Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Bistandstillæg på efterløn

Kan en efterlønsmodtager fortsat modtage bistandstillæg og i givet fald hvor længe?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende før 2003)

Kan en efterlønsmodtager fortsat modtage bistandstillæg og i givet fald hvor længe?

Min mand har stærkt nedsat syn og har i mange år modtaget bistandstillæg. Nu bliver han som 62 årig nødt til at ophøre med arbejde og overgå til efterløn.

Kan han fortsat modtage bistandstillæg, og i givet fald hvor længe?

 

Svar:

Din mand kan fortsat modtage bistandstillæg, når han er på efterløn. Han kan endvidere fortsætte med at modtage tillægget, når han går på folkepension.

Bistandstillægget er afhængigt af funktionsnedsættelsen - i dette tilfælde synsnedsættelse - og deraf behovet for bistand fra andre. Bistandstillægget frakendes, hvis behovet ændrer sig, men ændring i arbejdssituationen og forsørgelsesgrundlaget har ingen betydning for betingelserne for bistandstillægget. Se evt. Ankestyrelsens principafgørelse om bistandstillæg til svagsynet (P-2-04).

Bemærk: bistandstillæg er en ydelse, som kun kan tilkendes folk, der er omfattet af pensionsloven fra før 2003, dvs. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Bistandstillægget er omtalt i lovens § 16.

Afrunding

Retten til bistandstillæg bevares både ved overgang til efterløn og ved overgang til folkepension.

Sidst opdateret 04/02 2014.