Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Rådighedsforpligtelse på ledighedsydelse

Handlinger tilknyttet webside

Rådighedsforpligtelse på ledighedsydelse

Hvad betyder ”aktiv jobsøgende”, når man modtager ledighedsydelse? Kan man takke nej til et tilbud fra Jobcenteret om virksomhedspraktik uden at miste ledighedsydelsen?

Hvad betyder ”aktiv jobsøgende” når man modtager ledighedsydelse?


Kan man takke nej til et tilbud fra jobcenteret om virksomhedspraktik uden at miste ledighedsydelsen?

Tak for din henvendelse til DUKH. Du har i din henvendelse stillet flg. spørgsmål:

1. Hvad betyder ”aktiv jobsøgende” når man modtager ledighedsydelse?
2. Kan man takke nej til et tilbud fra Jobcenteret om virksomhedspraktik uden at miste ledighedsydelsen?

Svar:

Vedr. 1 – aktiv jobsøgende:

Når du modtager ledighedsydelse efter aktivlovens kap. 7, følger det af lovgivningen, at du aktivt skal udnytte dine arbejdsmuligheder for at være berettiget til ledighedsydelse. Det betyder følgende:

 • At du skal være aktivt jobsøgende
 • At du skal deltage i diverse samtaler (opfølgnings-, rådigheds- og individuelle kontaktsamtaler og evt. møde med rehabiliteringsteam)
 • At du skal tage imod rimeligt tilbud om fleksjob 
 • At du skal tage imod rimelige tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • At du skal tage imod rimelige tilbud der kan forbedre mulighederne for at komme i arbejde
 • At du skal lægge dit CV i Jobnet senest 3 uger efter du har opnået retten til ledighedsydelse

Der er undtagelser, hvor du ikke har pligt til at udnytte dine arbejdsmuligheder – disse undtagelser følger af aktivlovens § 13, stk. 7. Jeg har indsat uddrag af lovgivningen nedenfor, således at du kan se hvilke undtagelser der er tale om.

 1. Tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,
 2. den pågældende ikke kan deltage i uddannelse eller arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis den hidtidige uddannelse eller det hidtidige arbejde fortsættes,
 3. afstanden mellem bopæl og uddannelses- eller arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,
 4. den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,
 5. den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,
 6. den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,
 7. den pågældende har ret til ferie efter stk. 11 og 12,
 8. den pågældende aftjener værnepligt,
 9. arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller
 10. arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.


Vedr. 2 – ”nej tak” til tilbud:

Du skriver i din henvendelse, at kommunen har tilbudt dig virksomhedspraktik, og du spørger om, du kan sige ”nej tak” til dette tilbud uden at miste din ret til ledighedsydelse. Virksomhedspraktik er et af de tilbud, der kan gives efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

DUKH kan ikke afgøre, hvorvidt din situation er omfattet af undtagelserne for at udnytte din arbejdsmuligheder. Hvis du ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne og derved har pligt til at udnytte dine arbejdsmuligheder, vil du som udgangspunkt ikke kunne sige ”nej tak” til tilbuddet om virksomhedspraktik, uden at det vil kunne have betydning for din ret til ledighedsydelse. Hvis kommunen således vurderer, at du ikke er at betragte som aktivt jobsøgende, fordi du siger "nej tak" til kommunens tilbud om virksomhedspraktik, vil kommunen kunne træffe afgørelse om, at du ikke længere er berettiget til ledighedsydelse.

Yderligere informationer:

Lov om aktiv socialpolitik § 75
DUKH's lovguide om fleksjob

Sidst opdateret 28/06 2018.
Yderligere information om fleksjob