Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension efter 2003 Førtidspension uden arbejdsprøvning

Handlinger tilknyttet webside

Førtidspension uden arbejdsprøvning

Skal jeg - for at få førtidspension - igennem en arbejdsprøvning?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende efter 2003)

Skal jeg - for at få førtidspension - igennem en arbejdsprøvning?  

På grund af færdselsuheld i 2007 er min arbejdsevne nedsat. Jeg  har været på sygedagpenge og er nu på kontanthjælp. Jeg har været igennem behandling og optræning. Min helbredstilstand er dokumenteret med forskellige lægelige undersøgelser som peger i retning af førtidspension. Kommunen har vurderet, at der er behov for en arbejdsprøvning, hvilket der er ventetid på. 

Mit spørgsmål er:

Kan det virkelig være rigtigt, at jeg skal igennem denne arbejdsprøvning- Er der ikke mulighed for at få tilkendt en pension på de papirer og røntgenbilleder, jeg har. Jeg har dokumentation på alle undersøgelser og udtalelser fra egen læge, speciallæger.

Jeg har således to spørgsmål

  1. Kan jeg søge om førtidspension på de oplysninger, der allerede eksisterer.
  2. Er arbejdsprøvning nødvendig?

Svar:

Ad 1

Kan jeg søge om førtidspension på de oplysninger, der allerede eksisterer?

Ja, det kan du. Det er din kommune, der afgør, om du er berettiget. 

Uddybning:

Du har mulighed for at søge om førtidspension på det, man kalder det foreliggende grundlag. Det betyder, at kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne for førtidspension ud fra de oplysninger, der allerede foreligger i sagen. Kommunen indhenter f.eks. ikke yderligere lægelige oplysninger, og din arbejdsevne bliver ikke yderligere belyst i form af arbejdsprøvning. De oplysninger, der foreligger indarbejdes i en rehabiliteringsplan del 1, som danner baggrund for afgørelsen om førtidspension. Læs evt. mere om rehabiliteringsplan i Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension.

Hvis du søger på det foreliggende grundlag, skal kommunen træffe afgørelse senest tre måneder efter, at sagen er overgået til behandling efter reglerne om førtidspension. Sagen skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension umiddelbart efter, at  sagen har været behandlet i rehabiliteringsteamet. Se evt. svar ”Tidspunkt for udbetaling af førtidspension” 

Ad 2

Er arbejdsprøvning nødvendig?

Ja, som hovedregel er arbejdsprøvning nødvendig. 

Uddybning

Det er en betingelse for tilkendelse af førtidspension, at arbejdsevnen er dokumenteret i praksis via en arbejdsprøvning. Denne form for dokumentation kan kun udelukkes i situation, hvor det er formålsløst at gennemføre en arbejdsprøvning, idet det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres væsentligt og bringe borgeren til selvforsørgelse.

I vejledningen nævnes personer med:

  • Alvorlig sindslidelse
  • Alvorlig hjerneskade
  • Udviklingshæmning
  • Hastig fremadskridende sygdom
  • Udsigtsløs behandling - døende

Læs evt. mere herom i Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen.

Konklusion

Så jo, loven giver mulighed for at søge om førtidspension på de oplysninger, der foreligger, men du vil kun være berettiget, hvis din arbejdsevne er dokumenteret varigt nedsat og i et sådan omfang, at selvforsørgelse, også med støtte, er udelukket. Arbejdsevnen skal som hovedregel være beskrevet i praksis.

Kommunen skal altid træffe afgørelsen på baggrund af en opdateret rehabiliteringsplan (del 1).

Afgørelsen skal være begrundet, og du skal oplyses klagemulighed. 

Yderligere oplysninger

Se evt. svar ”betingelser for førtidspension, behandling på to måder
Netsvar: Førtidspensionssager der ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet

Sidst opdateret 23/10 2017.