Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension efter 2003 Tidspunkt for udbetaling af førtidspension

Handlinger tilknyttet webside

Tidspunkt for udbetaling af førtidspension

Hvornår skal førtidspension udbetales?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende fra 2003)

Hvornår skal førtidspension udbetales?

Jeg har søgt førtidspension på det foreliggende grundlag. På ministeriets hjemmeside står der "Førtidspension bliver dog senest udbetalt med virkning fra d. 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder fra sagen er påbegyndt". Hvordan skal det forstås, der sker ingen ting i min sag.

Svar:

Du skriver, at du har søgt på det foreliggende grundlag, og der er her 5 vigtige begreber:

  1. Ansøgningstidspunktet
  2. Indstilling - fra rehabiliteringsteamet
  3. Påbegyndelsesdato - datoen for hvornår sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.
  4. Afgørelsesdatoen
  5. Udbetalingstidspunktet 

1 Ansøgningstidspunktet:

Er den dato du søgte førtidspension på det foreliggende grundlag. I dit tilfælde 1. februar.

2 Indstilling:
En ansøgning om førtidspension skal vurderes i kommunens rehabiliteringsteam, som skal afgive en indstilling. Teamet indstiller til, at der enten skal tilkendes førtidspension eller gives afslag, men det er ikke teamet, der træffer afgørelsen. I pensionsloven er der ikke fastsat nogen tidsfrist for, hvor lang tid der må gå fra ansøgning og til forelæggelse for rehabliteringsteamet. Af principafgørelse 39-17 fra Ankestyrelsen fremgår følgende:

I forhold til at forelægge sagen på møde i rehabiliteringsteamet har kommunen pligt til at forelægge uden unødigt ophold. Kommunen skal imidlertid have tid til at udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del og få arrangeret et teammøde”.

Læs mere om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan i DUKH´s guide her

3 Påbegyndelsesdato:
Da du selv har søgt førtidspension, skal kommunen behandle sagen og umiddelbart efter, at rehabiliteringsteamet har afgivet sin indstilling, skal kommunen træffe afgørelse om, at sagen overgår til behandling som en pensionssag. Ankestyrelsen har i samme principafgørelse 39-17 udtalt, at tre uger i den sammenhæng er for lang tid.

4 Afgørelsesdato:
Er den dato kommunen træffer den endelige afgørelse om førtidspension i form af tilkendelse eller afslag. Kommunen skal træffe afgørelsen senest tre måneder efter datoen for sagens påbegyndelse.

5 Udbetalingstidspunkt:
Førtidspensionen udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden, efter afgørelsen om at der er tilkendt førtidspension. Træffes afgørelsen om førtidspension efter tre måneders fristen, skal udbetalingen alligevel gives med tilbagevirkende kraft til tre måneder efter påbegyndelsesdatoen.

Klage
Man kan klage til Ankestyrelsen over:

  • Påbegyndelsesdatoen (3)
  • Afgørelsesdatoen (4)

Konklusion
Du har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag. Ansøgningen skal uden unødigt ophold vurderes i rehabiliteringsteamet, som skal give en indstilling i sagen. Kommunen skal hurtigst muligt derefter (3 uger er for lang tid) træffe afgørelse om, hvorvidt sagen påbegyndes. Senest tre måneder efter denne afgørelse skal kommunen træffe afgørelse om, hvorvidt du får tilkendt pension eller får afslag.

I din henvendelse læser jeg dit spørgsmål sådan, at kommunen ikke har truffet afgørelse om, hvorvidt du kan tilkendes førtidspension. Det, der kan være sket er, at kommunen ikke har betragtet din anmodning om førtidspension som en ansøgning på det foreliggende grundlag. Derfor har kommunen måske ikke behandlet ansøgningen ud fra ovenstående. Jeg vil anbefale dig, at du kontakter din kommune for at få klarhed over sagens behandling. Du kan evt. bede om aktindsigt i din sag for at se, om det i journalen fremgår, at du har søgt om pension på det foreliggende grundlag.

Yderligere oplysninger

Se evt. svar betingelser for førtidspension - behandling på to måder.
Lovguide om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam.

Sidst opdateret 23/10 2017.