Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Sammensætning af løn i fleksjob

Handlinger tilknyttet webside

Sammensætning af løn i fleksjob

Hvordan skal min løn sammensættes når jeg ansættes i fleksjob?

Hvordan skal min løn sammensættes når jeg ansættes i fleksjob?

Jeg er sygemeldt og er i afklaringsforløb for at se, hvor meget jeg kan arbejde efter en trafikulykke. Jeg afslutter afklaringsforløbet om 2 uger. Forløbet har vist, at jeg kan arbejde 10-12 timer om ugen, når der tages hensyn til mine skånebehov. Min sag skal behandles i rehabiliteringsteamet om 14 dage. Min sagsbehandler forventer, at jeg indstilles til fleksjob.

Jeg er blevet tilbudt ansættelse i den virksomhed, hvor jeg er i afklaring. Men arbejdsgiveren er i tvivl om, hvad de skal betale i løn, hvis de ansætter mig i fleksjob, og jeg er i tvivl om hvad min løn vil bestå af. Jeg vil derfor gerne vide, hvordan min løn skal sammensættes når jeg ansættes i fleksjob?

Det korte svar

Dette svar er gældende for borgere der ansættes i fleksjob efter 1. januar 2013.

Når du er ansat i fleksjob, skal din arbejdsgiver betale dig løn for det arbejde, som du udfører. Jobcenteret skal fastsætte, hvad det samlede arbejde du udfører svarer til i timer. Lønnen fra din arbejdsgiver vil blive suppleret med fleksløntilskud fra kommunen. Din samlede indkomst i fleksjobbet vil altså bestå af løn fra din arbejdsgiver og fleksløntilskud fra kommunen.

DUKH rådgiver ikke om konkrete beregninger, men vi vil i det uddybende svar nedenfor præcisere reglerne og give eksempler.

Det uddybende svar


Vurdering af borgerens effektive timer
Når en borger er bevilget fleksjob, og der skal laves en aftale om ansættelse med en arbejdsgiver, skal jobcenteret vurdere borgerens arbejdsevne i det konkrete job. Dette skal ske hurtigst muligt. Jobcenteret skal vurdere det effektive timetal på baggrund af de timer borgeren kan være på arbejdspladsen sammenholdt med borgerens arbejdsintensitet. Du kan læse mere i eksemplerne til sidst i dette svar.

Arbejdsgiver skal betale løn for effektive timer
Arbejdsgiveren skal betale løn til borgeren i fleksjob for det arbejde, som borgeren udfører. Det betyder, at arbejdsgiveren betaler løn for borgerens effektive timer, altså betaler for borgerens effektive indsats i fleksjobbet.

Hvis der ikke er overenskomst på arbejdsområdet, aftales løn og arbejdsvilkår mellem borgeren og arbejdsgiveren. Hvis der er overenskomst på området, fastsættes lønnen og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster. Hvis borgeren er medlem af en fagforening, kan det være en god ide at kontakte sin fagforening for nærmere rådgivning. Reglerne fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70 e.

Fleksløntilskud fra kommunen
Lønnen fra arbejdsgiver suppleres med fleksløntilskud fra kommunen. Fleksløntilskuddet fastsættes ud fra en konkret beregning. Reglerne fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70 f og Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud.

DUKH rådgiver ikke om konkrete beregninger, men vi kan henvise til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, der beregner indtægt i fleksjob. Du finder beregneren her.

Borgerens samlede indkomst for ansættelse i fleksjob
Borgerens samlede indkomst for ansættelse i fleksjob er lønnen fra arbejdsgiveren for de effektive timer og fleksløntilskud fra kommunen. Lønnen og fleksløntilskuddet kan tilsammen højst udgøre et beløb svarende til, hvad en person på fuldtid og på almindelige vilkår vil modtage i samme stilling. Dette kaldes lønloft. Ankestyrelsen har i principafgørelse 16-18 præciseret, at det er arbejdsgiveren, der oplyser om lønloftet ved den aktuelle stilling.

Eksempel 1
Borgeren er bevilget fleksjob og kan være på arbejdspladsen i 25 timer ugentligt. På grund af borgerens skånehensyn kan vedkommende ikke udføre arbejdsopgaverne så hurtigt som andre ansatte på virksomheden. Borgeren har desuden behov for ekstra pauser. Borgeren har således skånehensyn om nedsat arbejdstid, nedsat arbejdstempo og øget behov for pauser.

Jobcenteret vurderer, at borgeren har 15 effektive timer ugentligt ud af de 25 timers de er tilstede på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren skal derfor betale løn for 15 timer ugentligt. Borgeren får en indkomst for fleksjobbet, som består af lønnen for de 15 timer ugentligt suppleret med fleksløntilkskud fra kommunen.

Eksempel 2
Borgeren er bevilget fleksjob og kan være på arbejdspladsen i 10 timer ugentligt Borgeren kan varetage arbejdsopgaverne på virksomheden på samme måde og samme tid, som andre ansatte. Borgerens skånehensyn er behovet for nedsat arbejdstid.

Jobcenteret vurderer, at borgeren er fuld effektiv de 10 timer ugentligt, som vedkommende er på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren skal derfor betale løn for borgerens effektive timer på 10 timer ugentligt.
Borgeren får en indkomst for fleksjobbet, som består af lønnen for de 10 timer ugentligt suppleret med fleksløntilkskud fra kommunen.

Løn fra arbejdsgiver for effektive timer
+ fleksløntilskud fra kommunen
= Borgerens samlede indkomst for ansættelse i fleksjobLink til lovgrundlag


Hvis du vil vide mere

 

Sidst opdateret 20/12 2018.
Yderligere information om fleksjob