Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension efter 2003 Betingelser for førtidspension - behandling af førtidspension på to måder

Handlinger tilknyttet webside

Betingelser for førtidspension - behandling af førtidspension på to måder

Hvad skal der til for at få førtidspension?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende fra 2003)

Hvad skal der til for at få førtidspension?

Jeg har en meget dårlig ryg med slidgigt og også en diskusprolaps. Endvidere har jeg diagnosen ADHD.

Kan jeg søge om førtidspension?

Svar fra netrådgiveren:

Ja, du kan søge om førtidspension, men det er kommunen, der afgør, om du er berettiget.

Uddybning: Betingelser for førtidspension:

Førtidspension kan jf. pensionslovens § 16 tilkendes personer i alderen:

  • 40 år til folkepensionsalderen hvis arbejdsevnen er varigt nedsat og - nedsættelsen er af et sådant omfang, at borgeren ikke kan blive selvforsørgende uanset mulighederne for støtte f. eks ansættelse i fleksjob.

  • 18 år til 39 år: Som udgangspunkt kan personer under 40 år ikke få førtidspension, med mindre det ud over ovenstående, også -er dokumenteret at arbejdsevnen ikke kan forbedres eller -det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Se evt. netsvar ”førtidspension under 40 år

Behandling af førtidspension på to måder :

  1. Kommunen skal behandle en henvendelse om førtidspension ud fra alle de muligheder for støtte, der er i lovgivningen. Din arbejdsevne skal vurderes. Kommunen skal i samarbejde med dig sørge for, at din arbejdsevne bliver belyst lægeligt og afprøvet i praksis i form af arbejdsprøvning. Først når kommunen vurderer, at der er tilstrækkeligt dokumentation for arbejdsevnen, afgør kommunen om førtidspensionssagen skal rejses (se evt. pensionslovens § 17, stk. 1 og § 18).
  2. Du har også mulighed for selv at rejse pensionssagen på det, man kalder det foreliggende grundlag. Det betyder, at kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne for førtidspension ud fra de oplysninger, der allerede foreligger i sagen. Kommunen indhenter f. eks ikke yderligere lægelige oplysninger, og din arbejdsevne bliver ikke yderligere belyst i form af arbejdsprøvning. Du skal her være opmærksom på, at det med få undtagelser er en betingelse for tilkendelse af førtidspension, at arbejdsevnen er afprøvet og beskrevet i praksis via en arbejdsprøvning (se evt. pensionslovens § 17, stk. 2).

Se evt. netsvar om ansøgning om førtidspension uden arbejdsprøvning.

Når pensionssagen er rejst, skal kommunen efter pensionslovens § 21 senest tre måneder efter træffe afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne for førtidspension. Se evt. netsvar ”tidspunkt for udbetaling af førtidspension

I begge situationer (1 og 2) træffer kommunen afgørelsen om førtidspension på baggrund af del 1 – den forberedende del - af en såkaldt rehabiliteringsplan, som har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam, som vurderer sagen og indstiller til afgørelse. Læs evt. mere om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam i Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension.

Konklusion:

Så jo, du kan søge om førtidspension og vil være berettiget, hvis din arbejdsevne er dokumenteret varigt nedsat i et sådan omfang, at selvforsørgelse, også med støtte, er udelukket.

Du skal henvende dig ved din kommune, som sammen med dig vil afklare din arbejdsevne. Hvis du mener, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation, har du også mulighed for at søge på det foreliggende grundlag. Afgørelsen skal altid træffes på baggrund af en rehabiliteringsplan – del 1, den forberedende del. Du har klagemulighed på afgørelsen. Kommunen skal ved din henvendelse vejlede dig om de to måder at få behandlet en ansøgning om førtidspension på.

Links

Lov om social pension
Førtidspensionssager der ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet

 

Sidst opdateret 01/06 2016.