Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension efter 2003 Seniorførtidspension – er det en ny form for pension?

Handlinger tilknyttet webside

Seniorførtidspension – er det en ny form for pension?

Seniorførtidspension - er det en ny form for førtidspension?

Seniorførtidspension – er det en ny form for pension?

Jeg er en mand på 62 år, som har et langt arbejdsliv bag mig. Mit helbred driller mig, jeg har efterhånden svært ved at passe mit arbejde.

Jeg har hørt noget om seniorførtidspension – hvad er det?


Det korte svar


Seniorførtidspension er ikke en ny form for pension, men en ny måde at søge på. Ansøgningsmuligheden blev indført i januar 2014. Formålet er at sikre at borgere der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer, efter et langt arbejdsliv, får en lettere og hurtigere adgang til førtidspension.

4 Betingelser for seniorførtidspension

  1. du må højest være 5 år fra folkepensionsalderen.
  2. du opfylder de generelle betingelser for ret til social pension. Betingelserne handler om bopælstid og statsborgerskab.
  3. du skal have en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, det vil sige 20-25 år.
  4. din arbejdsevne skal være varigt og væsentlig nedsat så meget, at alle muligheder for at forsørge dig selv er udtømt. Herunder mulighederne for forsørgelse i fleksjob.

Du skal indgive ansøgningen til din kommune.

DUKH uddyber nedenfor kommunens behandling af din ansøgning. 


Det uddybende svar


Ansøgningen skal behandles af kommunen i 6 trin

Trin 1: ansøgningsdatoen

Borgeren indgiver sin ansøgning til kommunen. Kommunen skal skriftligt meddele borgeren, om den dato kommunen modtog ansøgning. Datoen skal fremgå af sagen. Datoen er vigtig, da kommunen skal træffe afgørelse om seniorførtidspension senest 6 måneder efter, at kommunen modtog ansøgningen.

Trin 2: de første betingelser skal være opfyldt

Kommunen vurderer om borgeren opfylder de generelle betingelser om statsborgerskab og bopælstid. Desuden om borgeren opfylder kravet om en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen orienterer borgeren om vurderingen og oplyser, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Opfylder borgeren ikke betingelserne, giver kommunen afslag på seniorførtidspension. Borgeren kan klage over afgørelsen.

Trin 3: borgeren og kommunen skriver en rehabiliteringsplan

Kommunen og borgeren skriver sammen rehabiliteringsplanens forberedende del. En rehabiliteringsplan er et dokument, der beskriver borgerens arbejdsevne. Kommunen indhenter i den forbindelse de nødvendige helbredsoplysninger.

Læs mere om rehabiliteringsteam-og plan

Trin 4: rehabiliteringsteamet vurderer arbejdsevnen og indstiller

Kommunens rehabiliteringsteam behandler sagen på baggrund af rehabiliteringsplanen. Rehabiliteringsteamet vurderer om borgeren opfylder betingelsen om, at arbejdsevne skal være varigt og væsentlig nedsat, så det ikke er muligt at forsørge sig selv, heller ikke i et fleksjob. I denne vurdering tager kommunen kun stilling til om arbejdsevnen er nedsat i forhold til de erhverv borgeren aktuelt ville kunne varetage. Det vil sige, at kommunen ikke skal vurdere om borgerens arbejdsevne ville kunne udvikles ved ex at deltage i virksomhedspraktik, revalidering eller ressourceforløb. Se principafgørelse 99-15

Rehabiliteringsteamet skriver på baggrund af vurderingen en indstilling.

Trin 5: afgørelse om at behandle ansøgningen som en seniorførtidspensionssag

På baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling træffer kommunen afgørelse om, at ansøgningen overgår til behandling som en seniorførtidspensionssag. Overgår til behandling vil sige, at sagen skal videre og ikke er færdig behandlet. Sagen skal behandles ved møde det sted i kommunen der træffer den endelige afgørelse, ofte kaldet pensionsudvalget.

Trin 6: den endelige afgørelse

Kommunen træffer ved et møde afgørelse om, hvorvidt borgeren er berettiget til seniorførtidspension. Borgeren bliver tilbudt at deltage i mødet. Hvis kommunen giver afslag, skal kommunen begrunde afslaget. Borgeren kan klages over afgørelsen.

 

Lovgrundlag

Pensionsloven § 16, § 17 stk. 3 og § 21 stk. 2:

Bekendtgørelse om seniorførtidspension:

Ankestyrelsens principafgørelse 99-15.

Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension - arbejdsevne - fleksjob - meget begrænset arbejdsevne - udviklingsperspektiv


Hvis du vil vide mere

DUKHs guide om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan:

Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension: 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Information om seniorførtidspension til borgere og sagsbehandlere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 08/08 2019.