Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Midlertidig førtidspension

Er der noget, der hedder midlertidig førtidspension?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende efter 2003)

Er der noget, der hedder midlertidig førtidspension?

Før i tiden kunne man søge om en midlertidig pension, som så skulle tages op til revision efter 1 år. Det ser ud til, at den helt er bortfaldet. Er det korrekt?

Svar

Man skal passe lidt på med ordene her. Der er nemlig ikke noget, der hedder en midlertidig førtidspension, da førtidspension er en varig ydelse. Men du kan få tilkendt førtidspension, hvor der samtidig træffes afgørelse om, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt. Dette tidspunkt skal meddeles borgeren i forbindelse med afgørelsen om førtidspension.

Disse regler er ikke bortfaldet.

Det fremgår af lov om social pension § 20 stk. 1

”Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. § 16. Kommunalbestyrelsen kan samtidig beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt”.

Uddybning:

Som udgangspunkt er førtidspension en varig ydelse i modsætning til sygedagpenge og kontanthjælp. Førtidspension får du med andre ord, når din arbejdsevne er varig nedsat til en ubetydelighed, og ikke kan udnyttes f.eks. i et fleksjob. Det er i princippet meningen, at man skal modtage ydelsen resten af livet.

Der er dog mulighed for i loven, at kommunen i ganske særlige tilfælde kan tilkende borgeren en førtidspension, hvor man senere skal vurdere, om arbejdsevnen via behandling alligevel kan forbedres. Vejledning til førtidspension (se link herunder) nævner eksemplet med unge, som har en sygdom, hvor man ikke helt kan udelukke behandlingsmuligheder på sigt. Der skal dog være tale om personer med sygdomme, som gør, at de kan ikke kan varetage et arbejde indenfor en overskuelig fremtid på omkring 5 år.

Men førtidspensionen er ikke som sådan midlertidig - det er bare besluttet, at den skal tages op til vurdering en gang i fremtiden.

Konklusion:

Så tilkendelse af førtidspension kræver, at man på afgørelsestidspunktet opfylder betingelserne for førtidspension - at arbejdsevnen varigt er nedsat til en ubetydelighed.

I ganske særlige tilfælde kan kommunen samtidig med tilkendelsen beslutte, at sagen på et fastsat tidspunkt skal genoptages for fornyet vurdering. Det er i de særlige tilfælde, hvor det ikke helt kan udelukkes at der efter 5 år kan opnås en vis forbedring af arbejdsevnen ved yderligere forsøg på behandling. Der skal være tale om en alvorlig lidelse med et uforudsigeligt forløb.

Yderligere oplysninger

 

Sidst opdateret 05/02 2014.