Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Krav til antal timer i fleksjob

Handlinger tilknyttet webside

Krav til antal timer i fleksjob

Hvor mange timer skal man arbejde for at være berettiget til fleksjob?

Hvor mange timer skal man arbejde for at være berettiget til fleksjob?

Jeg er pt. i arbejdsprøvning og kan arbejde 2 timer effektivt om ugen. Jeg er i tvivl om, jeg nogensinde vil kunne komme til at arbejde yderligere. Min praktiserende læge mener, at min helbredsmæssige tilstand er stationær. 

Jeg vil gerne fortsat være på arbejdsmarkedet og vil høre, om det er muligt at få tilkendt fleksjob, når jeg blot kan arbejde 2 timer effektivt om ugen?

Svar:

De generelle betingelser for ret til fleksjob skal være opfyldte, såsom at du har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne. Se mere herom i DUKH's lovguide om fleksjob.

Selvom du har en begrænset arbejdsevne på gangske få timer, vil du kunne være berettiget til fleksjob.

Uddybning

Efter førtidspension- og fleksjob reformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, er det muligt at få fleksjob ned til ganske få timer om ugen.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 25-14 præciseret, at ved en effektiv arbejdstid på ca. 2 timer om ugen var den pågældende borger berettiget til fleksjob. I en anden sag var borgeren berettiget til fleksjob med en effektiv arbejdstid på ca. 40 minutter om ugen. Det afgørende i sagerne var, at det ikke kunne udelukkes, at arbejdsevnen ville kunne udvikles indenfor en rimelig periode.

I Vejledning om fleksjob m.v. fremgår der følgende omkring ”rimelig periode”:

”Den ”rimelige periode”, som borgerens arbejdsevne skal udvikles indenfor, er ikke nærmere fastsat i loven. Visiteres en borger med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne ind i fleksjobordningen, skal der altid anlægges et udviklingsperspektiv. Kommunen skal løbende følge op på, om borgerens arbejdsevne udvikler sig som forudsat. Hvis arbejdsevnen ikke udvikles som forventet, skal kommunen overveje, om der skal indledes en sag om førtidspension. Hvis borgeren i sådanne sager selv ønsker at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet i et fleksjob, uanset at borgerens arbejdsevne er meget begrænset, og der ikke er mulighed for udvikling, vil borgeren kunne fortsætte i fleksjobbet på få timer. Borgerens egen motivation og ønsker bør således tillægges afgørende vægt, når kommunen vurderer, hvorvidt borgeren kan fortsætte i fleksjobbet, selvom der ikke er sket en udvikling.”

Det betyder, at du som borger kan være berettiget til fleksjob med en meget begrænset arbejdsevne helt ned til 40 minutter effektivt om ugen, men det er dog en betingelse, at kommunen vurderer, at din arbejdsevne kan udvikles, således at din samlede arbejdsindsats kan øges indenfor en rimelig periode.

Såfremt du er ansat i et fleksjob, skal kommunen følge op på sagen efter 2½ år og 4½ år. Hvis du er ledig i fleksjob og modtager ledighedsydelse, skal kommunen følge op, når du har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Hvis kommunen ved en af opfølgningerne finder, at du ikke længere opfylder betingelserne for fleksjob, f.eks. fordi du fortsat er på begrænset timetal og det vurderes, at din arbejdsevne ikke kan forbedres, skal kommunen vurdere, om der er grundlag for opstart af førtidspensionssag.

DUKH kan ikke svare dig på, hvorvidt du konkret vil være berettiget til fleksjob. Det er relevant for dig, at du kontakter dit jobcenteret med henblik på afklaring heraf.

Yderligere informationer:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 69-70
Ankestyrelsens principafgørelse 25-14
DUKH's lovguide om fleksjob
Vejledning om fleksjob m.v.

Sidst opdateret 28/06 2018.
Yderligere information om fleksjob