Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension efter 2003 Førtidspension og boligsikring - boligydelse

Handlinger tilknyttet webside

Førtidspension og boligsikring - boligydelse

Kan jeg som førtidspensionist få tilskud til dyrere handicapvenlig bolig?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende efter 2003)

Kan jeg som førtidspensionist få tilskud en dyrere handicapvenlig bolig?

Kan det være rigtigt, at man som førtidspensionist og meget gangbesværet (efter en alvorlig skade), ikke kan få forhøjet boligydelse, når en anvist handicapvenlig bolig koster 2000 kr. mere om måneden end min tidligere bolig, som ikke var handicapvenlig. Jeg har været nødsaget til at flytte i den handicapvenlige bolig på grund af skaden. 

 

Svar:

Tak for dit spørgsmål.

I hvilket omfang du kan få forhøjet boligydelse vil afhænge af kommunens vurdering af din fysiske funktionsnedsættelse samt, hvornår der er bevilget førtidspension.

Du skriver i dit spørgsmål, at du er førtidspensionist. Som et led i Førtidspensionsreformen er reglerne om boligstøtte til førtidspensionister og stærkt bevægelseshæmmede ændret fra 1. januar 2003.

  • For førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan der ydes boligydelse.
  • For førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, kan der ydes boligsikring efter særlige regler.

Mit svar til dig vil derfor være delt op i to hoved-afsnit; Boligydelse og Boligsikring.

 

Boligydelse:

Boligydelse ydes til førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter de regler, der var gældende indtil 1. Januar 2003.

Ved beregning af boligydelse tages der højde for en række faktorer, som husstandens samlede indkomst og formue, huslejens og boligens størrelse samt antallet af personer i husstanden. Som udgangspunkt kan du som førtidspensionist højst få udbetalt 40.620 kr. (2010) årligt i boligydelse. Der bliver kun ydet støtte til selve huslejen, det vil sige udgifter til vand, varme og elektricitet skal ikke regnes med, når boligydelsens størrelse beregnes.

Maximum kan fraviges, hvis en støttemodtagers særlige helbredsmæssige forhold gør, at den pågældende uden at være stærkt bevægelseshæmmet, har særligt behov for en bestemt bolig.

Såfremt en pensionist kan opnå større beløb i boligsikring end i boligydelse, kan boligsikring dog ydes. Man kan ikke få både boligsikring og boligydelse.

Boligydelse er ikke en skattepligtig indkomst.

 

Boligsikring:

Der er særlige regler for boligsikring til førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter reglerne af 1. januar 2003.

Stærkt bevægelseshæmmede er omfattet af de særlige boligsikringsregler.

Ved beregning af boligsikring tages der højde for en række faktorer, som husstandens samlede indkomst og formue, huslejens og boligens størrelse samt antallet af personer i husstanden. Du skal være opmærksom på, at der kun bliver ydet støtte til selve huslejen, dvs. udgifter til vand, varme og elektricitet skal ikke regnes med, når du beregner boligsikringens størrelse.

Som udgangspunkt kan du som førtidspensionist højst få udbetalt 38.124 kr. årligt (2010) i boligsikring.

Hvis du vurderes stærkt bevægelseshandicappet, og din bolig er egnet for dit bevægelseshandicap, kan dette beløb hæves. Ved vurderingen af om en person kan anses for at være bevægelseshandicappet i lovens forstand, skal der som udgangspunkt være tale om en fysisk funktionsnedsættelse, der medfører, at den pågældende kun vanskeligt kan bevæge sig uden hjælpemidler som kørestol eller lignende.

Det er ikke en betingelse at boligen er specielt indrettet med henblik på bevægelseshæmmede, blot den er egnet.

Hvis en person på grund af bevægelseshæmning bliver anvist en egnet bolig i alment byggeri eller en egnet ældrebolig efter den tidligere ældreboliglov, beregnes boligstøtten uden dette maksimum.

Kommunen skal i hver enkelt sag foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens fysiske tilstand og behov for hjælpemidler.

Boligsikring er ikke en skattepligtig indkomst.

Sidst opdateret 25/09 2013.