Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Pligt til acceptere tilbudt fleksjob

Handlinger tilknyttet webside

Pligt til acceptere tilbudt fleksjob

Min kommune har tilbudt mig et fleksjob. Er jeg forpligtiget til at acceptere det?

Min kommune har tilbudt mig et fleksjob. Er jeg forpligtiget til at acceptere det?

Kommunen har tilbudt mig et fleksjob på få timer og de anfører, at kommunen mener, at jeg kan klare arbejdsfunktionerne. Jeg er i tvivl om, jeg kan varetage arbejdet, og mit spørgsmål er derfor: Hvilke forpligtelser har jeg overfor kommunen i forhold til, at de henviser mig til et konkret fleksjob? – og har jeg nogle rettigheder, når kommunen nu henviser til et konkret fleksjob?

 

Svar

Du stiller i din henvendelse to spørgsmål.

  • 1) Hvilke forpligtelser har jeg overfor kommunen i forhold til, at de henviser mig til et konkret fleksjob? 
  • 2) Har jeg nogen rettigheder, når kommunen nu henviser til et konkret fleksjob?

  

Ad. 1: Pligt til at stå til rådighed for fleksjob

Hvis du er visiteret til fleksjob og er ledig, vil du formentlig modtage ledighedsydelse. Såfremt du modtager ledighedsydelse, er du forpligtet til at stå til rådighed for fleksjob, som tilgodeser dine skånehensyn, medmindre du er forhindret heri pga. sygdom.

Du er forpligtet til at udnytte dine arbejdsmuligheder for at komme i fleksjob, hvilket betyder, at du skal være aktiv jobsøgende, deltage i kommunens opfølgninger og tilbud, indlægge dit CV på Jobnet og endvidere tage imod rimeligt tilbud om fleksjob.

Kommunen kan således henvise dig til et konkret fleksjob, såfremt jobbet tilgodeser dine konkrete skånehensyn. Hvis du vælger at sige "nej tak" til det konkrete jobtilbud, kan det have betydning for din ret til ledighedsydelse. 

Ad. 2: Skånehensyn og kommunens opfølgningsforpligtelse

Når du skal ansættes i et konkret fleksjob, skal jobcenteret sikre sig, at din arbejdsevne anvendes bedst muligt og endvidere, at arbejdsopgaverne tilgodeser dine skånehensyn. Jobcenteret skal som minimum følge op efter 2½ års ansættelse i fleksjob og efterfølgende, hver gang der er gået 2½ år siden seneste opfølgning. Opfølgningerne sker gennem personlig samtale med dig. Arbejdsgiveren kan inddrages, hvis der er behov herfor.

Ovenstående regler skal være med til at sikre dig, at du ikke bliver henvist til jobfunktioner, som ikke tilgodeser dine skånebehov, og så du får mulighed for at anvende den resterhvervsevne, som jobcenteret har vurderet, du har i forbindelse med visitering til fleksjob. 

Fleksjobbevis

Såfremt du er ledig i fleksjob, har du ret til et fleksjobbevis, såfremt du beder jobcenteret herom. Hvis jobcenteret finder det relevant, kan fleksjobbeviset også udarbejdes under ansættelse i fleksjob. Fleksjobbeviset indeholder informationer om dine skånehensyn og evt. muligheder for støtte og kompensation f.eks. hjælpemidler, personlig assistance mv. Du kan henvende dig til dit jobcenter for nærmere rådgivning herom. 

Opsummering:

Som beskrevet ovenfor, så er du som udgangspunkt forpligtet til at udnytte dine arbejdsmuligheder og til at tage imod konkret tilbud om fleksjob, såfremt jobbet tilgodeser dine skånehensyn. Hvis du vælger at sige "nej tak" til jobtilbuddet, kan det have betydning for din ret til ledighedsydelse.

Kommunen er forpligtet til at følge op, såfremt du er ansat i fleksjob. Opfølgningen skal bl.a. sikre sig, at dine skånehensyn fortsat bliver tilgodeset i fleksjobbet.

Fleksjobbevis kan være en mulighed for at sikre sig, at skånehensynene er kendte og bliver tilgodeset under ansættelsen i fleksjobbet.

Yderligere oplysninger:
DUKHs lovguide om fleksjob
§ 70d i
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 74b og § 75 i Lov om en aktiv socialpolitik
Kap. 4 i
Vejledning om fleksjob
Netsvar: Ret til fleksjobbevis

 

 

Sidst opdateret 25/02 2018.
Yderligere information om fleksjob