Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Erstatning og førtidspension

Har en udbetalt erstatning konsekvenser for min førtidspension?

(dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende efter 2003)

Har en udbetalt erstatning konsekvenser for min førtidspension?

Jeg er førtidspensionist har fra forsikringen fået udbetalt erstatning som engangsbeløb. Vil denne erstatning indgå i den fremtidige beregning af førtidspensionen?

 

Svar:

Tak for spørgsmålet.

Forudsætninger:

Jeg forudsætter, at det, vi snakker om, er en erstatning for varigt mén efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Herudover forudsætter jeg, at der er tale om førtidspension tilkendt efter reglerne gældende fra efter 2003.

Svar

Hvis erstatningen ikke indgår i den skattepligtige indkomst, vil selve erstatningen ikke have betydning for førtidspensionen. En erstatning i form af et engangsbeløb betragtes som formue og formue har ikke betydning for udbetalingen af førtidspension.

Evt. renteafkast

Hvis erstatningen giver et renteafkast vil disse renter indgå som en indtægt og førtidspensionen reguleres i forhold til, hvor stor en indtægt du og eventuel samlever/ægtefælle har. 

Lovgrundlag:

Vejledningen om førtidspension, indtægter, der ikke indgår i indtægtsgrundlaget.

Uddrag af punkt 45:

"Kapitaliserede erhvervsevnetabserstatninger og godtgørelser for varigt men, der ydes efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade medregnes ikke i indtægtsgrundlaget, da de ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Eventuelle renteindtægter fra erstatningerne medregnes derimod i indtægtsgrundlaget, da de indgår i den skattepligtige indkomst."

Så altså nej erstatningen for varigt mén udbetalt som en engangsydelse har ikke betydning for din førtidspension, men det har evt. renter af erstatningen. Hvis der derimod er tale om en løbende erstatningsydelse indgår beløbet som en indtægt og har betydning for førtidspensionen.

Du kan ved din kommune få konkrete oplysninger om hvordan din pension reguleres i forhold til din og evt. samlever/ægtefælles samlede indkomst.

Du kan læse mere om, hvilke indkomster der indgår i indtægtsgrundlaget som ligger til grund for beregningen af førtidspension i et tidligere svar: Førtidspension og formue.

Sidst opdateret 25/09 2013.