Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension efter 2003 Afslag på førtidspension ved mulighed for ressourceforløb

Handlinger tilknyttet webside

Afslag på førtidspension ved mulighed for ressourceforløb

Må kommunen give afslag på førtidspension, fordi man ikke har været i et ressourceforløb?

Må kommunen give afslag på førtidspension, fordi man ikke har været i et ressourceforløb?

Jeg har fået afslag på min ansøgning om førtidspension. Kommunen har begrundet afslaget på førtidspension med følgende: "Det er vurderet, at et ressourceforløb med motivation til rygestop muligvis vil kunne bringe borgeren i stand til at klare et flexjob på få timer".

Kan kommunen det? Man bliver ikke mere arbejdsdygtig af et rygestop.

Svar:

Ja, det kan kommunen godt. Kommunen skal give afslag på førtidspension, hvis et ressourceforløb kan bedre arbejdsevnen, således at borgeren kan blive selvforsørgende, f.eks. i et fleksjob.

Uddybning:

Det fremgår af pensionslovens § 16, at arbejdsevnen skal være varigt nedsat, og at alle muligheder for selvforsørgelse skal være vurderet udtømt, herunder også fleksjob og ressourceforløb, før en borger kan bevilges førtidspension.

Det betyder ikke, at du nødvendigvis skal have været i et fleksjob eller i et ressourceforløb for at blive tilkendt førtidspension, men kommunen skal have så meget dokumentation, at man kan vurdere mulighederne som værende udtømte.

I din konkrete sag vurderer kommunen således, at det ikke kan udelukkes, at et rygestop vil medføre en bedring af din arbejdsevne, som så kan udnyttes i et fleksjob.

Hvis du er uenig i denne vurdering, kan afgørelsen påklages til Ankestyrelsen, som tager stilling til, hvorvidt afgørelsen er korrekt.

Yderligere viden

Netsvar om ressourceforløb
Lovguide om fleksjob

 

Sidst opdateret 29/07 2014.