Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension efter 2003 Indtægts samt erstatnings betydning for førtidspension

Handlinger tilknyttet webside

Indtægts samt erstatnings betydning for førtidspension

Har løbende indtægter samt en erstatning betydning for førtidspensionen?

Har løbende indtægter samt en erstatning betydning for førtidspensionen?

Min søn søger førtidspension. Jeg kan ikke rigtig finde materiale om, hvilken indflydelse det vil få på førtidspensionen, at han modtager: - løbende udbetaling for erstatning som følge af arbejdsskade fra Arbejdsskadestyrelsen. - løbende udbetaling fra privattegnet forsikringsordning (erhvervsevnetab). 

Må man have indtægt ud over pensionen uden der bliver nedsættelse? - Hvis ja, hvad er det beløb? 

 

Svar

Det korte svar er ja, har du indtægter ved siden af din førtidspension, så kan det godt have en betydning for førtidspensionen. Du må gerne have indtægt ved siden af sin førtidspension, men du skal oplyse sin kommune om indtægten, og indtægten har betydning for førtidspensionen som indtægtsreguleres jf. pensionslovens § 21a og § 32a.

Førtidspensionen reguleres gradvist i forhold til den personlig indkomst (ikke alene arbejdsindtægt).  Der er forskellige  beløbsgrænser, om man er enlig, gift eller samlevende. Man kan ved sin kommune få nærmere rådgivning. 

Uddybning:

Du kan læse mere om, hvilke indkomster der indgår i indtægtsgrundlaget som ligger til grund for beregningen af førtidspension i et tidligere svar

Vedr. løbende erstatningsudbetalinger:

Ja, hvis den løbende erstatningsydelser er en skattepligtig indkomst så vil den indgå som en indtægt og har betydning for førtidspensionen. 

Uddybning personlig indkomst. 

Uddrag af punkt 38 i Vejledningen om førtidspension fra 1. januar 2003:

Den personlige indkomst omfatter alle skattepligtige indkomster, der ikke medregnes i kapitalindkomsten eller aktieindkomsten. Den omfatter bl.a.: lønindkomst, honorarer m.v.,  -indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed,  -pensionsindtægter, løbende udbetalinger og rateudbetalinger fra pensionsordninger, der er skattepligtige efter pensionsbeskatningslovens § 20, -underholdsbidrag og andre løbende ydelser, herunder erstatningsydelser,  -anden skattepligtig indkomst, der ikke er kapitalindkomst. 

Hvis der derimod er tale om en erstatning som en engangsudbetaling betragtes denne som en formue og kun evt. renter af formuen er skattepligtig indtægt og har betydning for førtidspensionen.

Du kan læse mere herom i dette svar.

Afrunding

Så ja man må gerne have indtægt ved siden af sin førtidspension, men førtidspensionen indtægtsreguleres i forhold til alle skattepligtige indkomster. En løbende erstatningsydelse er en skattepligtig indkomst og indgår derfor i kommunens opgørelse af indtægtsgrundlaget. Du kan altid henvende dig i din kommune og få rådgivning i forhold til din aktuelle situation.

Lovgrundlag:

Pensionslovens § 21 a, § 32 a og § 39

Læs evt. ankestyrelsens afgørelse P-8-08 om løbende erstatningsydelse.

Sidst opdateret 11/06 2018.