Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Førtidspension på efterløn

Kan jeg søge førtidspension, når jeg er på efterløn?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende efter 2003)

Kan jeg søge førtidspension, når jeg er på efterløn?

Jeg gik på efterløn som 62 årig (for 2 år siden). Nu har jeg fået konstateret en kraftig diskusprolaps, som lægerne vil operere, men som jeg ikke tør gennemgå. Yderligere har jeg været udsat for en trafikulykke, som har bevirket en meget kraftig piskesmæld og ødelagt venstre knæ.

Jeg bliver 65 år om 3 1/2 måned. Er det muligt at søge om førtidspension? Skal en sådan pension søges, inden man fylder 65 år.

 

Svar:

Ja, det er muligt at søge om førtidspension. Og ja, man skal søge inden folkepensionsalderen - i dit tilfælde inden du bliver 65 år.

Uddybning:

Det er sådan, at man som førtidspensionist automatisk overgår til folkepension, når man når folkepensionsalderen - i dit tilfælde som 65-årig.

Ansøgning på det foreliggende grundlag

Hvis du søger om førtidspension på det foreliggende grundlag (som er den hurtigste måde at få en afgørelse om førtidspension på), skal afgørelsen træffes inden for 3 måneder. Det vil i dit tilfælde være lige  før, at du overgår til folkepension. Det er derfor tvivlsomt, om der kan nå at komme penge til udbetaling.

Udbetaling af førtidspension og efterløn

Du kan ikke både modtage efterløn og førtidspension på samme tidspunkt, der ville skulle ske modregning i en evt. førtidspension.

Opsummering

  • Ja alle har mulighed for at søge om førtidspension, også borgere på efterløn, men man kan ikke modtage både efterløn og førtidspension på samme tidspunkt.
  • Ja du skal søge om førtidspension inden folkepensionsalderen, i dit tilfælde vil en evt. tilkendelse af førtidspension formentlig ikke kunne nå at komme til udbetaling, inden du overgår til folkepension.

Lovgrundlag:

Lov om social pension § 33 (uddrag):

§ 33. Udbetaling Danmark udbetaler folkepension månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om folkepension, og at lovens betingelser er opfyldt.
Stk. 2. Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af den fastsatte frist i § 21, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Førtidspension, jf. 1. og 2. pkt., udbetales tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt.

Der er særlige regler om overgangen til folkepension for borgere, der er tilkendt førtidspension efter reglerne før 2003. Spørg i din kommune.

Se evt. svar: betingelser for førtidspension - behandling på to måder

Sidst opdateret 05/02 2014.