tilskuddet sker ud fra en konkret og individuel vurdering af din reelle arbejdsevne og dette set i forhold til det konkrete job.

Uddybning: arbejdsevnen og ikke timetallet er afgørende for tilskudsgraden

Beregningen af om tilskuddet skal være ½ eller 2/3 sker på baggrund af vurdering af din reelle arbejdsevne sammenholdt med det konkrete job. Det betyder f.eks., at du godt kan arbejde på fuld tid - 37 timer/ugentlig i fleksjob og stadigvæk være berettiget til 2/3 tilskud, hvis din reelle arbejdsevne vurderes at være nedsat til 1/3. 

Omvendt kan situationen også være den, at du har behov for nedsat tid; men at den reelle arbejdsevne og herunder funktioner i jobbet svarer til en 1/2 arbejdsevne. Her vil tilskuddet kunne være ½. Det er ikke alene antallet af timer, som du arbejder, men nedsættelsen af din samlede arbejdsevne, der er relevant. Du bør kontakte dit kommunale jobcenter for yderligere rådgivning og vurdering af din arbejdsevne.

Når din arbejdsevne skal vurderes

I forhold til det konkrete job kan der i vurderingen f.eks. indgå lægeoplysninger med beskrivelse af din helbredstilstand, beskrivelse af tempoet i arbejdsopgavernes udførelse, behovet for pauser, kompetencer mv.  Det er kommunens jobcenter, der fastsætter tilskudsgraden efter dialog med dig som borger og din arbejdsgiver.

Opsummering:

Så det korte svar på din henvendelse er, at du skal henvende dig til din virksomheds- eller jobkonsulent på jobcenteret med henblik på en drøftelse af den fortsatte tilskudsgrad i fleksjobbet. Det er ikke alene timetallet, der afgør, hvornår man er berettiget til 1/2 eller 2/3 tilskud, men omfanget af din samlede arbejdsevne.

Det er jobcenteret, der har kompetencen til at bestemme tilskudsgraden, og jobcenterets vurdering sker ud fra grundlaget i sagen samt en drøftelse med dig, din arbejdsgiver og virksomheds- eller jobkonsulenten.

Lovgrundlag: Det fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 71 stk. 2, hvorledes tilskudsgraden fastsættes for personer ansat i fleksjob.
Endvidere kan man læse mere om vurderingen af arbejdsevnen i Ankestyrelsens principafgørelse SM N-11-06.

Sidst opdateret 17/04 2018.
Yderligere information om fleksjob